lt
en ru

Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 6-ASIS POSĖDIS
Data: 2019-08-29
Pirmininkas: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Numeris: 6
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: DĖL ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO PASKYRIMO. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: DĖL TARYBOS 2019 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T2-143 PAKEITIMO. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: DĖL KONTROLĖS KOMITETO PIRMININKO PASKYRIMO. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: DĖL TARYBOS 2019 M. LIEPOS 9 D. SPRENDIMO NR. T2-145 PAKEITIMO. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: DĖL PALANGOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: DĖL TARYBOS 2019 METŲ SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-12 1.3 PUNKTO PAKEITIMO. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: DĖL KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO PALANGOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAIS. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIAS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUJE. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: DĖL SUTIKIMO PRIIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE PALANGOS KURORTO MUZIEJUI. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBUI IR PALANGOS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBAI. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE UAB ,,PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“. Pranešėjai: Alma Mockevičienė Pavadinimas: DĖL PRITARIMO PALANGOS MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMUI Š1, Š2, Š4, Š5 RAJONUOSE. Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: DĖL PALANGOS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ. Pranešėjai: Vytautas Indreika
lt
en ru