English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. spalio 22 d., antradienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
LR TURIZMO ĮSTATYMAS

LR TURIZMO ĮSTATYMAS

 

PROJEKTAI:

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Gintaro kelionė

Pažink Vakarų krantą

Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstravimas – daugiafunkcinio kultūros pastato įrengimas, I etapas

Palangos miesto globos namų modernizavimas

Palangos Botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms, II etapas

Kempingo Nemirsetoje, Palangoje įrengimas

Socialinių paslaugų tarnybos patalpų rekonstrukcija bei įrengimas

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI

Baltijos turistų žaidynės - turizmo potencialo plėtrai Baltijos regione

 PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Palangos miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas

Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos pastato Palangoje, Sodų g. 50, rekonstravimas

Palangos lopšelio–darželio ,,Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimas

Palangos lopšelio–darželio ,,Žilvinas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas

Palangos lopšelio-darželio "Žilvinas" pastato atnaujinimas

Palangos lopšelio-darželio "Gintarėlis" patalpų ir įrangos atnaujinimas

Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija

Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcija

Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje valymas

Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešoms reikmėms

Dviračių turizmo plėtra Palangos miesto savivaldybėje, rekonstruojant Meilės alėją

Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako ,,Labrytys“ pratęsimas ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas Palangos miesto savivaldybėje

Palangos miesto savivaldybės veiklos valdymo sistemos diegimas ir procesų optimizavimas

Kokybės vadybos sistemos diegimas Palangos miesto savivaldybės administracijoje

Palangos miesto gelbėjimo stoties pastato rekonstrukcija Žvejų g. 2A, Palanga

Techninės dokumentacijos parengimas Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcijos darbams

Palangos mokyklos-darželio "Pasaka" rekonstrukcija

Palango lopšelio-darželio "Ginatrėlis" pastato rekonstrukcija I etapas

Palangos turizmo informacijos centro infrastruktūros plėtra

 

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

 

Projekto pavadinimas

Gintaro kelionė


Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto partneris

Neringos savivaldybės administracija

Projekto tikslas

Didinti Palangos bei Neringos kurortų kultūros ir gamtos paveldo objektų, susijusių su gintaru žinomumą ir lankomumą. Į projektą įtrauktas 21 objektas iš Palangos ir Neringos, susijęs su gintaru. Objektų žinomumui ir lankomumui didinti planuojama pasitelkti šiuolaikiškas elektronines priemones – sukurti papildytos realybės ir virtualios realybės 360 turinį, sukurti mobilią aplikaciją bei žaidybinę platformą, sukurti elektroninį leidinį ir kt. Visos elektroninės priemonės akcentuos atsakingą gamtos išteklių naudojimą bei kultūros paveldo apsaugą. Informacija apie projekto rezultatus bus skleidžiama per socialinius tinklus (facebook, twitter, instagram ir pan.), blogus ir kt. el. priemones

Įgyvendinimo laikas

2016–2018 m.

Paramos suma

211.924,48 EUR

Projekto vertė

249.322,91 EUR

Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Kontaktinis asmuo

Inga Juozapaitienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė, Tel. 8 460 48 125, el. paštas: turizmas@palanga.lt

 

  » į viršų »

 

Projekto pavadinimas

Pažink Vakarų krantą


Projekto vykdytojas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai

Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto ir Šilutės rajono savivaldybių administracijos

Projekto tikslas

Didinti Klaipėdos regiono, kaip unikalaus turizmo vieneto, gamtos ir kultūros paveldo objektų žinomumą ir lankomumą

Įgyvendinus projektą bus sukurtos šios turizmo srities e. rinkodaros priemonės, formuosiančios Klaipėdos regiono savivaldybių, kaip Vakarų krašto, įvaizdį: internetinė svetainė, mobilioji aplikacija, socialinių tinklų edukacinis–pramoginis žaidimas, reprezentaciniai filmai, nuotraukos bei vykdoma e. rinkodara internetinėje erdvėje

Įgyvendinimo laikas

2016–2018 m.

Paramos suma

266.148,29 EUR

Projekto vertė

313.115,64 EUR

Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Kontaktinis asmuo

Inga Juozapaitienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė, Tel. 8 460 48 125, el. paštas: turizmas@palanga.lt

 » į viršų »


 
Projekto pavadinimas

Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstravimas – daugiafunkcinio kultūros pastato įrengimas, I etapas

 

 

Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracija
 Projekto tikslas Atnaujinti viešąją pramogų ir laisvalaikio infrastruktūrą, plėtoti turizmo paslaugų pasiūlą, didinti jų kokybę ir mažinti turizmo sezoniškumą Palangos kurorte. 
 Laukiami rezultatai Įgyvendinus projektą, įrengta 2200 sėdimų vietų salė, pritaikyta įvairiems renginiams organizuoti; įrengtos dvi iki 40 vietų salės, skirtos repeticijoms.
 Įgyvendinimo laikas  2013 m. gruodžio mėn. – 2015 m. rugsėjo mėn.
 Paramos suma  2 896 200,19 Eur
 Finansavimo šaltiniai  

1. ES Struktūriniai fondai: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 3 uždavinio priemonė Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ (2 896 200,19 Eur).

2. Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos (844 723,99 Eur).

3. Valstybės investicijų programos lėšos (2 027 340,13 Eur).
 Kontaktinis asmuo

 Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 48125, el. paštas: investicijos@palanga.lt

 

 » į viršų »

 

 

Projekto pavadinimas

Palangos miesto globos namų modernizavimas

 

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslai ir uždaviniai

 Užtikrinti pagyvenusiems asmenims ir neįgaliems aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką, modernizuojant Palangos miesto globos namus.

Laukiami rezultatai

 Įgyvendinus projektą, bus rekonstruoti Palangos miesto globos namai bei įsigyta socialinėms paslaugoms teikti reikalingi baldai, buitinė, kompiuterinė technika bei įranga.

Finansavimo šaltinis (-iai)

1. ES struktūriniai fondai: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 2 uždavinio priemonės Nr. VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (2 530 212,85 Lt).

2. Valstybės biudžeto lėšos (446 508,15 Lt).

 Projekto vertė

 2 976 721,00 Lt

 Paramos suma

 2 976 721,00 Lt

 Įgyvendinimo laikas

 2011 m. lapkričio mėn. – 2013 m. gruodžio mėn.

 Kontaktinis asmuo

 Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 48125, el. paštas: investicijos@palanga.lt

 

 » į viršų »

 

   

Projekto pavadinimas

Palangos Botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms, II etapas, Projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-02-013

 

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslai ir uždaviniai

 Šio projekto tikslas: išsaugoti nacionalinės svarbos kultūros paveldo objektą - Palangos dvaro sodybą, kompleksiškai restauruojant Palangos dvaro sodybos objektus ir pritaikyti juos kultūros, turizmo, švietimo, meno, mokslo, edukacijos ir kitoms viešosioms reikmėms skatinant turizmo sezoniškumo mažėjimą.

Projekto uždaviniai:

1. Pagerinti ir pritaikyti turizmui Palangos botanikos parko istorinės dalies viešąją infrastruktūrą;

2. kompleksiškai restauruoti Palangos dvaro sodybos objektus ir pritaikyti juos kultūros, turizmo, švietimo, meno, mokslo, edukacijos ir kitoms viešosioms reikmėms skatinant turizmo sezoniškumo mažėjimą;

3. papildyti esamą regiono turizmo infrastruktūrą ir didinti turizmo, ypač kultūrinio turizmo, paslaugų kompleksiškumą.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą planuojami pasiekti rezultatai:

1.  Sutvarkytas esamas turistų traukos objektas - Palangos botaniko parko istorinė dalis, taip papildant Klaipėdos regiono ir Palangos miesšo viešąją turizmo infrastruktūrą;

2. Sukurtos naujos ilgalaikės darbo vietos (tiesioginės) - 1 papildoma darbo vieta;

3. Padidintos turizmo rinkodaros ir marketingo galimybės, nes Palangos miesto botanikos parkui bus sudarytos didesnės galimybės plėsti savo veiklą (aktyviau įsijungti į turistinių maršrutų regione vystymą, vykdyti reprezentacinę kultūrinę veiklą ir kt.);

4. Pritraukta turistų per 3 metus po projekto įgyvendinimo - iš viso per 3 metus po II etapo įgyvendinimo 50 000 lankytojų.

Finansavimo šaltinis (-iai)

 ES Struktūriniai fondai: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms, Europos regioninės plėtros fondas.

Įgyvendinimo laikas

 2012-09-01/2015-08-31

Paramos suma

 3 000 000 Lt ES lėšos

676 228,00 Lt Savivaldybės biudžeto lėšos

Kontaktinis asmuo

 Inga Juozapaitienė, Palangos miesto  savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 48 125, el. paštas: turizmas@palanga.lt

 

 » į viršų »

 

 

Projekto pavadinimas

Kempingo Nemirsetoje, Palangoje įrengimas, Projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-02-008

 

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslai ir uždaviniai

 Šio projekto tikslas: plėtoti ekonominės klasės apgyvendinimo infrastruktūrą Palangoje, sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui ir skatinant atvykstamąjį bei vietinį turizmą.

Šio projekto esmė - stiprinti Palangos kurorto turistinį patrauklumą, didinti vietinio ir atvykstamojo turizmo srautus bei turistams pasiūlyti įvairesnių apgyvendinimo ir aktyvaus poilsio paslaugų. Įgyvendinus projektą bus sukurtas naujas turizmo traukos objektas - įrengtas Europos standartus atitinkantis kempingas pajūryje, kuriame vietiniai ir užsienio turistai galės gauti ne tik apgyvendinimo, bet ir maitinimo, laisvalaikio organizavimo bei kitas aktyvaus poilsio paslaugas. Projekto rezultatai orientuoti į Lietuvos bei užsienio turistus.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinant projektą Palangos miesto savivaldybėje planuojama:

1. Sutvarkyti žemės plotą Nemirsetoje ir pritaikyti kempingo reikmėms;

2. Įrengti 58 autopriekabų/karavanų vietas;

3. Pastatyti įvažiavimo-išvažiavimo postą;

4. Pastatyti masito gaminimo pastatą;

5. Įrengti 10 automobilių stovėjimo vietų;

6. Įrengti 2 pavėsines su židiniu, 2 vaikų žaidimų aikšteles, 2 krepšinio aikšteles, 2 teniso aikšteles, tinklinio aikštelę,

7. Įrengti požeminius priešgaisrinius rezervuarus;

8. Įrengti 59 vietas palapinėms su automobiliais.

Finansavimo šaltinis (-iai)

 ES Struktūriniai fondai: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė VP3-1.3-ŪM-01-V ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra, Europos regioninės plėtros fondas. 

Įgyvendinimo laikas

 2011-10-06/2015-08-30

Paramos suma

1 856 131,83 EUR

Kontaktinis asmuo

 Inga Juozapaitienė, Palangos miesto  savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 48 125, el. paštas: turizmas@palanga.lt

 

» į viršų »

 

Projekto pavadinimas

 

Socialinių paslaugų plėtra ir veiklos sąlygų gerinimas Palangos miesto socialinių paslaugų tarnyboje

 

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - plėsti nestacionarių socialinių paslaugų tinklo infrastruktūrą Palangos mieste.

Projekto uždavinys – modernizuoti Palangos miesto Socialinių paslaugų tarnybos infrastruktūrą, pritaikant ją mišrių tikslinių grupių poreikiams. 

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą, bus parengta techninė dokumentaciją, rekonstruotos Palangos miesto Socialinių paslaugų tarnybai skirtos patalpos bei įsigyta reikiama įranga, baldai bei transporto priemonė. 

Įgyvendinimo laikas

2011 m. sausio 12 d. - 2013 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė

1 305 811 Lt

Paramos suma

1 087 589 Lt

Finansavimo šaltiniai

1. ES struktūriniai fondai: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 4 uždavinio priemonė Nr. VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (1 108 589 Lt).

2. Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos (197 221 Lt).

Kontaktinis asmuo

Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 51225, el. paštas: investicijos@palanga.lt

 

» į viršų »

 BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAI

 

Lietuvos - Lenkijos - Rusijos EKPI bendradarbiaivmo per sieną programa 2007-2013

 

 

Projekto pavadinimas

Baltijos turistų žaidynės - turizmo potencialo plėtrai Baltijos regione

Projekto vykdytojas ir partneriai

Vadovaujantis partneris - Palangos miesto savivaldybės administracija,

Partneriai: Svetlogorsko miesto savivaldybės administracija, Kaliningradas, Rusija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – inicijuoti ekonominį ir socialinį pasienio regionų vystymąsi, bendradarbiauti bendrų iššūkių ir problemų sprendimo srityje, skatinti individų kooperaciją. Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti sporto ir turizmo reikmėms skirtą universalią sporto salę Palangoje, mažinti sezoniškumą organizuojant tarptautines sporto varžybas ir kitus sporto renginius.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinant projektą Palangos miesto savivaldybėje planuojama:

1. Parengti Palangos sportinio turizmo plėtros strategiją.

2. Pastatyti ir įrengti universalią sporto salę.

3. Organizuoti kasmetinius sporto renginius įtraukiant vietos gyventojus ir turistus.

4. Pagerinti sporto infrastruktūrą ir sustiprinti bendradarbiavimą su Kaliningrado sritimi.

Finansavimo šaltinis (-iai)

Bendradarbiavimo per sieną EKPI programa Lietuva-Lenkija-Rusija 2007-2013 ir Savivaldybės biudžeto lėšos

Įgyvendinimo laikas

2012/08-2014/08

Paramos suma

2 853 500 EUR

Kontaktinis asmuo

Inga Juozapaitienė, Palangos miesto  savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 48 125, el. paštas: turizmas@palanga.lt

 

» į viršų »

 

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

 

Projekto pavadinimas

Palangos miesto gelbėjimo stoties pastato rekonstrukcija Žvejų g. 2A, Palanga


Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – rekonstruoti Palangos miesto gelbėjimo stotį.

Projekto uždaviniai:

– pagerinti ir išplėsti Palangos miesto gelbėjimo stoties teikiamas paslaugas,

– sudaryti tinkamas sąlygas gelbėjimo tarnybos darbui ir poilsiui,

– pasirūpinti didesniu poilsiautojų komfortu,

– sudaryti tinkamas sąlygas, naudojantis viešojo aptarnavimo paslaugomis,

pasirūpinti poilsiautojų poreikiais.

Laukiami rezultatai

Projekto rezultatas – pastato Žvejų g.2A, Palangoje, rekonstravimas ir išplėtimas. Išplėtus patalpas, papildomai bus įrengta apie 420 kv.m. patalpų.

Finansavimo šaltinis (-iai)

Valstybės investicijų 2008–2010 metų programa bei Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Įgyvendinimo laikas

2006 m. – 2009 m.

Projekto vertė

4 960 000 Lt

Paramos suma

3 375 000 Lt

Kontaktinis asmuo

Alvidas Bacius, Palangos miesto savivaldybės Statybų skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. (8 460) 30 323, el. paštas: alvidas.bacius@palanga.lt

 

» į viršų »

Projekto pavadinimas

Palangos Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcija

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslai ir uždaviniai

1. Atlikti Palangos miesto Vlado Jurgučio vidurinės mokyklos rekonstrukciją. 2. Praplėsti mokyklos švietimo ir užimtumo galimybes. 3. Didinti energijos suvartojimo efektyvumą.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus numatytas renovacijos priemones, būtų pasiekti šie rezultatai: energijos sąnaudos rekonstruotame pastate sumažėtų 49 procentais, būtų padidintas energijos suvartojimo efektyvumas bei pagerintos pastato konstrukcinės  savybės, naujai įrengtos mokymosi bei darbo patalpos.

Finansavimo šaltinis (-iai)

Valstybės investicijų 2008–2010 metų programa bei Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Įgyvendinimo laikas

2008 m. – 2010 m.

Projekto vertė

7 175 000 Lt

Paramos suma

4 240 000 Lt

Kontaktinis asmuo

Alvidas Bacius, Palangos miesto savivaldybės Statybų skyriaus vedėjas, tel. (8 460) 30 323, el. paštas: alvidas.bacius@palanga.lt

 

» į viršų »

 

Projekto pavadinimas

Kokybės vadybos sistemos diegimas Palangos miesto savivaldybės administracijoje

 

Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – efektyvinti Savivaldybės administracijos veiklą, operatyviau ir kokybiškiau teikiant paslaugas klientams, gerinti viešųjų paslaugų kokybę.

Projekto uždavinys - Sukurti ir įdiegti kokybės vadybos sistemą savivaldybėje pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

Laukiami rezultatai

Šio projekto metu įdiegta kokybės vadybos sistema, leis pagerinti Savivaldybės teikiamų paslaugų kokybę, Savivaldybės administracijos darbuotojų administracinius gebėjimus, administravimo efektyvumą. Projekto metu Savivaldybės administracijos darbuotojai įgaus naujų kompetencijų, susijusių su procesų valdymu, o tai leis Savivaldybės darbuotojams įgyvendinti tolesnius procesų valdymo tobulinimus, grįstus procesų vadyba. Įdiegiant kokybės vadybos sistemą bus optimizuota ne tik piliečių aptarnavimo sistema, bet ir atliekami vidiniai procesų, procedūrų, tvarkų pertvarkymai, kurie žymiai padidins savivaldybės administravimo ir valdymo efektyvumą. Projekto metu įdiegta viešųjų paslaugų  kokybės vadybos sistema padės pagerinti Savivaldybės administracijos aptarnaujamų gyventojų ir verslo klientų aptarnavimo sistemą, kuri neatitinka šiuolaikinių reikalavimų kuo paprasčiau ir operatyviau suteikti paslaugas. Įdiegtas viešųjų paslaugų kokybės vadybos modelis ženkliai prisidės prie Savivaldybės veiklos efektyvumo didinimo, veiklos viešumo ir skaidrumo užtikrinimo.

Finansavimo šaltinis (iai)

Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinė parama.

Įgyvendinimo laikas

2010 m. vasario 26 d. - 2011 m. gegužės 26 d.

Projekto vertė

240 000 Lt

Paramos suma

204 000 Lt

Kontaktinis asmuo

Rima Vainoraitė, Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vedėja, tel. (8 460) 48 731, el. paštas: auditas@palanga.lt

 

» į viršų »

Projekto pavadinimas

 

Sveikatingumo ir aktyvaus poilsio tako ,,Labrytys“ pratęsimas ir aktyvaus poilsio zonų įrengimas Palangos miesto savivaldybėje

 

Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracija
Projekto tikslas Skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Palangoje
Laukiami rezultatai Naujai sužymėtas takas ~ 3 km, atnaujintas seno tako žymėjimas ~ 3 km, įrengtos 5 aktyvaus poilsio aikštelės su lauko treniruokliais.
Įgyvendinimo laikas 2013 m. birželio mėn. – 2014 m. rugpjūčio mėn.
Projekto vertė 231 380,00 Lt
Paramos suma 196 673,00 Lt
Finansavimo šaltiniai

1. Europos regioninės plėtros fondo lėšos

Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.3-ŪM-05-R ,,Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ (196 673,00 Lt).

2. Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto lėšos (34 707,00 Lt).
Kontaktinis asmuo

Inga Juozapaitienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 48125, el. paštas: turizmas@palanga.lt

 

» į viršų »

Projekto pavadinimas

 

Palangos lopšelio–darželio ,,Ąžuoliukas“ pastato atnaujinimas

 

Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracija
Projekto tikslas Didinti energijos vartojimo efektyvumą lopšelyje – darželyje ,,Ąžuoliukas“
Laukiami rezultatai Įgyvendinus projektą, seni langai ir durys bus pakeisti naujais. Planuojama sutaupyti 0,05 GWh šilumos energijos per metus.
Įgyvendinimo laikas 2013 m. balandžio mėn. – 2013 m. spalio mėn.
Paramos suma 292 714,00 Lt
Finansavimo šaltiniai

1. ES Struktūriniai fondai: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto 3 uždavinio priemonė Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ (248 806,90 Lt).

2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (43 907,10 Lt).
Kontaktinis asmuo

Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 48125, el. paštas: investicijos@palanga.lt

 

» į viršų »

Projekto pavadinimas

 

Palangos lopšelio–darželio ,,Žilvinas“ patalpų ir įrangos atnaujinimas

 

Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracija
Projekto tikslas Užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę modernizuojant patalpas, atliekant patalpų ir įrangos atnaujinimą.
Laukiami rezultatai Suremontuotos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ vidaus patalpos, įsigyti baldai bei atnaujinta įranga.
Įgyvendinimo laikas 2013 m. kovo mėn. – 2013 m. lapkričio mėn.
Paramos suma 153 439,22 Lt
Finansavimo šaltiniai

1. ES Struktūriniai fondai: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ prioriteto įgyvendinimo priemonė ,,Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ (153 439,22,90 Lt).

2. Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto lėšos (27 077,51 Lt).
Kontaktinis asmuo

Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 48125, el. paštas: investicijos@palanga.lt

 

» į viršų »

Projekto pavadinimas

Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcija

 

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Šiuolaikiškas transporto sistemos Palangos mieste susikūrimas ir kompleksinis vystymas: Kęstučio gatvės pėsčiųjų ir dviračių takų tinklo infrastruktūros modernizavimas (techninių parametrų, dangos tobulinimas).

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą, bus rekonstruota 0,762 km. Kęstučio gatvės atkarpa.

Finansavimo šaltinis (-iai)

1. ES struktūriniai fondai: Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto 4 uždavinio priemonės Nr. VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (2 128 522,40 Lt).

2. Valstybės biudžeto lėšos (262 935,11 Lt).

3. Savivaldybės biudžeto lėšos (336 788,30 Lt).

Projekto vertė

2 728 245,81 Lt

Paramos suma

2 391 457,51 Lt

Įgyvendinimo laikas

2011 m. spalio mėn. – 2015 m. balandžio mėn.

Kontaktinis asmuo

Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 48125, el. paštas: investicijos@palanga.lt

 

 << į viršų>>

Projekto pavadinimas

 

Palangos lopšelio-darželio "Žilvinas" pastato atnaujinimas

 

Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracija
Projekto tikslas

Didinti energijos vartojimo efektyvumą lopšelyje - darželyje ,,Žilvinas"

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą, seni langai ir durys bus pakeisti naujais. Planuojama sutaupyti 0,06 GWh šilumos energijos per metus.

Įgyvendinimo laikas

2011 m. spalio mėn - 2012 m. rugpjūčio mėn.

Paramos suma 211 094,00 Lt
Finansavimo šaltiniai

1. ES Struktūriniai fondai: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto 3 uždavinio priemonė Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R ,,Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu" (179 429,90 Lt).

2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (31 664,00 Lt).

Kontaktinis asmuo

Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 51225, el. paštas: investicijos @palanga.lt

 

 << į viršų>>

Projekto pavadinimas

 

Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ patalpų ir įrangos atnaujinimas

 

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslas

Užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę modernizuojant patalpas, atliekant patalpų ir įrangos atnaujinimą.

Laukiami rezultatai

Parengtas techninis projektas, rekonstruotos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ vidaus patalpos, įsigyti baldai bei atnaujinta įranga.

Įgyvendinimo laikas

2010 m. spalio 21 d. – 2011 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė

852 374,85 Lt

Paramos suma

349 975,91 Lt

Finansavimo šaltiniai

1. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 2 uždavinio priemonės VP3-2.2-ŠMM-06-R ,,Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ lėšos (349 975,91 Lt).

2. Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos (502 398,94Lt).

Kontaktinis asmuo

Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 51225, el. paštas: investicijos@palanga.lt

 

<< į viršų>> 

Projekto pavadinimas

 

Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių Palangoje ekologinės būklės gerinimas

 

Projekto tikslas

Pagerinti Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių, esančių Palangos mieste, ekologinę būklę, atlikti Rąžės, Ošupio ir Žiogupio upių gerinimo darbus.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą, bus parengtas techninis projektas, atliktas pakrančių makrofitų, telkinių dumblo šalinimas, vandens telkinių pakrančių gamtosauginis tvarkymas.

Įgyvendinimo laikas

2011 m. kovo 25 d. – 2013 m. spalio 31 d. 

Paramos suma

1 010 036,33 Lt

Finansavimo šaltiniai

1. ES struktūriniai fondai: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 4 uždavinio priemonės VP3-1.4-AM-04-R ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“ lėšos (90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).

2. Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos (10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų).

Kontaktinis asmuo

Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 51225, el. paštas: investicijos@palanga.lt

 

<< į viršų>>

Projekto pavadinimas

 Palangos miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas

 

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas – Užtikrinti darnų, sistemingą konkrečių Palangos miesto savivaldybės teritorijų vystymą bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.
Projekto uždaviniai:
1. Parengti planavimo dokumentus, skirtus inžinerinės infrastruktūros vystymui, Palangos miesto plėtrai.
2. Parengti planavimo dokumentus, skirtus turizmo infrastruktūros vystymui.

Rezultatai

Projekto metu parengti 4 specialieji ir 9 detalieji planai:

1. Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo specialusis planas.

2. Virbališkės ir Medvalakio teritorijų architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros specialusis planas.

3. Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas.

4. Palangos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

5. Teritorijos, Kunigiškėse, Palangoje detalusis planas.

6. Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną, detalusis planas

7. Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną, detalusis planas.

8. Detaliųjų planų parengimas formuojant naujus sklypus nuosavybės teisėms atkurti (8.1. Žemės sklypo, kurio planas patvirtintas Direktoriaus 2005-04-13 įsakymo Nr. (4.1)-A1-276 5 punktu detalusis planas; 8.2. Žemės sklypo, kurio planas patvirtintas Direktoriaus 2005-03-21 įsakymo Nr. (4.1)-A1-217 2 punktu detalusis planas).

9. Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną, detalusis planas

10. Pajūrio kempingo Nemirsetoje, Palangoje, detalusis planas.

11. Šventosios gyvenvietės, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūra.

12. Žemės sklypo Vytauto g. 43 Palangoje ir greta jo esančios teritorijos detalusis planas.

Įgyvendinimo laikas

2010 m. lapkričio 16 d. - 2015 m. lapkričio 5 d.

Paramos suma

210.880,94 EUR

Finansavimo šaltiniai

1. ES struktūriniai fondai: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ lėšos (210.880,94 EUR).

2. Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos (37.214,52 EUR).

Kontaktinis asmuo

Ramunė Olšauskaitė Urbonienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 460) 51 225, el. paštas: remune.urboniene@palanga.lt

<< į viršų>>

Projekto pavadinimas

 

Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos pastato Palangoje, Sodų g. 50, rekonstravimas

 

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslas

Sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas: sumažinti oro infiltraciją į pastatą, pastato išorinių konstrukcijų pralaidumą šilumai.

Laukiami rezultatai

Bus pakeisti seni langai ir durys naujomis, apšiltintas pastato fasadas ir cokolis, rekonstruota šildymo sistema, įrengtos elektros, vėdinimo, priešgaisrinės ir apsaugos sistemos.  Įgyvendinus projektą planuojama sutaupyti 0,24 GWh šilumos energijos  per metus.

Įgyvendinimo laikas

2010 m. gruodžio 7 d. - 2012 m. balandžio 30 d.

Paramos suma

1 362 005,07 Lt

Finansavimo šaltiniai

1. ES struktūriniai fondai: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto 4 uždavinio priemonės Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ lėšos (1 362 005,07 Lt).

2. Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos (350 000 Lt).

Kontaktinis asmuo

Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 51225, el. paštas: investicijos@palanga.lt

 

<< į viršų>> 

Projekto pavadinimas

Palangos miesto savivaldybės veiklos valdymo sistemos diegimas ir procesų optimizavimas

Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – tobulinti vidaus administravimą ir veiklos valdymą vietos savivaldos lygmenyje. Projektu siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą, optimizuojant strateginio planavimo sistemą, supaprastinant valdymo ir kontrolės procesus, padidinant jų skaidrumą, naudojantis IT teikiamomis galimybėmis.

Laukiami rezultatai Išanalizavus savivaldybėje egzistuojančią strateginio planavimo, valdymo ir vertinimo sistemą bei atlikus tobulinimo veiksmus, bus įdiegta savivaldybės poreikius atitinkanti veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo programinė įranga (IT įrankis), darbuotojai apmokyti naudotis naujai įdiegtu IT įrankiu. Tai padidins savivaldybėje vykdomų procesų skaidrumą, darbuotojų darbo efektyvumą, leis stebėti bendrą savivaldybei priskirtų funkcijų, veiklų įgyvendinimo lygį, pamatuoti pasiektus rezultatus norimu reguliarumu, matyti tobulintinas sritis, išteklių (lėšų) poreikį, panaudojimą skirtingais pjūviais, nevykdomas ar nepakankamai sparčiai vykdomas veiklas ir projektus.
Finansavimo šaltinis

Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinė parama.

Įgyvendinimo laikas 2010-03-29 iki 2012-03-29
Projekto vertė 821 922 Lt
Paramos suma 698 633 Lt
Kontaktinis asmuo

Odeta Maldarienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 460) 48125, el. paštas: sp@palanga.lt

 

 << į viršų>>

Projekto pavadinimas

 Dviračių turizmo plėtra Palangos miesto savivaldybėje, rekonstruojant Meilės alėją

 

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Šio projekto tikslas - plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą, pagerinti dviratininkų eismo sąlygas. Meilės al. jau dabar yra naudojama kelionėms dviračiais, tačiau turistams sutrūkinėjusių ir nelygaus paviršiaus plytelių bei asfalto danga pablogina kelionės sąlygas. Bendras rekonstruojamos Meilės al. ilgis (nuo Birutės kalno iki J. Basanavičiaus g.) – 1450 m, dviračių tako plotis – 3 m.

Laukiami rezultatai

Projekto metu sutvarkius dviračių taką (suoliukai, šiukšlinės, dviračių stovai, pakeistos komunikacijos) būtų ženkliai pagerintos pėsčiųjų ir dviračių turizmo sąlygos, žymiai pagerėtų estetinis vietovės vaizdas.

Finansavimo šaltinis (-iai)

Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Įgyvendinimo laikas

2009 m. rugsėjo 1 d. - 2011 m. spalio 17 d.

Projekto vertė

3 067 208,00 Lt

Paramos suma

2 329 855,85 Lt

Kontaktinis asmuo

Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 51 225, el. paštas: investicijos@palanga.lt

 

<< į viršų>>

Projekto pavadinimas

Palangos botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešoms reikmėms

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - išsaugoti nacionalinės svarbos kultūros paveldo objektą - Palangos dvaro sodybą, kompleksiškai restauruoti Palangos dvaro sodybos objektus ir pritaikyti juos kultūros, turizmo, švietimo, meno, mokslo, edukacijos ir kitoms viešoms reikmėms skatinant turizmo sezoniškumo mažėjimą. Projekto uždaviniai: pagerinti ir pritaikyti turizmui Palangos botanikos parko istorinės dalies viešąją infrastruktūrą, sukurti kokybišką kultūrinio turizmo infrastruktūrą.

 

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą, bus atlikta takų, kelių, vejų pagal takus, Birutės kalno laiptų medinės dalies renovacija, laistymo vandentiekio tinklų rekonstravimas, atlikti tiltelių tvarkybos, Mažojo parterio atkūrimo darbai, atliktas fontano F2 restauravimas

 

Finansavimo šaltinis (-iai)

Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinė parama.

Įgyvendinimo laikas

2009 m. rugsėjo 1 d. - 2012 m. gruodžio 30 d.

Projekto vertė

3 583 739,00 Lt

Paramos suma

3 583 739,00 Lt

Kontaktinis asmuo

Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 51 225, el. paštas: investicijos@palanga.lt

 

<< į viršų>> 

Projekto pavadinimas

 

Techninės dokumentacijos parengimas Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcijos darbams

 

Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracija
Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. Projekto uždavinys - techninės dokumentacijos parengimas Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcijai.

Laukiami rezultatai

Projekto metu ketinama parengti techninę dokumentaciją Kęstučio gatvės Palangoje rekonstrukcijai. Kęstučio gatvė yra viena iš centrinės miesto dalies gatvių, kuria galima privažiuoti prie jūros, mėgiama poilsiautojų kaip pasivaikščiojimo, aktyvaus poilsio gatvė. Šiuo metu Kęstučio gatvės būklė yra kritinė, neatitinkanti saugumo reikalavimų, sutrūkinėjusi ir nelygaus paviršiaus plytelių bei asfalto danga, dėl ko transporto priemonės priverstos judėti labai lėtai (apie 10-30 km/h), greičiau amortizuojasi. Esama prastos kokybės asfalto danga daro blogą įtaką ne tik vietiniams gyventojams, bet ir turistų galimybėms. Rekonstravus šią gatvę, būtų ženkliai pagerintos visų eismo dalyvių transporto judėjimo sąlygos.
Projekto esmė parengti techninę dokumentaciją projektui „Palangos miesto Kęstučio gatvės rekonstrukcija“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama parengti: galimybių studiją, techninį darbo projektą, ekspertizės aktą, statybos leidimą

Finansavimo šaltinis

Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinė parama, Valstybės ir Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinimo laikas nuo 2010-01-13 iki 2011-04-30
Projekto vertė 66 711,00 Lt
Paramos suma 63 709,00 Lt
Kontaktinis asmuo

Alvidas Bacius, Palangos miesto savivaldybės administracijos Statybų skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel (8 460) 30323, el. p. alvidas.bacius@palanga.lt

 

<< į viršų>>

Projekto pavadinimas


Palangos mokyklos-darželio "Pasaka" rekonstrukcija


Projekto vykdytojas


Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslas ir uždaviniai


Projekto tikslas - sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas Palangos mokykloje - darželyje "Pasaka".
Projekto uždaviniai:
- sumažinti oro infiltraciją į pastatą;
- sumažinti pastato išorinių konstrukcijų pralaidumą šilumai.

Laukiami rezultatai


 Įgyvendinus projektą "Palangos mokyklos-darželio „Pasaka“ rekonstrukcija" sumažės  mokyklos-darželio ūkines išlaidos šildymui ir pagerės mokinukų (darželinukų)  užsiėmimų sąlygos, dirbančiųjų darbo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai.

Finansavimo šaltinis (iai)


 ES struktūriniai fondai

Įgyvendinimo laikas
 2009 m. - 2011 m.
Projekto vertė
 iki 1 671 665 Lt
Paramos suma
 iki 1 671 665 Lt
Kontaktinis asmuo


Jurgita Butenienė, Palangos miesto savivaldybės Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 51 225, el. p. investicijos@palanga.lt

 

» į viršų »

Projekto pavadinimas


Palangos lopšelio-darželio "Gintarėlis" pastato rekonstrukcija, I etapas

 

Projekto vykdytojas


Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslai ir uždaviniai


Projekto tikslas - sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas Palangos lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.
Projekto uždaviniai:
- sumažinti pastato išorinių konstrukcijų pralaidumą šilumai.

Laukiami rezultatai


Įgyvendinus projektą "Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ rekonstrukcija I etapad" sumažės lopšelio-darželio ūkines išlaidos šildymui ir pagerės darželinukų užsiėmimų sąlygos, dirbančiųjų darbo sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai.

Finansavimo šaltinis (-iai)


ES struktūriniai fondai ir Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos

Įgyvendinimo laikas


2008 m. - 2010 m.
Projekto vertė
1 238 861 Lt

Paramos suma

411 946 Lt
Kontaktinis asmuo


Inga Juozapaitienė, Palangos miesto savivaldybės Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 48 125, el. p. turizmas@palanga.lt

 

» į viršų »

   
Projekto  pavadinimas

 

Palangos turizmo informacijos centro infrastruktūros plėtra  

Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracija
 

Projekto tikslas ir uždaviniai

 

Šio projekto tikslas: prisidėti prie viešosios turizmo infrastruktūros plėtojimo ir turistų aptarnavimo sąlygų gerinimo Palangoje. Palangos miesto savivaldybėje turizmas yra pagrindinė ūkio šaka, lemianti didžiąją dalį gyventojų pajamų ir labiausiai įtakojanti savivaldybės biudžetą ir jo galimybes rūpintis miestiečių gyvenimo kokybe.

Šio projekto esmė - stiprinti Palangos kurorto turistinį patrauklumą, kelti Palangos turizmo informacijos centro (toliau TIC) veiklos kokybę, didinti vietinio ir atvykstamojo turizmo srautus bei ilginti turistų lankymosi kurorte trukmę. Įgyvendinus projektą, pagerės Palangos TIC matomumas ir pasiekiamumas, atsiras galimybė aptarnauti daugiau turistų, bus vykdoma veiksminga turizmo informacijos sklaida, pagerės Palangos kurorto įvaizdis bei išaugs turistų srautai. Projekto rezultatai orientuoti į Lietuvos bei užsienio turistus. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, TIC'e per metus apsilankys apie 45 000 turistų. 

Laukiami rezultatai  

Projekto metu siekiama rekonstruoti Palangos TIC patalpas ir pritaikyti jas kokybiškų turizmo paslaugų teikimui. Nuo esamų 40 kv.m. Palangos TIC patalpos bus praplėstos iki 90,60 kv.m.

Taip pat siekiama aprūpinti Palangos TIC reikalinga  įranga ir įrenginiais, padėsiančiais užtikrinti sklandų, efektyvų lankytojų aptarnavimą. Vykdant šią veiklą, bus įsigyta Palangos TIC veiklai ir lankytojų aptarnavimui būtina įranga ir įrenginiai.

 Finansavimo šaltinis (-iai)  Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė VP3-1.3-ŪM-05-R ,,Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“.
 

Įgyvendinimo laikas

 

2010 m. balandžio 1 d. - 2011 m. kovo 31 d.

 Projekto vertė  285 325,00 Lt
 Paramos suma  242 526,00 Lt
 Kontaktinis asmuo

 Inga Juozapaitienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 48125, el. paštas: turizmas@palanga.lt

 

<< į viršų>>

Paskutinis atnaujinimas: 2016-10-26 09:29:52

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8157324
Šiandien apsilankė: 1542
Dabar naršo: 191
Sprendimas: IDAMAS