lt
en ru

Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas

Palangos miesto savivaldybės specialiųjų ir detaliųjų planų parengimas
2010-11-16

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas – Užtikrinti darnų, sistemingą konkrečių Palangos miesto savivaldybės teritorijų vystymą bei racionalų teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.
Projekto uždaviniai:
1. Parengti planavimo dokumentus, skirtus inžinerinės infrastruktūros vystymui, Palangos miesto plėtrai.
2. Parengti planavimo dokumentus, skirtus turizmo infrastruktūros vystymui.

Rezultatai

Projekto metu parengti 4 specialieji ir 9 detalieji planai:

1. Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo specialusis planas.

2. Virbališkės ir Medvalakio teritorijų architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros specialusis planas.

3. Palangos miesto vizualinės informacijos ir išorinės reklamos specialusis planas.

4. Palangos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

5. Teritorijos, Kunigiškėse, Palangoje detalusis planas.

6. Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną, detalusis planas

7. Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną, detalusis planas.

8. Detaliųjų planų parengimas formuojant naujus sklypus nuosavybės teisėms atkurti (8.1. Žemės sklypo, kurio planas patvirtintas Direktoriaus 2005-04-13 įsakymo Nr. (4.1)-A1-276 5 punktu detalusis planas; 8.2. Žemės sklypo, kurio planas patvirtintas Direktoriaus 2005-03-21 įsakymo Nr. (4.1)-A1-217 2 punktu detalusis planas).

9. Teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į VM7 rajoną, detalusis planas

10. Pajūrio kempingo Nemirsetoje, Palangoje, detalusis planas.

11. Šventosios gyvenvietės, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip B10 kvartalas, detaliojo plano korektūra.

12. Žemės sklypo Vytauto g. 43 Palangoje ir greta jo esančios teritorijos detalusis planas.

Įgyvendinimo laikas

2010 m. lapkričio 16 d. - 2015 m. lapkričio 5 d.

Paramos suma

210.880,94 EUR

Finansavimo šaltiniai

1. ES struktūriniai fondai: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ lėšos (210.880,94 EUR).

2. Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos (37.214,52 EUR).

Kontaktinis asmuo

Ramunė Olšauskaitė Urbonienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vedėja, tel. (8 460) 51 225, el. paštas: remune.urboniene@palanga.lt

Informacija atnaujinta 2019-10-01 13:05
© 2019 Palangos miesto savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
lt
en ru