Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Strateginio plėtros plano iki 2030 rengimas

STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 M. KONCEPCIJA


Baigiantis Palangos miesto strateginio plėtros plano 2011-2020 m. įgyvendinimo laikotarpiui bei pasikeitus socialinei ir ekonominei aplinkai Palangos mieste ir Lietuvoje, pradėtas rengti Palangos miesto savivaldybės strateginis plėtros planas 2021-2030 m.

Palangos miesto strateginis plėtros planas 2021-2030 m. yra kompleksinis Palangos miesto savivaldybės administracijos strateginio planavimo dokumentas, kuriame yra nustatomi savivaldybės plėtros vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai bei priemonės šio plano įgyvendinimui užtikrinti.

Įvertinus nuolat kintančias regionines, nacionalines bei tarptautines plėtros tendencijas ir atsižvelgiant į šalies ekonominę ir socialinę raidą, strateginis plėtros planas iki 2030 m. yra galimybė Palangos miesto savivaldybei apsibrėžti savivaldos reikšmę ir ateities kryptį, taip užtikrinant Palangos miesto savivaldybės tvarų vystymąsi ir plėtrą.

 

Palangos miesto strateginio plėtros plano 2021-2030 m. rengimo procesą galima suskirstyti į tris dalis:

1. Strateginio plėtros plano dokumento rengimo:

 • Bus atliekamas nuomonės tyrimas-apklausa, strateginio plėtros plano 2011-2020 m. įgyvendinimo analizė, Palangos miesto aplinkos ir išteklių analizė, svarbiausių strateginio planavimo dokumentų analizė.
 • Šių analizių ir nuomonės tyrimo pagrindu bus formuojama naujoji Palangos miesto vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės. Taip pat bus nustatoma naujojo laikotarpio įgyvendinimo priežiūros metodika.

2. Darbo grupių ir tarybos posėdžių, diskusijos:

 • Bus sudarytos 4 darbo grupės, kurių nariai yra sukaupę ilgametę patirtį ir turi aukštą kompetenciją šiuose sektoriuose:
  1) Socialinės aplinkos (visuomenės saugumo, sveikatos srities);
  2) Ekonominės aplinkos (verslo turizmo srities);
  3) Inžinerinės aplinkos (urbanistinio planavimo, aplinkos ir infrastruktūros plėtros srities);
  4) Kultūros, švietimo ir sporto.
 • Bus organizuojama 1 viešoji diskusija į kurią bus įtraukiamos miesto bendruomenės ir seniūnaitijų atstovai.
 • Bus organizuojamas 1 viešas strateginio plėtos plano projekto svarstymo renginys.
 • Darbo grupių, diskusijų ir viešo svarstymo metu bus vertinama sukaupta analitinė informacija bei analizuojami nuomonės tyrimo-apklausos duomenys, siekiant suformuluoti naująją Palangos miesto viziją, tikslus, uždavinius ir priemones.
 • Galutinis strateginio plėtros plano dokumentas bus teikiamas tvirtinti savivaldybės tarybai.

3. Viešinimo:

 • Bus siekiama informuoti ir įtraukti miesto gyventojus į miesto strategijos rengimo procesą.
 • Bus siekiama didinti visuomenės informuotumą apie formuojamą miesto viziją iki 2030 m.

 

Su Palangos miesto savivaldybės strateginiu plėtros planu 2021-2030 m. galite susipažinti čia

Palangos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2030 m. santrauka

 

Strateginio plėtros plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teiks UAB „Smart Continent LT“ ekspertai.

Informacija atnaujinta 2021-05-07 10:10
lt
en ru