lt
en ru

Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo plano rengimo

2006-02-20

Palangos miesto gyventojai,

Šiuo metu yra rengiamas Palangos miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas iki 2015 metų.  

Rengiant Palangos miesto savivaldybės bendrąjį planą mums yra labai svarbi Jūsų nuomonė bei vertinimai. Š. m. vasario – kovo mėn. Palangos miesto savivaldybės užsakymu rinkos analizės ir tyrimų grupė ,,RAIT“ atlieka Palangos miesto savivaldybės gyventojų, įmonių atstovų bei ekspertų apklausas.

Kreipiamės į Jus kaip į savo srities žinovus ir tuo pačiu į Palangos miesto gyventojus, galinčius išsakyti vertingų minčių bei pasiūlymų, kuriuos galėtume įvertinti rengdami Bendrąjį planą. Labai prašome bendradarbiauti atliekant minėtas apklausas bei iš anksto dėkojame už geranoriškumą.

Meras
Remigijus Alvydas Kirstukas


Siekiant gauti Europos regioninės plėtros fondo paramą, Palangos miesto savivaldybės administracija  2005 m. vasario 21 d. pateikė VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai paraišką dėl bendrojo planavimo dokumentų parengimo. 2005 m. spalio 19 d. buvo pasirašyta sutartis dėl paramos teikimo projektui, pagal kurį įgyvendinama 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 5 prioriteto ,,Techninė parama“ 5.2 priemonė ,,Programos viešumas ir vertinimas (ESF)“.


 

EUROPOS SĄJUNGA

Palangos miesto savivaldybė

KURKIME ATEITĮ DRAUGE!

 
Projekto pavadinimas: Palangos miesto bendrojo planavimo dokumentų rengimas.

Viso projekto vertė: 981193,88 Lt. Suteikta paramos suma 686836 Lt., likusią dalį Palangos miesto savivaldybės administracija prisidės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2005 m. kovas –2007 m. kovas.

Bendrasis projekto tikslas: Palangos miesto bendrojo plano parengimas.

Projekto rezultatai:

Parengtas Palangos miesto bendrasis planas.

Parengtą Palangos miesto bendrąjį planą sudarys:

  1. Esamos būklės analizės ir sprendinių aiškinamasis raštas;
  2. Sprendinių pasekmių vertinimo ataskaita;
  3. Viešo svarstymo procedūriniai dokumentai.

Vykdant viešąjį pirkimą atvirojo konkurso būdu, buvo išrinktas rangovas bendrojo planavimo dokumentų parengimui. Rangos darbus atliks SĮ ,,Vilniaus planas“ (sutartis pasirašyta 2005 m. spalio 18 d., sutartis galioja iki 2007 m. rugpjūčio 31 d., sutarties kaina – 1350000 Lt). Sutartyje numatyti darbai bus atliekami stadijomis:

  1. Esamos būklės analizės stadija;
  2. Koncepcijos parengimo stadija;
  3. Sprendinių konkretizavimo stadija;
  4. Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių svarstymo ir derinimo stadija (viešas svarstymas, sprendinių derinimas, ginčų nagrinėjimas);
  5. Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija (tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje).

Daugiau informacijos teirautis:

Palangos miesto savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vedėjas Lauras Ruseckas
Tel. : (8~460) 48708
El. paštas: architektas@palanga.lt

lt
en ru