Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO NUOTOLINIU POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. BIRŽELIO 1 D. 15 VAL., DARBOTVARKĖ

 

  1. Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 m. kovo 16 d. raštas Nr. (8.17)_D3-1107 „Dėl prašymo svarstymo“.
  2. Sprendimo „Dėl patalpų perdavimo laikinai neatlygintinai naudotis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinei gelbėjimo valdybai“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
  3. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-123 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Inga Šileikienė.
  4. Sprendimo „Dėl žemės mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
  5. Sprendimo „Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
  6. Sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
  7. Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 m. gegužės 20 d. raštas Nr. (19.5)D3-1687 „Dėl gauto pasiūlymo sudaryti taikos sutartį svarstymo“.

Komiteto pirmininkas                                                                          Dainius Želvys

Informacija atnaujinta 2020-05-29 10:49
© 2019 Palangos miesto savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
lt
en ru