English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2018 m. rugpjūčio 15 d., trečiadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

 EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2018 M. LIEPOS 16 D. 11 VAL. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 1. Sprendimo „Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties dėl Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos įgyvendinimo projektui“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 3. Sprendimo „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 4. Sprendimo „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 5. Sprendimo „Dėl pritarimo susitarimo projektui“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 6. Sprendimo „Dėl pritarimo taikos sutarties projektui“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Korsakas.
 7. Sprendimo „Dėl pritarimo projekto „Malonės būsena“ vykdymui daliniam finansavimui gauti“ projektas. Pranešėjas – Jolanta Mažrimė.
 8. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Jolanta Mažrimė.
 9. Sprendimo „Dėl atstovo delegavimo į regionines kultūros tarybas“ projektas. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
 10. Sprendimo „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai“ projektas. Pranešėja – Virginija Liebienė.
 11. Sprendimo „Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ projektas. Pranešėja – Virginija Liebienė.
 12. Sprendimo „Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-216 papildymo ir pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Virginija Liebienė.
 13. Sprendimo „Dėl UAB „Palangos renginiai“ pertvarkymo į viešąją įstaigą „Palangos investicijų valdymas“ projektas. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
 14. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
 15. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė. 

 

Komiteto pirmininkas                                                                           Mindaugas Skritulskas

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2018 M. LIEPOS 16 D. 13 VAL. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 2. Sprendimo „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 3. Sprendimo „Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos Savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iąja rinktine“ projektas. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.
 4. Sprendimo „Dėl Tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-52 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Jūratė Mitkevičiūtė.
 5. Sprendimo „Dėl pritarimo projekto „Malonės būsena“ vykdymui daliniam finansavimui gauti“ projektas. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
 6. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
 7. Sprendimo „Dėl atstovo delegavimo į regionines kultūros tarybas“ projektas. Pranešėja – Jolanta Mažrimė.
 8. Sprendimo „Dėl leidimo pratęsti 2013 m. rugpjūčio 22 d. savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. 1/F11-17 galiojimo terminą“ projektas. Pranešėja – Virginija Liebienė.
 9. Sprendimo „Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ projektas. Pranešėja – Virginija Liebienė.
 10. Sprendimo „Dėl UAB „Palangos renginiai“ pertvarkymo į viešąją įstaigą „Palangos investicijų valdymas“ projektas. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
 11. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
 12. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė. 

 

Pirmininkė                                                                                         Ilona Pociuvienė

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2018 M. LIEPOS 16 D. 15 VAL. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ 

 1. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 2. Sprendimo „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 3. Sprendimo „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 4. Sprendimo „Dėl pritarimo susitarimo projektui“ projektas. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 5. Sprendimo „Dėl pritarimo taikos sutarties projektui“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Korsakas.
 6. Sprendimo „Dėl Tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Reda Kairienė.
 7. Sprendimo „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai“ projektas. Pranešėja – Virginija Liebienė.
 8. Sprendimo „Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-216 papildymo ir pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Virginija Liebienė.
 9. Sprendimo „Dėl UAB „Palangos renginiai“ pertvarkymo į viešąją įstaigą „Palangos investicijų valdymas“ projektas. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
 10. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
 11.  Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
 12. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos miesto bendrojo plano koregavimui K4 rajone“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
 13. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano gamtinio karkaso dalies koregavimo Š1, Š2, Š4, Š5, N6 rajonuose“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika. 

 

Komiteto pirmininko pavaduotojas                                             Dainius Želvys

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2018 M. LIEPOS 18 D. 14 VAL. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ 

 1. Sprendimo „Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
 2. Sprendimo „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Palangos miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
 3. Sprendimo „Dėl pritarimo Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programai ir jungtinės veiklos sutarties dėl Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2019–2021 metų programos įgyvendinimo projektui“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 4. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 5. Sprendimo „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 6. Sprendimo „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Virginija Liebienė.
 7. Sprendimo „Dėl leidimo rekonstruoti ligoninės pastato patalpas, esančias Klaipėdos pl. 76, Palangoje“ projektas. Pranešėja – Virginija Liebienė.
 8. Sprendimo „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centrui“ projektas. Pranešėja – Virginija Liebienė.
 9. Sprendimo „Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-305 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Virginija Liebienė.
 10. Sprendimo „Dėl UAB „Palangos renginiai“ pertvarkymo į viešąją įstaigą „Palangos investicijų valdymas“ projektas. Pranešėja – Akvilė Kilijonienė.
 11. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė.
 12. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Alina Skaisgiraitė. 

 

Komiteto pirmininkė                                                           Sondra Kulikauskienė

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-13 14:12:49

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 5791402
Šiandien apsilankė: 3284
Dabar naršo: 38
Sprendimas: IDAMAS