Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos ir išvados

2020 m.


Audito ataskaita. Savivaldybės įmonės Šventosios jūrų uosto direkcijos finansinių ataskaitų rinkinio duomenų teisingumo vertinimas. Audito išvada.

Išvada dėl Palangos miesto savivaldybės skolinimosi galimybių

2019 m.


Audito ataskaita. Palangos miesto savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių teisingumas, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas. Audito išvada 

Tikrinimo ataskaita. Savivaldybės veiklos viešinimui skirtų lėšų panaudojimas Administracijoje, Savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir kontroliuojamose įmonėse 2018 metais

Tikrinimo ataskaita. Mažos vertės pirkimų procedūrų vertinimas lopšelyje-darželyje "Gintarėlis"

Tikrinimo ataskaita. Papildomai teikiamos paslaugos, gautos pajamos ir jų įkainiai Palangos turizmo informaciniame centre 2017-2018 metais 

Tikrinimo ataskaita. Darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų nustatymas, asignavimų panaudojimas ir apskaita Palangos miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose 

Audito ataskaita. Savivaldybės įmonės Šventosios jūrų uosto direkcijos finansinių ataskaitų rinkinio duomenų vertinimas. Audito išvada 

2018 m.


Išankstinio tyrimo ataskaita. Socialinių paslaugų teikimas Palangos mieste

Veiklos audito ataskaita. Žemės nuomos mokesčio administravimas

Audito ataskaita. Palangos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio teisingumas, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimas. Audito išvada 

Tikrinimo ataskaita. UAB "Palangos šilumos tinklai" finansinė būklė 2016-2017 metais

Tikrinimo ataskaita. Neformaliojo švietimo organizavimas Palangos miesto savivaldybėje 

Tikrinimo ataskata. Mokinio krepšelio lėšų panaudojimas Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei Palangos senojoje gimnazijoje

Tikrinimo ataskaita. Mokinių pavėžėjimo organizavimas

Tikrinimo ataskaita. Palangos miesto bendruomenių finansavimas

Tikrinimo ataskaita. Palangos miesto savivaldybės finansinis turtas

Tikrinimo ataskaita. Palangos miesto savivaldybės kreditoriniai įsipareigojimai

Veiklos audito ataskaita. Palangos miesto kultūros vertybių priežiūra

2017 m.


Šventosios seniūnijos programos (Nr. 3) veiklos audito ataskaita

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų". Audito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei biudžeto lėšų ir turto naudojimo audito rezultatų". Audito išvada 

Tikrinimo ataskaita "Dėl  išmokų, skiriamų tarybos nario išlaidoms apmokėti"

Tikrinimo ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės turto inventorizavimo" 

Tikrinimo ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijai 2013-2016 metais skirtų asignavimų socialiniam būstui įsigyti apskaitos ir panaudojimo"

Tikrinimo ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijai skirtų asignavimų administracijos darbuotojų ir tarybos narių mokymui apskaitos ir panaudojimo"

Audito ataskaita "Dėl UAB "Palangos renginiai" atlikto finansinio audito rezultatų". Audito išvada 

Tikrinimo ataskaita "Dėl Palangos kultūros ir jaunimo centrui skirtų asignavimų apskaitos ir panaudojimo"

Tikrinimo ataskaita "Dėl Palangos sporto centro patalpų nuomos"

Veiklos audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų papildomo ugdymo paslaugų"

Išankstinio tyrimo ataskaita "Dėl viešosios įstaigos Antano Mončio namai-miziejus veiklos 2014-2016 metais" 

2016 m.


Audito ataskaita "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje surinkimo ir apskaitos. Audito išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų". Audito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės  2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio bei biudžeto lėšų ir turto naudojimo audito rezultatų". Audito išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų". Audito išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų". Audito išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto botanikos parke atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų". Audito Išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos kurorto muziejuje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų". Audito Išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos turizmo informacijos centre atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų". Audito Išvada

Patikrinimo ataskaita "Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitos ir panaudojimo"

Patikrinimo ataskaita "Dėl likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės "Palangos autobusų stotis" turto ir įsipareigojimų perėmimo"

Audito ataskaita "Dėl Palangos pradinėje mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų". Audito Išvada

2015 m.


Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų". Audito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų bei savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais audito rezultatų"Audito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Plangos miesto savivaldybės administracijoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų"Audito išvada 

Audito ataskaita "Dėl vietojoje įstaigoje Palangos asmens sveikatos priežiūros centre atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų". Audito išvada 

Audito ataskaita "Dėl uždarojoje akcinėje bendrovėje "Palangos šilumos tinklai" atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų". Audito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto globos namuose atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų". Audito išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos moksleivių klube atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų"Audito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Palangos Stasio Vainiūno meno mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų"Audito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Palangos sporto centre atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų"Audito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Šventosios pagrindinėje mokykloje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatųAudito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitos ir panaudojimo audito rezultatų"Audito išvada

2014 m.


Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio audito rezultatų"Audito išvada.

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų bei savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais audito rezultatų". Audito išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos vertinimo"Audito išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės ižde atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų"Audito išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijoje atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų"Audito išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos lopšelyje-darželyje "Pasaka" atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatųAudito išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos lopšelyje-darželyje "Sigutė" atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatųAudito išvada

Audito ataskaita "Dėl Palangos lopšelyje-darželyje "Gintarėlis" atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatųAudito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Palangos lopšelyje-darželyje "Žilvinas" atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatųAudito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Palangos lopšelyje-darželyje "Ąžuoliukas" atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatųAudito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Palangos lopšelyje-darželyje "Nykštukas" atlikto finansinio ir teisėtumo audito rezultatų"Audito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Palangos miesto savivaldybės privatizavimo fondo ataskaitų rinkinio audito rezultatų"Audito išvada 

Audito ataskaita "Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitos ir panaudojimo audito rezultatų"Audito išvada

Informacija atnaujinta 2020-03-13 11:58
© 2019 Palangos savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"