English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. spalio 20 d., sekmadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
SANITARIJOS INSPEKCIJA INFORMUOJA

 

Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir prekiauti jais Palangos mieste taisyklės

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. T2-250 patvirtintos Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir prekiauti jais Palangos mieste taisyklės. Minėtas sprendimas įsigalioja nuo 2010 m. spalio 1 d. Taisyklių tikslas – nustatyti leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir jų mišrūnus, kurių veislės nurodytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 117 (Žin., 2002, Nr. 32-1241) patvirtintame Agresyvių šunų veislių sąraše, ir jais prekiauti Palangos mieste išdavimo tvarką. Leidimai išduodami, sustabdomas jų galiojimas, panaikinamas galiojimo sustabdymas, panaikinamas jų galiojimas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. Išduotus leidimus, dublikatus pasirašo ir tvirtina antspaudu Palangos miesto savivaldybės administracijos Sanitarijos inspekcija. Taisyklių 31 punkte numatyta, kad  asmenys, turintys agresyvius šunis, privalo per 30 dienų nuo taisyklių įsigaliojimo dienos nustatyta tvarka kreiptis dėl leidimo gavimo.

 

Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisyklės

Palangos miesto savivaldybės taryba yra patvirtinusi „Palangos miesto tvarkymo ir švaros taisykles“. Asmenys privalo nuolat tvarkyti, palaikyti švarą, šienauti ir prižiūrėti naudojamas, nuomojamas ir nuosavybės teise priklausančias bei priskirtas teritorijas. Žiemą laiku valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę bei kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones ir nukapoti ledą jiems priskirtuose plotuose. Visi atliekų turėtojai privalo naudotis konteinerine atliekų surinkimo sistema bei vadovautis Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Taip pat taisyklėse yra apibrėžti oro kokybės gerinimo specialieji reikalavimai, reikalavimai paplūdimių tvarkymui, draudimai ir kt.

Palangos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės

Palangos miesto savivaldybės teritorijoje fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų. Laikinose ir stacionariose prekybos ar paslaugų teikimo vietose lauko garsinę informaciją ir (ar) reklamą 8.00–22.00 val. galima naudoti taip, kad prekyvietėje nebūtų viršijamas bendras gatvės fonas.  Viešose vietose nuo 24 val. iki 6 val. yra draudžiama leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais. Nuo 6 val. iki 24 val. leidžiama be specialios garso stiprinimo aparatūros muzikuoti lauke prie viešojo maitinimo, pramogų įrenginių tik tiek, kiek tai netrikdo kitų asmenų ramybės, poilsio, miego ar įprasto darbo. Statybų, remonto, rekonstrukcijos ar kitokia veikla (išskyrus avarijų likvidavimą), kurios skleidžiamas triukšmas trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį arba miego kokybę:

- nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės  31 d. gali būti vykdoma  darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 19.00 val.;

-  nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. gali būti vykdoma darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. Draudžiama dirbti triukšmą keliančiais prietaisais, kurie neatitinka statybos techninio reglamento STR 2.01.08:2003 ‚‚Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 (Žin., 2003, Nr. 90-4086; 2006, Nr. 2-22).

Statybų, remonto, rekonstrukcijos ar kitokia veikla (išskyrus avarijų likvidavimą), kurios skleidžiamas triukšmas trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį arba miego kokybę šeštadieniais ir sekmadieniais bei švenčių dienomis draudžiama.

 

DĖL MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS VYKDYMO

 

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. įsakymu Nr. V-1055 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 "Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 139-5716) patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2007 "Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė"14  punktu , savivaldybė sudaro numatomų vykdyti maudyklų vandens tyrimų kalendorinį grafiką.

Pateikiame informaciją  apie 2010 metais numatomų stebėti maudyklų sąrašą (1 lentelė), numatomų vykdyti maudyklų vandens tyrimų kalendorinį grafiką (2 lentelė), duomenis apie asmenis, atsakingus už maudyklų priežiūrą (3 lentelė)

 

 

GYVŪNŲ AUGINIMO IR LAIKYMO PALANGOS MIESTE TAISYKLĖS patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos

2005 m kovo 31 d. sprendimu Nr.T2-50

 

 

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO BEI SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE TAISYKLĖS patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos

2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-58 1 punktu.

 

 

Daugiau informacijos:
Sanitarijos inspekcija
Žvejų g. 47, LT-00133 Palanga
Tel./Faks. (8 460) 48 718
El. paštas sanitarija@palanga.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2010-11-03 09:42:19

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8146109
Šiandien apsilankė: 4214
Dabar naršo: 57
Sprendimas: IDAMAS