lt
en ru

Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 5-ASIS POSĖDIS
Data: 2019-07-09
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 5
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Palangos turizmo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėjai: Rasa Kmitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-393. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: Dėl pritarimo projekto ,,Lapo pasakojimai: nuo medžio iki knygos“ vykdymui daliniam finansavimui gauti. Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl VšĮ Antano Mončio namų-muziejaus neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo. Pranešėjai: Jolanta Mažrimė (Jokimčiūtė) Pavadinimas: Dėl Kontrolės komiteto sudarymo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo. Pranešėjas – Petras Kaminskas. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Etikos komisijos sudarymo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Algimantas Rimas Pavadinimas: Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia ir jos nurašymo iš mokesčio apskaitos. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-162 pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2019 metams nustatymo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų asmenims, įsigyjantiems 2020 metams verslo liudijimus vykdomai veiklai, nustatymo ir patvirtinimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo. Pranešėjai: Odeta Maldarienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės atstovo delegavimo į Klaipėdos regiono plėtros tarybą. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo asociacijos ,,Klaipėdos regionas“ dalyvavimui projekte ,,Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo paraiškos „Saugios aplinkos paslaugų plėtra stiprinant gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vietos savivaldos ir policijos institucijų“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo paraiškos „Žmonių saugumo didinimas Baltijos jūroje per institucijų bendradarbiavimą Vakarų Lietuvoje ir Kuršžemėje“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo paraiškos „Palangos ir Kazdangos dvarų parkų paveldo gerinimas ir vystymas, siekiant didinti jų turistinį patrauklumą“ teikimui Interreg Latvija–Lietuva 2014–2020 metų bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos baseino nuolaidos taikymo juridiniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo statyti vandentiekio tinklus žemės sklype adresu Malūno g. 3, Palangoje. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo Palangos miesto bendrojo ugdymo mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Savivaldybės būsto Sodų g. 48-24, Palangoje, išnuomojimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo projektui “WiFi4EU: interento ryšio vietos bendruomenėse rėmimas” ir dotacijos susitarimo pasirašymo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė
lt
en ru