lt
en ru

Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

 


 

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2020 M. SAUSIO 20 D. 16 VAL. PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETŲ KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

  1. Sprendimo ,,Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise UAB ,,Palangos vandenys“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
  2. Sprendimo ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų 2020 m. renginių sąrašų patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
  3. Sprendimo ,,Dėl Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio minėjimo 2021 m. programos patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

Komiteto pirmininkas                                                                                                     Dainius Želvys

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. SAUSIO 22 D. 14 VAL. 40 MIN. TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ SALĖJE, 317 KABINETE, VYTAUTO G. 112, DARBOTVARKĖ

 

  1. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų 2020 m. renginių sąrašų patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
  2. Sprendimo „Dėl Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečio minėjimo 2021 m. programos patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
  3. Sprendimo „Dėl prisijungimo prie papildomo susitarimo prie memorandumo“ projektas. Pranešėjas – Pranešėjas – Robertas Trautmanas.

Komiteto pirmininkas                                                                           Saulius Simė

Informacija atnaujinta 2020-01-20 12:36
© 2019 Palangos savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"