Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO BEI EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETŲ JUNGTINIO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. GEGUŽĖS 12 D. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

                   Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 m. gegužės 8 d. rašto ,,Dėl nuomonės pateikimo“ (Reg. Nr. (8.17.)D3-1579).

 

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė                                                                 Ilona Pociuvienė

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas                                                                       Mindaugas Skritulskas

 

Informacija atnaujinta 2020-05-11 10:35
© 2019 Palangos miesto savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"