English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2019 m. spalio 15 d., antradienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Atmintinės norintiems įsigyti licencijas ir leidimus

 1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatai patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-5 "Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastuktūra" 1 punktu.

 2. Deklaracijos forma

 3. Deklaracijos pildymo pavyzdys  

 4. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

 Neterminuotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais sąrašas

 Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių galiojimą Palangos miesto savivaldybės administracija sustabdė, sąrašas

 Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių galiojimą Palangos miesto savivaldybės administracija panaikino, sąrašas

 5. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

 Galiojančių  licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašas 

 

 Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, kurių galiojimą Palangos miesto savivaldybės administracija panaikino, sąrašas

 

 Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, kurių galiojimą Palangos miesto savivaldybės administracija sustabdė, sąrašas

 

 6. Informacija norintiems įsigyti leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir leidimus vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais 

 

 7. Informacija norintiems įsigyti leidimus kasinėjimo darbams atlikti Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose,  aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje

 

 8. Informacija norintiems įsigyti leidimus važiuoti Palangos miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais)

 

 9. Informacija norintiems įsigyti leidimus prekybai ar paslaugų teikimui

 

 10. Informacija norintiems įsigyti leidimus išorinės reklamos įrengimui Palangos miesto savivaldybės teritorijoje

 

 2013 m. Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje, sąrašas 

 

 2014 m. Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje, sąrašas

 

 2015 m. Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje, sąrašas

 

 2016 m. Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje sąrašas


 2017 m. Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje sąrašas

  

 2018 m. Palangos miesto savivaldybės administracijos išduotų leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje sąrašas

 

  

 11. Informacija norintiems organizuoti renginius Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose

 

 12. Informacija, norintiems įsigyti leidimus prekybai dujų produktais

 

 13. Informacija, norintiems įsigyti leidimus prekybai naftos produktais

 

 14. Atmintinės prekybinę veiklą vykdančioms įmonėms ir gyventojams, vykdantiems prekybos individualią veiklą su individualios veiklos vykdymo pažyma (FR0468) ir verslo liudijimais 

 

 15. Prekybos Palangos miesto savivaldybės kontroliuojamos įmonės administruojamoje turgavietėje (prekyvietėje) taisyklės, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. T2-241

 

 Palangos miesto savivaldybės taryba 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-193 ,,Dėl UAB ,,Palangos Klevas“ teikiamų atlygintų paslaugų tarifų nustatymo“  1 punktu nustatė ir patvirtino teikiamų atlygintinų paslaugų tarifus Palangos miesto turgavietėje ir Šventosios turgavietėje.

 


PREKYBA ALKOHOLIU NUO 2018 M. SAUSIO 1 D.

1. ATMINTINĖ NORINTIEMS ĮSIGYTI LICENCIJAS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurias išduoda Palangos miesto savivaldybės administracija, rūšys:

1. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (valstybės rinkliava -  490 EUR).

2. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų (valstybės rinkliava -  490 EUR).

3. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento (valstybės rinkliava -  490 EUR).

4. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento (valstybės rinkliava -  490 EUR).

5. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu (valstybės rinkliava - 190 EUR).

6. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu (valstybės rinkliava - 190 EUR).

7. Vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų,  parodose (valstybės rinkliava - 17 EUR).

8. Vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose (valstybės rinkliava - 17 EUR).

9. Vienkartinė  verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose bei mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose (valstybės rinkliava - 17 EUR).

10. Vienkartinė  verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir  mugėse (valstybės rinkliava - 17 EUR).

11. Vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento masiniuose renginiuose ir mugėse (valstybės rinkliava - 17 EUR).

12. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas, rekvizitų patikslinimas arba dublikato išdavimas (valstybės rinkliava112 EUR).
.
 Informacija apie neterminuotų ir terminuotų (kurortiniam sezonui ir vienkartinių) licencijų išdavimą, patikslinimą, papildymą ir licencijų dublikatų išdavimą pateikta aprašymuose:

1. Neterminuotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo aprašymas

  Paraiška dėl neterminuotos alkoholio licencijos išdavimo 

2. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimo aprašymas

 Paraiška dėl sezoninės alkoholio licencijos išdavimo

3. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo aprašymas

 Paraiška dėl vienkartinės alkoholio licencijos išdavimo

4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymo aprašymas

5. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo aprašymas

 Paraiška dėl neterminuotos (sezoninės) alkoholio licencijos patikslinimo (papildymo)  

6. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimo aprašymas

 Prašymas išduoti licencijos dublikatą 

 Paraiška dėl neterminuotos licencijos panaikinimo

Paraiška dėl alkoholio licencijos galiojimo sustabdymo 

Paraiška dėl alkoholio licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo

Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas (įmokos kodas 52325).

Prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarką reglamentuoja šie teisės aktai:
 
1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo"  .

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo".

4. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimas Nr. T2-289 "Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu“.

Dokumentus, reikalingus licencijai gauti, galima pateikti ir el. paštu administracija@palanga.lt 

Nuo 2017-11-01 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Licencijos popierinis dokumentas nerengiamas.

Duomenis apie licencijas rasite  https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

 Papildoma informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriuje, Vytauto g. 112,    Palangoje, tel. Nr. (8 460) 48 729,  8 698 05 367, el. paštas rinkliava@palanga.lt  

2. ATMINTINĖ NORINTIEMS ĮSIGYTI LICENCIJAS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA TABAKO GAMINIAIS

Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais - valstybės rinkliava - 190 EUR. 

 Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimo aprašymas

 Paraiška dėl tabako licencijos patikslinimo

Valstybės rinkliava – 112 eurų.

 Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimo aprašymas

 Paraiška dėl tabako licencijos dublikato išdavimo

 Valstybės rinkliava – 112 eurų.

 Paraiška dėl tabako licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo 

 Paraiška dėl  tabako licencijos galiojimo panaikinimo

Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM,  įmonės kodas 188659752biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitąs (įmokos kodas 52425).

 Prekybos tabako gaminiais licencijavimo tvarką reglamentuoja:
 
 1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas.

 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-05 nutarimas Nr. 1450 ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ .

 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" .

Licencijai gauti reikalingus dokumentus galima pateikti ir el. paštu administracija@palanga.lt 

Nuo 2017-11-01 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais  išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Licencijos popierinis dokumentas nerengiamas.

Duomenis apie licencijas rasite  https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

3. INFORMACIJA, NORINTIEMS ĮSIGYTI LEIDIMUS PREKYBAI NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS

Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo aprašymas

 

Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimo aprašymas

 

Prašymo išduoti (pakeisti) leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis, nefasuotais naftos produktais forma

 

Deklaracijos apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams forma

 

  Valstybės rinkliavos dydis už:

 1. Leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą – 490 EUR.

 2. Leidimo verstis prekyba nefasuotais naftos produktais papildymą, patikslinimą bei dublikato išdavimą – 112 EUR.
 
 Prekybos naftos produktais leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis papildyti, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodo Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių (toliau –Taisyklės), patvirtintų LR energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19, 35 punkte išvardytus dokumentus.

Prekybos naftos produktais leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis patikslinti, pateikia prašymą, kuriame papildomai nurodo Taisyklių 36 punkte išvardytus dokumentus.

Valstybės rinkliava surenkama: gavėjas- Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT247300010112394300, AB bankas ,,Swedbank", banko kodas 73000, įmokos kodas - 52525.

 Prekybos nefasuotais naftos produktais leidimų išdavimo tvarką reglamentuoja:
 

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 "Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo" . 

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 "Dėl rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo patvirtinimo" .

Leidimai išduodami ir papildoma informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriuje,  Vytauto g. 112, Palangoje, tel. Nr. (8 460) 48 729, el. paštas rinkliava@palanga.lt.

Galiojantys leidimai verstis prekyba nefasuotais naftos produktais

  Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 19  d. įsakymas Nr. A1-1512 "Dėl leidimo galiojimo panaikinimo".4. INFORMACIJA, NORINTIEMS ĮSIGYTI LEIDIMUS PREKYBAI DUJOMIS

Leidimų verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimo aprašas

Leidimų verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimo aprašas

 Prašymo išduoti (pakeisti) leidimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis, nefasuotais naftos produktais forma  

Deklaracijos apie pareiškėjo atitikimą leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams forma 

 

Leidimas turi būti patikslintas, jeigu pardavėjas pakeičia leidime nurodytą buveinę, pavadinimą arba keičiasi objekto, prekybos vietos adresas, kai teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas prekybos vietos adresas, keičiasi sutarties su įmone, vykdančia avarijų (sutrikimų likvidavimo ir lokalizavimo darbus, šalis, suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams ir kitais pardavėjo duomenų pakkeitimo atvejais. Leidimo turėtojas apie išvardintus pasikeitimus privalo informuoti leidimą išdavusią instituciją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių duomenų pasikeitimo ir pateikti motyvuotą prašymą patikslinti leidimą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Pardavėjas, norintis patikslinti prekybos vietos adresą (įrašyti kitą ir/ar išbraukti esamą adresą) ir/ar papildyti nauju prekybos vietos adresu, pateikia savivaldybės administracijos direktoriui prašymą ir dokumentus (įmonės įstatus ar įmonės steigimo dokumentus (ar jų išrašus su nurodytu  įmonės buveinės adresu), jei prekybos vieta steigiama laikiname statinyje - jo žemės nuomos sutarties ar sutarties naudotis prekybos vieta kopiją, avarinės tarnybos nuostatus, svarstyklių patikros liudijimą, mokėjimo pavedimą ar kvitą). 

Pardavėjas, nutraukęs veiklą prekybos vietoje, privalo per 5 darbo dienas kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl prekybos leidime nurodytos prekybos vietos išbraukimo.

Praradusiam leidimą pardavėjui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą apie įvykusį faktą ir skelbimo apie prarastą leidimą Lietuvos Respublikos spaudoje kopiją, mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad ssumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas išduoda leidimo dublikatą su žyma ,,Dublikatas".

 Teisės aktai, reglamentuojantys didmeninę ir mažmeninę dujų prekybą ir leidimų išdavimą:

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 ,,Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo". 

  Valstybės rinkliavos dydis už:

1. Mažmeninės (didmeninės) suskystintų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą - 490 EUR.

2.  Mažmeninės (dimeninės) suskystintų naftos dujų prekybos leidimo papildymą, rekvizitų patikslinimą arba dublikato išdavimą - 112 EUR. 

    Valstybės rinkliava už mažmeninės (didmeninės) prekybos suskystintomis naftos dujomis leidimo išdavimą surenkama:

gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT247300010112394300, AB bankas ,,Swedbank", banko kodas 73000, įmokos kodas - 52525.

   Leidimui gauti reikalingus dokumentus galima pateikti ir elektroniniu būdu per saugią pranešimų dėžutę adresu  http://messagebox.verslovartai.lt .

    Leidimai išduodami ir papildoma informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje, tel. Nr. (8 460) 48 729, el. paštas: rinkliava@palanga.lt

    Galiojantys leidimai verstis prekyba naftos dujomis  


 5. INFORMACIJA NORINTIEMS ĮSIGYTI LEIDIMUS PREKYBAI AR PASLAUGŲ TEIKIMUI VIEŠOSIOSE VIETOSE

5.1. Palangos miesto savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-348 ,,Dėl Prekybos viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu,   patvirtino Prekybos viešosiose vietose taisykles, kuriose nustatyti bendrieji prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto viešosiose vietose organizavimo reikalavimai.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr.  A1-49 "Dėl prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo. leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtino Prašymų leidimams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose gauti priėmimo, leidimų, leidimų dublikatų išdavimo, leidimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą ir Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose formą. 

Prašymo išduoti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose forma 

Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. A1-227 "Dėl laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Prašymo dėl laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo forma

5.2. Palangos miesto savivaldybės taryba  2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-57 ,,Dėl Prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose" (su vėlesniais pakeitimais), 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-101 ,,Dėl Tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-57 pakeitimo“ (su vėlesniais pakeitimais) ir  2017 m.kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-88 ,,Dėl Prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose" (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) nustatė viešąsias vietas, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas ir patvirtino jų išdėstymo 26 schemas, patvirtino  Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatus ir Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos aprašą.

 Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai

 Vietinės rinkliavos dydžiai ir viešųjų vietų aprašymas

 Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos aprašas.

Prašymo dalyvauti atrankoje forma

Viešųjų vietų išdėstymo schemos:

1 schema Jūratės ir Kastyčio skvero viešųjų vietų Nr. 1-5 išdėstymo schema

2 schema J. Basanavičiaus g. viešųjų vietų Nr. 1-6,  Nr. 7A-10,  Nr. 10A, Nr. 11-20 išdėstymo schemos

3 schema Jūratės g. viešųjų vietų Nr. 1-8, Nr. 9-10, Nr. 11-12 išdėstymo schemos

4 schema Meilės al. viešųjų vietų Nr. 1-4, Nr. 5-6 išdėstymo schemos

5 schema Gedimino g. viešosios vietos Nr. 1 išdėstymo schema

6 schema Vytauto g. viešųjų vietų  Nr. 1-16,  Nr. 17-18, 45-61 Nr. 19-39, 41-44,  Nr.40, 40Aprie kapinių  išdėstymo schemos 

7 schema Kastyčio g. viešųjų vietų Nr. 1-8 išdėstymo schema  

8 schema Žvejų g. viešųjų vietų Nr. 1-9 išdėstymo schema

9 schema Naglio al. prie moterų paplūdimio viešųjų vietų Nr. 1-4 išdėstymo schema

10 schema Kontininkų g. viešųjų vietų Nr.1-3,  Nr. 4 išdėstymo schemos

11 schema Senojo Turgaus g. viešųjų vietų Nr. 1-3 išdėstymo schema

12 schema Centrinės miesto aikštės viešųjų vietų  išdėstymo schema

13 schema Šermukšnių g. viešosios vietos Nr. 1 išdėstymo schema

14 schema Sodų g. viešosios vietos Nr. 1 išdėstymo schema

14A schema Taikos g. viešosios vietos Nr. 1 išdėstymo schema

15 schema Kęstučio g. viešųjų vietų Nr. 1-3 išdėstymo schema

16 schema Užkanavės g. viešosios vietos Nr. 1 išdėstymo schema

17 schema Nuo Vanagupės g. (šaligatviu) iki paplūdimio viešosios vietos Nr. 1 išdėstymo schema

18 schema Nuo Vytauto g. 176 (šaligatviu) iki paplūdimio viešųjų vietų Nr. 1-3 išdėstymo schema

19 schema S. Dariaus ir S. Girėno g. viešųjų vietų Nr. 1-3, Nr. 4 išdėstymo schemos

20 schema Palangos paplūdimyje viešųjų vietų Nr.  1A, 1B, Nr. 1-7, Nr. 8-9B, Nr. 10-19Nr. 20-21, Nr. 22-23, Nr. 24-25, Nr. 26, Nr. 27-29, Nr. 30-31

21 schema Kopų g. viešųjų vietų Nr. 1-3 išdėstymo schema

22 schema Prieplaukos g. viešųjų vietų Nr.  1-6  išdėstymo schema

24 schema Jūros g. viešųjų vietų Nr. 1-2, Nr. 3, Nr.4-5, Nr. 6 išdėstymo schemos

25 schema Šventosios upės krantinėje viešųjų vietų Nr. 1-2 išdėstymo schema

26 schema Šventosios paplūdimyje viešųjų vietų 1-3, Nr. 4-22, Nr. 23-33 išdėstymo schemos

Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą mokama į Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto vietinių rinkliavų sąskaitą. Gavėjas – Palangos miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas – 125196077, sąskaitos Nr.  –    LT467180600000130765, AB Šiaulių bankas Palangos filialas, banko kodas 71806. Mokėjimo paskirtyje nurodyti – ,,Už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą“.

 Leidimui gauti reikalingus dokumentus galima pateikti ir elektroniniu paštu administracija@palanga.lt

 Leidimai išduodami ir papildoma informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje, tel. Nr. (8 460) 48 729, 8 698 05 367, el.  paštas rinkliava@palanga.lt .

Atmintinė gyventojams, vykdantiems prekybos individualią veiklą su individualios veiklos vykdymo pažyma (FR0468).

Atmintinė gyventojams, vykdantiems prekybos individualią veiklą įsigijus verslo liudijimus.


 6. INFORMACIJA NORINTIEMS ĮSIGYTI LEIDIMUS VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IR LEIDIMUS VEŽTI KELEIVIUS UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS

 6.1. Leidimai vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir leidimai vežti keleivius už atlygį lengvaisiais atutomobiliais išduodami vadovaujantis:

  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768 "Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80 "Dėl keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais  automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3-460(1.5E) redakcija).

 Lietuvos Respbulikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta valstybės rinkliava:

-už leidimo verstis keleivių vežimu lengvaisiais automobiliais taksi išdavimą – 45 eurai;

-už naujo (patikslinto) leidimo verstis keleivių vežimu lengvaisiais automobiliais taksi išdavimą – 10 eurų;   

- už leidimo verstis keleivių vežimu lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimą – 7,2 euro;

-už leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas išdavimą – 16 eurų.

Valstybės rinkliava už leidimo išdavimą, patikslinimą ir dublikato išdavimą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752), įmokos kodas 52725, biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas

6.2. Prašymo išduoti leidimą (-us) vežti keleivius lengvaisiais autobiliais taksi/ išduoti leidimo (-ų) dubikatą (-us)/ išduoti patikslintą (-us) leidima (-us) forma.

6.3. Prašymo panaikinti leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi forma.

6.4. Prašymo išduoti ketinimą pažymą dėl leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi forma.

6.5. Deklaracija apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą.

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T2-19 "Dėl taksi vežėjų naudojimosi taksi stotelėmis Palangos miesto savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Leidimai išduodami ir papildoma informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje, tel. (8 460)  48  729, el. paštas rinkliava@palanga.lt.


 7. INFORMACIJA NORINTIEMS ĮSIGYTI LEIDIMUS KASINĖJIMO DARBAMS ATLIKTI PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, GATVĖSE, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUOSE, AIKŠTĖSE, SKVERUOSE, KIEMUOSE IR ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE:

7.1. Palangos miesto savivaldybės taryba 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-160 1 punktu (pakeistas 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-327, 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T2-329) patvirtino Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatus.

 Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai.

  7.2. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius  2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. A1-801  „Dėl leidimo vykdyti kasinėjimo   darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo“ (Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. A1-945 redakcija) patvirtino:

 7.2.1.  Leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašą;

 7.2.2. Paraiškos formą;

 7.2.3. Leidimo vykdyti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo formą.

 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius  2017 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. A1-359 "Dėl Direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. A1-801 pakeitimo" 1 punktu (su vėlesniais pakeitimais) patvirtino Inžinerinių tinklų avarijos likvidavimo ir dangų atstatymo aktą.

Leidimai išduodami ir papildoma informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje, tel. (8 460) 48  729, el. paštas rinkliava@palanga.lt.

 

          

 8. INFORMACIJA NORINTIEMS ĮSIGYTI LEIDIMUS IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMUI PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

 

Išorinės reklamos įrengimą reglamentuoja šie teisės aktai:

 

 8.1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas;

  

 8.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 ,,Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo “ ; 

 

 8.3. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-240 1 punktas (su vėlesniais pakeitimais), kuriuo patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai; 

 

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai

 

8.4. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. A1-1014 "Dėl leidimo įrengti išorinę reklamą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo" 1.1 ir 1.2 punktai (su vėlesniais pakeitimais).

 

Leidimo įrengti išorinę reklamą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas

 

Paraiškos dėl leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo forma

 

Leidimai išduodami ir papildoma informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje, tel. (8 460) 48  729, el. paštas: rinkliava@palanga.lt.

 

 

 9. INFORMACIJA NORINTIEMS ORGANIZUOTI  RENGINIUS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE

 

9.1.  Palangos miesto savivaldybės taryba 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-48 1 punktu patvirtino Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatymo nuostatus, kuriuos pakeitė 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-90 1 punktu, 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T2-327 1 punktu.

 

Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatymo nuostatai

 

Prašymo dėl leidimo išdavimo organizuoti renginį forma

 

9.2. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-269 ,,Dėl renginių organizavimo Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Renginių organizavimo Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašą, leidimo organizuoti renginius formą ir prašymo dėl leidimo išdavimo organizuoti renginį formą.

 

Leidimai išduodami ir papildoma informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje, tel. Nr. (8 460) 48 729, el. paštas rinkliava@palanga.lt . 

 

 

 10. NFORMACIJA NORINTIEMS ĮSIGYTI LEIDIMUS VAŽIUOTI PALANGOS MIESTO GATVĖMIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS) 

 

10.1. Palangos miesto savivaldybės taryba 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-99 patvirtino Leidimų važiuoti Palangos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčio už naudojimąsi vietinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą.

 

10.2. Prašymo dėl leidimo išdavimo forma

 

 Leidimai išduodami ir papildoma informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Rinkliavų skyriuje, Vytauto g. 112, Palangoje, tel. Nr. (8 460) 48 729, el. paštas: rinkliava@palanga.lt .

 

 

 

 Valstybinės žemės nuomos mokestis

 

 

 

 

        

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-768
Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-15 16:22:08

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 8113997
Šiandien apsilankė: 3784
Dabar naršo: 70
Sprendimas: IDAMAS