Ieškoti

Iš viso rezultatų:

KONCERTŲ SALĖ KONCESIJA

Palangos miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 125196077, skelbia „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkurso“ Išsamių pasiūlymų vertinimo rezultatus:

UAB „Pajūrio infrastruktūra“ (kodas 304092006).

Palangos miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 125196077, skelbia 2016 m. vasario 26 d. „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 15 ir interneto svetainėje www.palanga.lt skiltyje Veikla/Koncesijų konkursai/Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas paskelbto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkurso“ dalyvių, kurie atitinka išankstinės atrankos reikalavimus, abėcėlinį sąrašą:

  1. Ūkio subjektų grupė – Konsorciumas, sudarytas iš UAB „Pajūrio infrastruktūra“ (kodas 304092006).
  2. UAB „Universali arena“ (kodas 126078441).

Kviečiame šiuos dalyvius pateikti išsamius pasiūlymus iki 2016 m. liepos 29 d. 15.00 val. užklijuotame voke adresu Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, 214 kab., darbo dienomis nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 8.00–17.00 val., penktadienį – 8.00–15.45 val. Ant voko turi būti užrašytas suteikiančiosios institucijos pavadinimas, adresas, konkurso pavadinimas, konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki išsamių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2016-07-29 15.00 val.

Palangos miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 125196077, informuoja, kad 2016 m. vasario 26 d. „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 15 ir interneto svetainėje www.palanga.lt skiltyje Veikla/Koncesijų konkursai/Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas paskelbto projekto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir jo valdymas“ koncesininko atrankos konkurso dalyvių Išsamių pasiūlymų/paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas 5 d.d., t. y. iki 2016-06-02 16 val. 

Palangos miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 125196077, skelbia 2016 m. vasario 26 d. „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 15 ir interneto svetainėje www.palanga.lt skiltyje Veikla/Koncesijų konkursai/Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas paskelbto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkurso“ dalyvių, kurie atitinka išankstinės atrankos reikalavimus, abėcėlinį sąrašą:

  1. Ūkio subjektų grupė – konsorciumas, sudarytas iš UAB „Pajūrio infrastruktūra“ (kodas 304092006).
  2. UAB „Palangos renginiai“ (kodas 304159775).
  3. UAB „Universali arena“ (kodas 126078441).

Kviečiame šiuos dalyvius pateikti išsamius pasiūlymus iki 2016 m. gegužės 26 d. 16.00 val. užklijuotame voke adresu Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, 214 kab., darbo dienomis nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 8.00–17.00 val., penktadienį – 8.00–15.45 val. Ant voko turi būti užrašytas suteikiančiosios institucijos pavadinimas, adresas, konkurso pavadinimas, konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki išsamių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2016-05-26 16.00 val.

Atsakymai tiekėjams 2016-04-19

Palangos miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 125196077, informuoja, kad 2016 m. vasario 26 d. „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 15 ir interneto svetainėje www.palanga.lt skiltyje Veikla/Koncesijų konkursai/Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas paskelbto projekto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir jo valdymas“ koncesininko atrankos konkurso dalyvių paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas 1 mėn., t. y. iki 2016-04-18 16 val.

Skelbiamas Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas:

1.      SUTEIKIANČIOJI INSTITUCIJA, ADRESAS, KONTAKTINIAI DUOMENYS:

1.1 Suteikiančiosios institucijos pavadinimas, kodas: Palangos miesto savivaldybės administracija, 125196077.

1.2. Adresas, pašto kodas: Vytauto g. 112, LT – 00153 Palanga.

1.3. Kontaktiniai duomenys pasiteiravimui: jurgita.buteniene@palanga.lt; 8 460 48 125.

2. TRUMPAS KONCESIJOS KONKURSO APRAŠYMAS:

2.1. Konkurso pavadinimas: Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas.

2.2. Koncesijos objektas, pagrindinės koncesijos suteikimo sąlygos: Projektu siekiama perduoti rekonstruotą daugiafunkcinio kultūros pastatą, Vytauto g. 43, Palangoje, būtinos technikos (garso ir apšvietimo įrangos) įsigijimą ar sukūrimą bei įdiegimą ir pastato eksploatavimą ir valdymą Koncesininkui, vadovaujantis 2013-12-30 Palangos miesto savivaldybės pasirašyta projekto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstravimas – daugiafunkcinio kultūros pastato įrengimas, I etapas“, projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-04-014, finansavimo ir administravimo sutartimi, Nr. S–VP3-1.3.-ŪM-02-V-04-014/282-K. Koncesininkui perduodama teisė 10 m. valdyti bei prižiūrėti Daugiafunkcinį kultūros pastatą, teikti šiose Konkurso sąlygose nurodytas paslaugas užtikrinant jų kokybę bei renginių skaičių tiek sezono metu, o ypač ne sezono metu (ne mažiau kaip 24 renginiai), leisti suteikiančiajai institucijai suorganizuoti iki 12 renginių pagal iš anksto suderintą grafiką, taip pat vykdyti ūkinę veiklą. Koncesininkas privalės mokėti Suteikiančiajai institucijai nuomos mokestį, kuris negali būti mažesnis nei 257 604,00 EUR per metus. Pirmaisiais koncesijos sutarties metais taikomas Nuomos mokesčio koeficiento dydis – 0,05, antraisiais – 0,25, trečiaisiais – 0,5, ketvirtaisiais ir vėlesniaisiais metais - 1. Koncesininkas turi pasiekti šiuos Finansavimo ir administravimo sutartyje numatytus rodiklius: 1) Pritraukti ne mažiau nei 240 000 turistų per 3 metus, bet ne mažiau kaip 80 000 lankytojų (turistų) per 1 metus; 2) Per mėnesį po Koncesijos sutarties įsigaliojimo sukurti 10 (dešimt) darbo vietų pagal neterminuotas darbo sutartis ir įdarbinti 5 (moteris) ir 5 (vyrus) pilnu etatu. Darbo vietas išlaikyti 10 metų. Pasibaigus sutarties terminui koncesijos laikotarpiu koncesininkui perduotas turtas turi būti perduotas (grąžintas) suteikiančiajai institucijai ar jos iš anksto raštu nurodytam kitam subjektui.

Paslaugos Daugiafunkciniame kultūros pastate privalo būti pradėtos teikti visa apimtimi ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo ir teikiamos iki Sutarties galiojimo pabaigos.

3.      KONKURSO VYKDYMO PROCEDŪRA:

3.1.  Konkursą organizuoja ir vykdo Suteikiančiosios institucijos sudaryta komisija pagal konkurso sąlygas šiais etapais:

3.1.1.    Konkurso sąlygų paskelbimas ir paraiškų priėmimas;

3.1.2.    Išankstinės atrankos atlikimas;

3.1.3.    Pranešimas apie išankstinės atrankos rezultatus, kvietimas pateikti išsamų pasiūlymą;

3.1.4.    Galutinis terminas pateikti išsamų pasiūlymą;

3.1.5.    Išsamių pasiūlymų vertinimas, pranešimas apie vertinimo rezultatus bei kviečiamą (-us) derėtis Dalyvį (-ius);

3.1.6.    Derybos;

3.1.7.    Koncesijos sutarties sudarymas;

3.1.8.    Paskelbimas apie Koncesijos sutarties sudarymą.

3.2.  Koncesijos konkurso sąlygos, jų paaiškinimai, patikslinimai skelbiami suteikiančiosios institucijos tinklapyje www.palanga.lt skilyte „Veikla/Koncesijų konkursai/Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas“.

3.3.  Konkurso dalyvių paraiškų pateikimo terminas – 2016-03-18 15 val. Paraiškos pateikiamos adresu Vytauto g. 112, LT-00153 Palangos miesto savivaldybės administracija, 214 kab.

Kontaktinis asmuo: Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Butenienė, tel. 8 460 48 125, el. paštas jurgita.buteniene@palanga.lt

1. Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus koncesijos projekto ,,Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43 rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas" įgyvendinimui konkurso suteikti koncesiją sąlygos

2. Koncesijos sutarties projektas

Palangos miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 125196077, informuoja, kad 2015 m. gruodžio 2 d. „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 95 ir interneto svetainėje www.palanga.lt skiltyje Veikla/Koncesijų konkursai/Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas paskelbto projekto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir jo valdymas“ koncesininko atrankos konkurso procedūrą laikyti pasibaigusia, kadangi per nustatytą terminą nepateiktas nė vienas pasiūlymas.

Palangos miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 125196077, skelbia 2015 m. gruodžio 2 d. „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 95 ir interneto svetainėje www.palanga.lt skiltyje Veikla/Koncesijų konkursai/Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas paskelbto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkurso“ dalyvių, kurie atitinka išankstinės atrankos reikalavimus, abėcėlinį sąrašą:

  1. UAB „Pajūrio infrastruktūra“ (kodas 304092006).
  2. UAB „Universali arena“ (kodas 126078441).

Kviečiame šiuos dalyvius pateikti išsamius pasiūlymus iki 2016 m. vasario 4 d. 16.00 val. užklijuotame voke adresu Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, 214 kab., darbo dienomis nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 8.00–17.00 val., penktadienį – 8.00–15.45 val. Ant voko turi būti užrašytas suteikiančiosios institucijos pavadinimas, adresas, konkurso pavadinimas, konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki išsamių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2016-02-04 16.00 val.

Skelbiamas Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas:

1.      SUTEIKIANČIOJI INSTITUCIJA, ADRESAS, KONTAKTINIAI DUOMENYS:

1.1 Suteikiančiosios institucijos pavadinimas, kodas: Palangos miesto savivaldybės administracija, 125196077.

1.2. Adresas, pašto kodas: Vytauto g. 112, LT – 00153 Palanga.

1.3. Kontaktiniai duomenys pasiteiravimui: jurgita.buteniene@palanga.lt; 8 460 48 125.

2. TRUMPAS KONCESIJOS KONKURSO APRAŠYMAS:

2.1. Konkurso pavadinimas: Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas.

2.2. Koncesijos objektas, pagrindinės koncesijos suteikimo sąlygos: Projektu siekiama perduoti rekonstruotą daugiafunkcinio kultūros pastatą, Vytauto g. 43, Palangoje, būtinos technikos (garso ir apšvietimo įrangos) įsigijimą ar sukūrimą bei įdiegimą ir pastato eksploatavimą ir valdymą Koncesininkui, vadovaujantis 2013-12-30 Palangos miesto savivaldybės pasirašyta projekto „Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstravimas – daugiafunkcinio kultūros pastato įrengimas, I etapas“, projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-04-014, finansavimo ir administravimo sutartimi, Nr. S–VP3-1.3.-ŪM-02-V-04-014/282-K. Koncesininkui perduodama teisė 10 m. valdyti bei prižiūrėti Daugiafunkcinį kultūros pastatą, teikti šiose Konkurso sąlygose nurodytas paslaugas užtikrinant jų kokybę bei renginių skaičių tiek sezono metu, o ypač ne sezono metu (ne mažiau kaip 24 renginiai), leisti suteikiančiajai institucijai suorganizuoti iki 12 renginių pagal iš anksto suderintą grafiką, taip pat vykdyti ūkinę veiklą. Koncesininkas privalės mokėti Suteikiančiajai institucijai nuomos mokestį, kuris negali būti mažesnis nei 21 467,00 EUR per mėnesį. Koncesininkas turi pasiekti šiuos Finansavimo ir administravimo sutartyje numatytus rodiklius: 1) Pritraukti ne mažiau nei 240 000 turistų per 3 metus, bet ne mažiau kaip 80 000 lankytojų (turistų) per 1 metus; 2) Per mėnesį po Koncesijos sutarties įsigaliojimo sukurti 10 (dešimt) darbo vietų pagal neterminuotas darbo sutartis ir įdarbinti 5 (moteris) ir 5 (vyrus) pilnu etatu. Darbo vietas išlaikyti 10 metų. Pasibaigus sutarties terminui koncesijos laikotarpiu koncesininkui perduotas turtas turi būti perduotas (grąžintas) suteikiančiajai institucijai ar jos iš anksto raštu nurodytam kitam subjektui.

Paslaugos Daugiafunkciniame kultūros pastate privalo būti pradėtos teikti visa apimtimi ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo ir teikiamos iki Sutarties galiojimo pabaigos.

3. KONKURSO VYKDYMO PROCEDŪRA:

3.1. Konkursą organizuoja ir vykdo Suteikiančiosios institucijos sudaryta komisija pagal konkurso sąlygas šiais etapais:

3.1.1. Konkurso sąlygų paskelbimas ir paraiškų priėmimas;

3.1.2. Išankstinės atrankos atlikimas;

3.1.3. Pranešimas apie išankstinės atrankos rezultatus, kvietimas pateikti išsamų pasiūlymą;

3.1.4. Galutinis terminas pateikti išsamų pasiūlymą;

3.1.5. Išsamių pasiūlymų vertinimas, pranešimas apie vertinimo rezultatus bei kviečiamą (-us) derėtis Dalyvį (-ius);

3.1.6. Derybos;

3.1.7. Koncesijos sutarties sudarymas;

3.1.8. Paskelbimas apie Koncesijos sutarties sudarymą.

3.2. Koncesijos konkurso sąlygos, jų paaiškinimai, patikslinimai skelbiami suteikiančiosios institucijos tinklapyje www.palanga.lt skilyte „Veikla/Koncesijų konkursai/Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas“.

3.3. Konkurso dalyvių paraiškų pateikimo terminas – 2016-01-04 16 val. Paraiškos pateikiamos adresu Vytauto g. 112, LT-00153 Palangos miesto savivaldybės administracija, 214 kab.

Kontaktinis asmuo: Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Butenienė, tel. 8 460 48 125, el. paštas jurgita.buteniene@palanga.lt

Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43, rekonstrukcijos į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas koncesijos konkursas:

1. Koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektoriaus koncesijos projekto ,,Vasaros koncertų salės Palangoje, Vytauto g. 43 rekonstrukcija į daugiafunkcinį kultūros pastatą ir pastato valdymas" įgyvendinimui konkurso suteikti koncesiją sąlygos

6 sąlygų priedas ,,Paraiška dalyvauti konkurse" (word formate)*

8 sąlygų priedas ,,Dalyvio deklaracija" (word formate)*

*Konkurso sąlygų 6 priedas „Paraiška dalyvauti konkurse“ ir Konkurso sąlygų 8 priedas „Dalyvio deklaracija“ turi būti užpildyti vadovaujantis Konkurso sąlygų III dalies „Konkurso vykdymas“ 3 straipsnio „Išankstinės atrankos atlikimas“ 39 punktu.

2. Koncesijos sutarties projektas

Atsakymai tiekėjams 2015-12-10

Informacija atnaujinta 2019-10-08 11:34
© 2019 Palangos miesto savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"