English Russian
PALANGOS
MIESTO
SAVIVALDYBĖ
 
Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 
faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216, el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2018 m. spalio 22 d., pirmadienis
SAVIVALDA
GYVENTOJUI
VERSLININKUI
SVEČIUI

RENGINIAI
Renginiai
Administracinių paslaugų aprašai

 
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius:

Adreso ir numerio suteikimo, pakeitimo arba panaikinimo žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimo gatvėms ir aikštėms administracinė paslauga;

Prašymo forma dėl adresu suteikimo

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo administracinė paslauga;

Prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus ir žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenų forma

Planavimo sąlygų sąvado išdavimo detaliojo plano dokumentui rengti administracinė paslauga (teritorijų planavimo dokumentams, pradėtiems rengti iki 2014 m. sausio 1 d.);
 
Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo administracinė paslauga
(tik susitarimai dėl galiojančių sutarčių pakeitimo pasikeitus žemės sklypo savininkui,teritorijų planavimo dokumentams, pradėtiems rengti iki 2014 m. sausio 1 d.);
 
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo administracinė paslauga;
 
Sąlygų išdavimo kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimui administracinė paslauga;
 
Detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo (rašytinis pritarimas) administracinė paslauga;
 
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimo ir/ar pritarimo detaliojo plano koregavimui techninio projekto rengimo metu Teritorijų planavimo komisijoje administracinė paslauga;

Prašymo forma derinti Teritorijų planavimo komisijoje

Prašymo forma derinti Teritorijų planavimo komisijoje techninio projekto rengimo metu

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo administracinė paslauga;
 
Parengto teritorijų planavimo dokumento registravimo teritorijų planavimo registre administracinė paslauga;

Prašymo forma dėl parengto teritorijų planavimo dokumento registravimo Teritorijų planavimo dokumentų registre 

Pritarimo projektiniams pasiūlymams administracinė paslauga;
 
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo administracinė paslauga;

Prašymo forma dėl  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo

Žemės sklypų planų, topografinių planų derinimo administracinė paslauga;
 
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimo administracinė paslauga;
 
Žemės sklypo vertės paskaičiavimo administracinė paslauga;
 
Išorinės reklamos projektų derinimo administracinė paslauga;
 
Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo administracinė paslauga.

 
 
Bendrasis skyrius:
 
 
 

Prašymo forma dėl pareiškėjo dokumentų kopijų, saugojamų Palangos miesto savivaldybėje, išdavimo  

Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolimesniam saugojimui išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas 

Prašymo forma dėl pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolimesniam saugojimui išdavimo

Pažymų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimo (iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų) administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Prašymo forma  dėl pažymų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimo (iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų)

 

Prašymo forma dėl pažymų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimo (iš Palangos miesto savivaldybės veiklos dokumentų)

Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Prašymo forma dėl Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimo

Biudžeto skyrius:
 
 
 
 
 
 
 
Civilinės metrikacijos skyrius:
 
 


Paslaugos kaina eurais: 12 €

 
 
Paslaugos kaina eurais:  4,90 €

 
Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas 

 Paslaugos kaina eurais: 4,90 €

Prašymo forma atstatyti civilinės būklės akto įrašą 

Civilinės būklės akto įrašų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas

Paslaugos kaina eurais: už liudijimą – 2,6 €, už pažymą – 2,9 €

Prašymo forma kartotiniam liudijimui gauti

Civilinės būklės akto įrašo ištaisymas, keitimas, papildymas

Paslaugos kaina eurais: 4,90 €

Prašymo forma ištaisyti, papildyti civilinės būklės akto įrašą

 
Paslaugos kaina  -Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimas į apskaitą 6 €

Prašymo forma dėl gimimo įregistravimo

 
 
 
 
Paslaugos kaina: 
Santuokos įregistravimas 20 €
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ar užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą 6 €
Santuokos įregistravimas savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose 60 €
 
 
 
 
 

 

  Paslaugos kaina: 
  Santuokos nutraukimo įregistravimas 6 €
  Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą 6 €  

Prašymo forma dėl santuokos nutraukimo įregistravimo

Prašymo forma dėl užsienyje nutrauktos santuokos įtraukimo į apskaitą

Įvaikinimo registravimas   

 
 

Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimas  

Pažymų dėl deklaruotos gyvenamosios vietos išdavimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Prašymas pažymai dėl deklaravimo vietos

Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų įtraukimas į apskaitą
 

Juridinis ir personalo skyrius:

Pirminė teisinė pagalba

 
Kultūros skyrius:
 
Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo akto išdavimas


 
 
Rinkliavų skyrius:
 
 
 
Paslaugos kaina –  490 EUR
 
 
 
 
 Paslaugos kaina – 112 EUR
 
 
 
 
 Paslaugos kaina –  112 EUR
 
 
 Paslaugos kaina –  112 EUR
 
 
 
 
Paslaugos kaina – 190 EUR 
 
 
 
 
Paslaugos kaina – 17 EUR
 
 
 
Paslaugos kaina – 190 EUR
 
 
 
 
 
 
 
Paslaugos kaina –  112 EUR
 
 
 
 
Paslaugos kaina – 112 EUR
 
 
 
 
Paslaugos kaina: išdavimas –  490 EUR
                                 pakeitimas – 112 EUR
 
 
Paslaugos kaina: išdavimas –  490 EUR
                                 pakeitimas – 112 EUR
 
 
Paslaugos kaina: išdavimas –  490 EUR
                                 pakeitimas – 112 EUR
 
 
Paslaugos kaina: išdavimas –  490 EUR
                                 pakeitimas – 112 EUR
  
 

Paslaugos kaina nurodyta Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatuose

Prašymas dėl leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo

Leidimų įrengti išorinę reklamą Palangos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimas

Paslaugos kaina nurodyta Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose

Paraiškos forma dėl leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo 

Leidimų organizuoti renginius Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimas

Prašymo dėl leidimo išdavimo organizuoti renginį forma

Paslaugos kaina nurodyta Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatytmo nuostatuose 

 

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikatų išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas

Paslaugos kaina:

a) už leidimo išdavimą – 45 EUR;

b) už leidimo  dublikato išdavimą – 7,2 EUR.

c) už patikslinto naujo leidimo išdavimą – 10 EUR.

Prašymo forma išduoti leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi

Prašymo forma patikslinti leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi

Prašymo forma panaikinti leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi 

Leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas

Paslaugos kaina nurodyta Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Palangos miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose) atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatuose.

Paraiškos forma dėl leidimo vykdyti kasinėjimo darbus išdavimo

  

Viešosios tvarkos skyrius:
 
 
 
 
 
Socialinės rūpybos skyrius:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pažymėjimų išdavimas
 
 
 
 
 

Statybos skyrius
 
 
 
 
Paslaugų kaina:
1. už leidimą statyti ar rekonstrtuoti ypatingą statinį - 150 EUR
2. už leidimą statyti ar rekonstruoti neypatingą statinį - 78EUR
3. už leidimą pastatą atnaujinti (modernizuoti) - 37 EUR
4. už leidimą atlikti statinio kapitalinį, paprastą remontus, pakeisti pastato ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį - 37 EUR
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Šventosios seniūnija:
 
 
 
 
Ūkio ir turto skyrius:
 
 
 
 
 

Paslaugos kaina:

a) Už šilumos tiekimo licencijos išdavimą - 376 eur.

b) Už licencijos pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą - 20 Eur.

Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas

 
 
Paslaugos kaina:
a) Už licencijos išdavimą, pratęsimą - 52 eur
b) Už licencijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims ir dublikato išdavimą, licencijos kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims, licencijos kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims, licencijos dublikato kopijos išdavimą - 7,2 eur.
c) Už licencijos kopijos išdavimą, licencijos kopijos pratęsimą - 27 eur.  

 
Vaiko teisių apsaugos skyrius:
 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-22 12:54:35

 

 
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Mėnesio
Savaitės
Savivaldybės naujienos
Įrašykite savo el. pašto adresą
 
SVARBŪS DOKUMENTAI
Šioje skiltyje bus pateikiami svarbūs Palangos miesto savivaldybės administracijos dokumentai. Informacija ruošiama.
 

      
       
         
         
           
© PALANGOS miesto savivaldybė,
biudžetinė įstaiga.
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406,  faks. (8 460) 40 217, (8 460)  40 216 el. p. administracija@palanga.lt, administracijos kodas 125196077
Iš viso apsilankė: 6051571
Šiandien apsilankė: 2427
Dabar naršo: 24
Sprendimas: IDAMAS