Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

 


EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. BALANDŽIO 6 D. 9 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 papildymo ir pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Nerija Kviliūnienė.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus“ projektas. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 3. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus“ projektas. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 4. Sprendimo „Dėl pritarimo projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Palangos mieste“ paraiškos teikimui“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 5. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 6. Sprendimo „Dėl ilgalaikės paskolos 2020 metais ėmimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 7. Sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“ projektas. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
 8. Sprendimo „Dėl Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos pertvarkymo į Palangos Vlado Jurgučio progimnaziją“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 9. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-181 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 10. Sprendimo „Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Palangos moksleivių klubui“ projektas. Pranešėjas– Kostas Jakubauskas.
 11. Sprendimo „Dėl pritarimo vejos pjovimo traktoriaus su priekine rotacine pjaunamąją ir surinkimo sistema įsigijimui išperkamosios nuomos (lizingo) būdu pirkimui“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 12. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuomos karantino metu“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.

Komiteto pirmininkas                                                         Mindaugas Skritulskas

TURIZMO, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. BALANDŽIO 6 D. 10 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

Sprendimo „Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 papildymo ir pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Saulius Simė.

Komiteto pirmininkas                                                         Saulius Simė

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. BALANDŽIO 6 D. 10 VAL. 30 MIN. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus“ projektas. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 2. Sprendimo „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktoriaus“ projektas. Pranešėjas – Raimondas Andziulis.
 3. Sprendimo „Dėl pritarimo projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Palangos mieste“ paraiškos teikimui“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 4. Sprendimo „Dėl Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos pertvarkymo į Palangos Vlado Jurgučio progimnaziją“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 5. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-181 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Laima Valužienė.
 6. Sprendimo „Dėl patalpų perdavimo neatlygintinai naudotis Palangos moksleivių klubui“ projektas. Pranešėjas– Kostas Jakubauskas.

Komiteto pirmininkė                                                          Ilona Pociuvienė

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. BALANDŽIO 6 D. 11 VAL. 30 MIN. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo UAB „Sveikatos uostas“. Pranešėja – Eugenija Petravičienė.
 2. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2020 m. vasario 18 d. raštas Nr. (18.8)-ATPS1-27 „Dėl prašymo svarstymo“.
 3. Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 m. kovo 16 d. raštas N. (8.17)_D3-1107 „Dėl prašymo svarstymo“

Komiteto pirmininkas                                                                          Dainius Želvys

Informacija atnaujinta 2020-04-03 12:09
© 2019 Palangos savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"