lt
en ru

Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: 8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 50-ASIS POSĖDIS
Data: 2019-03-28
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 50
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: 1. DĖL PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS. Pranešėjai: Pavadinimas: 2. DĖL PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS. Pranešėjai: Ilona Mazrimienė Pavadinimas: 3. DĖL PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS. Pranešėjai: Aušra Toliušienė Pavadinimas: 4. DĖL PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVINAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS. Pranešėjai: Rasa Jurgutienė Pavadinimas: 5. DĖL PALANGOS ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS. Pranešėjai: Valda Šarkienė Pavadinimas: 6. DĖL PALANGOS VLADO JURGUČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS. Pranešėjai: Laimutė Benetienė Pavadinimas: 7. DĖL PALANGOS SENOSIOS GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS. Pranešėjai: Leonas Šidlauskas Pavadinimas: 8. DĖL PALANGOS SANATORINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS. Pranešėjai: Alvydas Milinis Pavadinimas: 9. DĖL PALANGOS SPORTO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS. Pranešėjai: Arūnas Macius Pavadinimas: 10. DĖL PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS. Pranešėjai: Virginija Marozaitė Pavadinimas: 11. DĖL PRITARIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Pavadinimas: 13. DĖL PRITARIMO PALANGOS MIESTO GLOBOS NAMŲ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Irena Biriukaitė Pavadinimas: 14. DĖL PRITARIMO VŠĮ PALANGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI, VEIKLOS UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMUI IR 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ NUSTATYMO. Pranešėjai: Jūratė Mikutienė Pavadinimas: 15. DĖL PRITARIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Miglė Mikalauskaitė Pavadinimas: 16. DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS. Pranešėjai: Miglė Mikalauskaitė Pavadinimas: 17. DĖL PRITARIMO PALANGOS KURORTO MUZIEJAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Pavadinimas: 18. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS PALANGOS MIESTO RINKLIAVŲ CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Bronius Martinkus Pavadinimas: 19. DĖL PRITARIMO PALANGOS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Pavadinimas: 20. DĖL PRITARIMO PALANGOS KULTŪROS IR JAUNIMO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Pavadinimas: 21. DĖL PRITARIMO PALANGOS MIESTO BOTANIKOS PARKO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Pavadinimas: 22. DĖL PRITARIMO UAB „PALANGOS KLEVAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Andrejus Byčkovas Pavadinimas: 23. DĖL PRITARIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: 24. DĖL PRITARIMO VŠĮ „PALANGOS ORKESTRAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI. Pranešėjai: Pavadinimas: 25. DĖL UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2016–2017 M. FAKTINIŲ INVESTICIJŲ DERINIMO. Pranešėjai: Pavadinimas: 26. DĖL UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“ 2019–2021 M. INVESTICIJŲ PLANO DERINIMO. Pranešėjai: Pavadinimas: 27. DĖL TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-88 PAKEITIMO. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: 28. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS 2019 METAIS PAĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: 29. DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2019-2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: 30. DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: 31. DĖL TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-13 PAKEITIMO. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: 32. DĖL TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-293 PAKEITIMO. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: 33. DĖL PRITARIMO DUOMENŲ TEIKIMO IŠ NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRO SUTARTIES PROJEKTUI. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: 34. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO UAB ,,SVEIKATOS UOSTAS“. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: 35. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO K. GECO PREKYBOS ĮMONEI. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: 36. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,PAJŪRIO JUOSTOS TVARKYMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“. Pranešėjai: Reda Kairienė Pavadinimas: 37. DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: 38. DĖL TURTO PERDAVIMO S. KULIKAUSKIENĖS ĮMONEI BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJO CENTRUI. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: 39. DĖL SUTIKIMO PRIIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: 40. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE PALANGOS SENAJAI GIMNAZIJAI. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: 41. DĖL SUTIKIMO PERIMTI SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: 42. DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: 43. DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: 44. DĖL AUTOMOBILIO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE PALANGOS MIESTO RINKLIAVŲ CENTRUI. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas
lt
en ru