lt
en ru

Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 3-IASIS POSĖDIS
Data: 2019-05-02
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 3
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: DĖL PRITARIMO SĮ ŠVENTOSIOS JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Virgilijus Beržanskis Pavadinimas: DĖL PRITARIMO UAB „PALANGOS VANDENYS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Pavadinimas: DĖL PRITARIMO UAB ,,PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Pavadinimas: DĖL PRITARIMO UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Pavadinimas: DĖL SAVIVALDYBĖS ATSTOVŲ IŠRINKIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMĄ. Pranešėjai: Rimantas Antanas Mikalkėnas Pavadinimas: DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ,,PALANGOS INVESTICIJŲ VALDYMAS“. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: DĖL TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-217 PAKEITIMO IR PAPILDYMO. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PALANGOS KURORTO MUZIEJUJE PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: DĖL TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-4 PAKEITIMO. Pranešėjai: Odeta Maldarienė Pavadinimas: DĖL PRITARIMO PROJEKTO ,,ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ DIEGIMAS VŠĮ PALANGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE“ ĮGYVENDINIMUI. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: DĖL TARYBOS 2018 M. LIEPOS 19 D. SPRENDIMO NR. T2-120 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė)
lt
en ru