lt
en ru

Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Privatizuojami Palangos objektai

PRIVATIZUOJAMI OBJEKTAI

Palangos miesto savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-406 patvirtino Viešame aukcione parduodamo Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Sąrašas pakeistas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-153.

Viešame aukcione parduodamo Palangos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas (aktuali redakcija nuo 2017 m. gegužės 31 d.)

Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai  parduodami viešuose aukcionuose, vykdomuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus  įsakymu Nr. P1-142. Elektroniniai aukcionai vykdomi interneto svetainėje www.evarzytynes.lt

Prašymo įregistruoti nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono dalyvių forma 

Informacija apie paskelbtą nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu skelbiama Palangos miesto savivaldybės interneto puslapio skiltyje ,,Naujienos/aktualijos".

Išsamesnė informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriuje,  Vytauto g. 112, Palangoje, tel. (8 460) 41 408, el. paštas: virginija.liebiene@palanga.lt arba turtas@palanga.lt .

Informacija atnaujinta 2019-10-03 08:41
© 2019 Palangos savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"