English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. kovo 20 d., trečiadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės


ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO,
VYKSIANČIO 2019 M. KOVO 18 D. 13 VAL. TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ


1. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
2. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos kultūros ir jaunimo centro 2018 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėja – Vita Petrauskienė.
3. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Rūta Regina Lukaitienė.
4. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Ilona Milkontė.
5. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Ilona Mazrimienė.
6. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Dainora Šeižienė.
7. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Aušra Toliušienė.
8. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Rasa Jurgutienė.
9. Sprendimo „Dėl Palangos pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Nijolė Sabaliauskienė.
10. Sprendimo „Dėl Palangos ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėjas – Alvydas Kniukšta.
11.  Sprendimo „Dėl Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Laimutė Benetienė.
12. Sprendimo „Dėl Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Valda Šarkienė.
13. Sprendimo „Dėl Palangos sanatorinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėjas – Alvydas Milinis.
14. Sprendimo „Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Virginija Marozaitė.
15. Sprendimo „Dėl Palangos švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėja – Vilma Želvienė.Pirmininkė                                                        Ilona Pociuvienė

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2019 M. KOVO 18 D. 16 VAL. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ 

 

 1. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko 2018 m. veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėjas – Valdas Pakusas.
 2. Sprendimo „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 3. Sprendimo „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos senajai gimnazijai“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 4. Sprendimo „Dėl teritorijos prie Nemirsetos Kurhauzo, Palangoje, ir greta jo esančios teritorijos detaliojo plano patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika. 

 

Komiteto pirmininkas                                                                          Vaidas Šimaitis

 

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO2019 M. KOVO 19 D. 13 VAL. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Palangos miesto rinkliavų centro 2018 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėjas – Bronius Martinkus.
 2. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėjas – Kęstutis Rudys.
 3. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos miesto socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėja – Daiva Dekontaitė.
 4. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos miesto globos namų 2018 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėja – Irena Biriukaitė.
 5. Sprendimo „Dėl pritarimo VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro 2018 metų veiklos ataskaitai, finansinių ataskaitų rinkiniui, veiklos užduočių įvykdymui ir 2019 metų veiklos užduočių nustatymo“ projektas. Pranešėja – Jūratė Mikutienė.
 6. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėja – Miglė Mikalauskaitė.
 7. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Miglė Mikalauskaitė.
 8. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos kurorto muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėja – Virginija Paluckienė.
 9. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos turizmo informacijos centro 2018 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėja – Rasa Kmitienė.
 10. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos miesto botanikos parko 2018 m. veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėjas – Valdas Pakusas.
 11. Sprendimo „Dėl pritarimo UAB ,,Palangos Klevas“ 2018 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėjas – Andrejus Byčkovas.
 12. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos kultūros ir jaunimo centro 2018 metų veiklos ataskaitai“ projektas. Pranešėja – Vita Petrauskienė.
 13. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Rūta Regina Lukaitienė.
 14. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Ilona Milkontė.
 15. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Ilona Mazrimienė.
 16. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Dainora Šeižienė.
 17. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio ,,Sigutė“ 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Aušra Toliušienė.
 18. Sprendimo „Dėl Palangos pradinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Nijolė Sabaliauskienė.
 19. Sprendimo „Dėl Palangos ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėjas – Alvydas Kniukšta.
 20. Sprendimo „Dėl Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Laimutė Benetienė.
 21.  Sprendimo „Dėl Palangos sanatorinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėjas – Alvydas Milinis.
 22. Sprendimo „Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Virginija Marozaitė.
 23. Sprendimo „Dėl pritarimo projektui ,,Pajūrio juostos tvarkymo programos priemonių įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje“ projektas. Pranešėja – Reda Kairienė.
 24. Sprendimo „Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T2-293 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
 25. Sprendimo „Dėl pritarimo duomenų teikimo iš neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro sutarties projektui“ projektas. Pranešėja – Genutė Kavarzienė.
 26. Sprendimo „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 27. Sprendimo „Dėl turto perdavimo S. Kulikauskienės įmonei bendrosios praktikos gydytojo centrui“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 28. Sprendimo „Dėl sutikimo priimti valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos miesto savivaldybės viešajai bibliotekai“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 29. Sprendimo „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos senajai gimnazijai“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 30. Sprendimo „Dėl sutikimo perimti Savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 31. Sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“ projektas. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
 32. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos“ projektas. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
 33. Sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo K. Geco prekybos įmonei“ projektas. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                           Mindaugas SkritulskasPaskutinis atnaujinimas: 2019-03-15 15:00:08

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 6702662
Šiandien apsilankė: 3514
Dabar naršo: 27
Sprendimas: IDAMAS