Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: 8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 48-ASIS POSĖDIS
Data: 2019-01-31
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 48
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimo Nr. T2-165 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl pritarimo duomenų bazių apdorojimo infostruktūros įrangos išperkamosios nuomos (lizingo) būdu pirkimui. Pranešėjai: Edvardas Lotužas Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB ,,Sveikatos uostas“. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto projekto svarstymo. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientų. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl tiesioginio vadovo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo metu. Pranešėjai: Raimondas Andziulis Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-59 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-164 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-195 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-72 pakeitimo. Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos ir biudžetinių kultūros įstaigų renginių 2019 m. sąrašų patvirtinimo. Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių plano patvirtinimo. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti valstybės turtą, esantį Gėlių a. 1A, Palangoje, Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas
© 2019 Palangos miesto savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
lt
en ru