lt
en ru

Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės administracija pateikė 4 paraiškas projektų finansinei paramai gauti

2006-05-22

Balandžio 28 d. Lietuvos verslo paramos agentūra baigė paraiškų priėmimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti viešosios turizmo infrastruktūros projektams. Palangos miesto savivaldybės administracija pateikė tris paraiškas:

1. Projektą ,,Senosios vilos ,,Anapilis“ restauravimas, pritaikant viešiems turizmo poreikiams (I etapas)“ pagal veiklų grupę ,,Viešųjų kultūros ir istorijos paveldo objektų, įtrauktų į kultūros vertybių registrą, atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“.

2. Projektą ,,Turizmo plėtra Palangos dvaro sodyboje“ pagal veiklų grupę ,,Viešųjų kultūros ir istorijos paveldo objektų, įtrauktų į kultūros vertybių registrą, atstatymas, restauravimas ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“. 2004–2005 metais buvo įgyvendintas projektas ,,Palangos botanikos parko kompleksinė renovacija“, todėl pateiktas projektas yra tęstinis.

3. Projektą ,,Techninės dokumentacijos Sporto ir pramogų kompleksui statyti parengimas“ pagal veiklų grupę ,,Aktyvaus turizmo (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas“. Ši paraiška buvo pakoreguota ir teikiama antrą kartą.

Palangos miesto savivaldybės administracija balandžio 29 d. Kultūros paveldo departamentui pateikė paraišką ,,Romantizmo laikotarpio kultūros paveldo pažinimas ir sklaida Palangos dvaro sodyboje“ dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programų projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis.

lt
en ru