English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. lapkričio 18 d., pirmadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Komisijos ir darbo grupės

 

Etikos komisija
Investicijų priežiūros komisija
Informacinės visuomenės komisija

Komisija fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti

Palangos miesto savivaldybės peticijų komisija
Komisija nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkai paruošti

Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisija

Aukciono organizavimo ir vykdymo komisija
Nuolatinė viešojo pirkimo komisija
Eismo saugumo komisija
Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija
Palangos miesto savivaldybės antikorupcijos komisija

Teritorijų planavimo komisija


Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija

ETIKOS KOMISIJA
 
Sudaryta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T2-126 "Dėl Etikos komisijos sudarymo".

Etikos komisijos pirmininkas paskirtas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-172 ,,Dėl Etikos komisijos pirmininko paskyrimo".

   Vardas, pavardė Pareigos
1 Arvydas Dočkus
Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
 2 Domininkas Jurevičius
Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
 3 Darius Kubilius
Palangos miesto savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas
 4 Renata Surblytė
Palangos miesto savivaldybės tarybos narė,
 5 Ramutis Šeštokas Palangos miesto visuomenės atstovas,
 6 Vladas Žulkus Palangos miesto savivalybės tarybos narys,
 7 seniūnaitis deleguotas išplėstinės seniūnaičių sueigos,
 8 seniūnaitis deleguotas išplėstinės seniūnaičių sueigos.

Sprendimai.
Palangos miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. 1 ,,Dėl Eugenijaus Simučio".


INVESTICIJŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJA
 
Sudaryta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T2-184 "Dėl Investicijų priežiūros komisijos", pakeista Tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-104.

   Vardas, pavardė Pareigos
Rimantas Antanas Mikalkėnas Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas,
  Kostas Jakubauskas Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas,
  Elena Kuznecova Palangos miesto savivaldybės tarybos narė,
  Mindaugas Skritulskas Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
  Irena Švanienė Palangos miesto savivaldybės tarybos narė,
  Violeta Staskonienė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja,
  Dainius Želvys Palangos miesto savivaldybės tarybos narys.

INFORMACINĖS VISUOMENĖS KOMISIJA
 
Sudaryta

  Vardas, pavardė Pareigos
    komisijos pirmininkas,
     
     
     
     

KOMISIJA FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ PRAŠYMAMS NAGRINĖTI IR IŠVADOMS BEI PASIŪLYMAMS TEIKTI
 
Sudaryta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T2-294 "Dėl Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti sudarymo", pakeista Tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-255, pakeista Tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-154.
 

  Vardas, pavardė Pareigos
  Rimantas Antanas Mikalkėnas Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas,
  Akvilė Kilijonienė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė,
  Petras Kaminskas Palangos miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas,
  Eugenija Petravičienė Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja,
  Aurelija Podlipskytė Palangos miesto savivaldybės tarybos narė,
  Dainius Želvys Palangos miesto savivaldybės tarybos narys.

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJA
 
Sudaryta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T2-185 "Dėl Palangos miesto savivaldybės Peticijų komisijos", pakeista Tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-66, pakeista Tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-105.

   Vardas, pavardė  Pareigos
Arvydas Dočkus Palangos miesto savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas,
  Aleksandras Jokūbauskas Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
  Petras Kaminskas Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas,
  Laimutis Kondratas Bendruomenės atstovas,
  Edmundas Krasauskas Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
   Sondra Kulikauskienė Palangos miesto savivaldybės tarybos narė,
  Mindaugas Skritulskas Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,
  Irena Švanienė Palangos miesto savivaldybės tarybos narė.AUKCIONO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJA
 
Sudaryta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A1-230 "Dėl aukciono komisijos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo", pakeista Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. A1-613 "Dėl direktoriaus 2015 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. A1-230 pakeitimo"
 

  Vardas, pavardė Pareigos
 Violeta Staskonienė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, komisijos pirmininkė,
   Kostas Jakubauskas Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, komisijos pirmininko pavaduotojas, 
   Virginija Liebienė  Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė
   Petras Kaminskas  Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas
   Žaneta Žulkuvienė  Rinkliavų skyriaus vedėja


NUOLATINĖ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA
 
Sudaryta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-448  "Dėl nuolatinės Viešojo pirkimo komisijos sudarymo".

   Vardas, pavardė Pareigos
Vaidotas Kaklys

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas,

  Kristina Butkutė

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja, komisijos pirmininko pavaduotoja,

  Vytautas Korsakas Juridinio ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas,
  Neringa Petrauskienė Administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė,
  Algimantas Rimas Statybos skyriaus vedėjas,
  Violeta Staskonienė Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
  Vida Žvilaitienė Administracijos Buhalterijos vedėja.


EISMO SAUGUMO KOMISIJA
 
Sudaryta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-452 "Dėl Palangos miesto savivaldybės Eismo saugumo komisijos sudarymo" 1 punktu, pakeista Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. A1-1065 "Dėl Direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-452 pakeitimo", 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. A1-1137 "Dėl direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-452 pakeitimo", 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-330 "Dėl direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-452 pakeitimo".

  Vardas, pavardė Pareigos
  Rimantas Antanas Mikalkėnas Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas, tarybos narys, komisijos pirmininkas,
  Mindaugas Skritulskas Palangos miesto savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininko pavaduotojas,
  Alvidas Bacius Palangos miesto savivaldybės administracijos Šventosios seniūno pavaduotojas,
  Raimondas Grabys Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas,
  Kostas Jakubauskas Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas,
  Gintautas Pocevičius Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkas,
  Aleksas Mineikis UAB „Palangos komunalinis ūkis“ vyriausiasis vadybininkas,
  Alvydas Ziabkus visuomenės atstovas.


NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJA
 
Sudaryta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T2-301 "Dėl Palangos miesto savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo", pakeista Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-99 "Dėl Tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T2-301 pakeitimo".

  Vardas, pavardė Pareigos
Rimantas Antanas Mikalkėnas

Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas, komisijos pirmininkas,

 

Irma Babičaitė-Kučinskienė

Palangos miesto savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

 

Dalia Baranauskienė

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyresnioji specialistė; 

 

Evelina Daujotienė

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė;

 

Ramunė Glodenienė

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro psichikos sveikatos slaugytoja;

 

Diana Griciuvienė

Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

 

Ernesta Jonušaitė

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ Palangos skyriaus koordinatorė;

 

Vilma Kalninienė

Palangos švietimo pagalbos tarnybos psichologė;

 

Ilona Lingytė

Palangos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

 

Jurgita Rinkevičienė

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos kimisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja.


PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA 
 
Sudaryta Tarybos 2019 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T2-145 ,,Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo", pakeista Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-175.

Komisijos pirmininkas paskirtas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-195 ,,Dėl antikorupcijos komisjos pirmininko paskyrimo".

   
Vardas, pavardė Pareigos
1 Andrius Bajoras

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

2 Daina Eimanavičienė

Palangos miesto visuomenės atstovė,

3 Arvydas Dočkus

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

4 Domininkas Jurevičius

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas

5 Elena Kuznecova

Palangos miesto savivaldybės tarybos narė,

6 Eugenijus Simutis

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

7 Ramutis Šeštokas

Palangos miesto visuomenės atstovas,

8 Julius Tomas Žulkus

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

9 seniūnaitis

deleguotas išplėstinės seniūnaičių sueigos,

10 seniūnaitis

deleguotas išplėstinės seniūnaičių sueigos.


TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA
 
Sudaryta

  Vardas, pavardė Pareigos
  Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, komisijos pirmininkas,
    Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas,
    Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas,
    Visuomenės sveikatos centro apskrityje atstovas,
    Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovas,
    Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas atstovas,
    Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos įgaliotas atstovas,
    Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) atstovai,
    Planavimo sąlygas išdavusių institucijų atstovai,
    Įgaliotas (-i) savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (-ai), atsakingas (-i) už teritorijų planavimo reikalavimų, statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinių reikalavimų nustatymą, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų plėtrą.


NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA

Sudaryta Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-293 ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo".


Vardas, pavardė Pareigos
1 Petras Kaminskas

Palangos miesto savivaldybės admnistracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas,

2 Svetlana Gaidienė

VŠĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė,

3 Lonija Flaksienė

Palangos miesto savivaldybės admnistracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė,

4 Sandra Jackaitė

Palangos miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja,

5 Anė Petrikienė

Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos pirmininkė.Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-18 10:20:46

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8339194
Šiandien apsilankė: 3318
Dabar naršo: 89
Sprendimas: IDAMAS