Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Darbo grupių veikla

Siekiant įvertinti sukauptą analitinę informaciją, išanalizuoti nuomonės tyrimo-apklausos duomenis ir jų pagrindu suformuluoti naująją Palangos miesto viziją, tikslus, uždavinius ir priemones, buvo suformuotos šios 4 darbo grupės:

  1. Socialinės aplinkos (visuomenės saugumo, sveikatos srities);
  2. Ekonominės aplinkos (verslo turizmo srities);
  3. Inžinerinės aplinkos (urbanistinio planavimo, aplinkos ir infrastruktūros plėtros srities);
  4. Kultūros, švietimo ir sporto.

2020 m. spalio 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. A1-1440 buvo patvirtintos Palangos miesto savivaldybės 2021 - 2030 m. strateginio plėtros plano darbo grupės. Grupių sudėtį rasite čia.

Darbo grupių nariais buvo kviečiami didelę patirtį ir aukštas kompetencijas savo srityse turintys verslo ir visuomeninių organizacijų atstovai, Palangos miesto tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai, savivaldybės įmonių ir įstaigų darbuotojai.

Pirmieji darbo grupių posėdžiai vyko šių metų lapkričio mėnesį.Taip pat visos 4 darbo grupės dalyvavo intensyviose Palangos strateginio plėtros plano 2021-2030 m. vizijos ir prioritetų formulavimo darbinėse diskusijose nuotoliniu būdu. Viso surengti 8 darbo grupių posėdžiai. 

Taip pat visos darbo grupės dalyvavo intensyviose Palangos SPP 2030 m. vizijos ir prioritetų formulavimo darbinėse diskusijose nuotoliniu. būdu. 

Informacija atnaujinta 2021-05-12 11:32
lt
en ru