Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2018-09-27
Pirmininkas: Vaitkus Šarūnas
Numeris: 44
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-159 pakeitimo. Pranešėjai: Andziulis Raimondas Pavadinimas: 2. Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: 3. Dėl Palangos miesto savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-240 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-262 pakeitimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl VšĮ „Palangos orkestras“ vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties su Europos varinių pučiamųjų instrumentų asociacija. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-3 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-250 pakeitimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Savivaldybės būsto Vasaros g., Palangoje, pardavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo Kregždžių g. 17, Palangoje, dalį. Pranešėjai: Žydrūnas Žvirblis Pavadinimas: Dėl savivaldybės įmonės „Šventosios jūrų uosto direkcija“ įsteigimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimo Nr. T2-144 pakeitimo. Pranešėjai: Vytautas Korsakas
© 2019 Palangos savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"