Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje

Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas ir teikimas Palangos miesto savivaldybėje
2017-09-04

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto partneris: asociacija „Ateities specialistų klubas“

Projekto tikslas

Sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto rezultatai

Vykdant projektą bus siekiama sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Įgyvendinant šį projektą, siekiama padidinti paslaugų šeimai įvairovę, prieinamumą, kokybę, plėtoti paslaugas šeimai. Projektas įgalins šeimas ar asmenis spręsti krizines situacijas, susijusias su fizinių, saugumo, socialinių, vaikų ugdymo, tarpusavio santykių, orumo, saviraiškos poreikių patenkinimu.

Projekto metu bus vykdomas kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas, koordinavimas ir teikimas. Projekto įgyvendinimo metu projekto partneris Palangos mieste gyvenančioms šeimoms teiks šias paslaugas:

1. paslaugų teikimo projekto tikslinei grupei organizavimas ir koordinavimas užtikrinant "vieno langelio" principą,

2. pozityvios tėvystės mokymai tikslinės grupės asmenims,

3. psichosocialinė pagalba tikslinės grupės asmenims,

4. šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinių paslaugų teikimas tikslinės grupės asmenims,

5. vaikų priežiūros paslauga tikslinės grupės asmenims.

Įgyvendinimo laikas

2017.09.04-2019.09.03

Paramos suma

161540,64 Eur

Projekto vertė

161540,64 Eur

Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Kontaktinis asmuo

Inga Juozapaitienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, Tel. 8 460 48 125, el. paštas: turizmas@palanga.lt

Informacija atnaujinta 2019-10-01 10:41
© 2019 Palangos miesto savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"