Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Dėl susisiekimo infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo, remonto sąrašų sudarymo ir finansavimo prioritetų nustatymo

Dėl susisiekimo infrastruktūros objektų statybos, rekonstravimo, remonto sąrašų sudarymo ir...
2021-10-14

Palangos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad:

  1. Palangos miesto savivaldybės tarybos nariai, seniūnaičiai, bendruomenės turi teisę Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Palangos miesto susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-265, nustatyta tvarka teikti pasiūlymus ir paraiškas Palangos miesto savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektų, numatomų finansuoti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, sąrašo, kuriame objektai išdėstomi prioriteto tvarka (toliau – Prioritetinis sąrašas), sudarymui. Siūlomi į Prioritetinį sąrašą įtraukti keliai ir gatvės turi būti apsvarstyti seniūnaičių sueigose (prie teikiamos paraiškos pridedamas seniūnaičių sueigos protokolas).

Pasiūlymai ir paraiškos dėl objektų įtraukimo į Prioritetinį sąrašą priimamos iki 2021 m. lapkričio 1 d. Popieriuje parengtos paraiškos ir pasiūlymai teikiami Savivaldybės administracijai tiesiogiai ar siunčiant paštu. Elektroniniu dokumentu teikiamos paraiškos ir pasiūlymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atsiųsti elektroniniu paštu komunikacija@palanga.lt.

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo ir naudojimo Palangos miesto susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašas

  1. Fiziniai, juridiniai asmenys ar asmenų grupės (toliau – pareiškėjai), pageidaujantys skirti privačių tikslinių lėšų susisiekimo komunikacijoms ir jų inžineriniams tinklams statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti (toliau – kelių objektai), turi teisę Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto Palangos mieste, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T2-264, nustatyta tvarka teikti paraiškas kelių objektams įgyvendinti.

Pareiškėjų perduodamomis privačiomis lėšomis finansuojama ne mažiau kaip 30 proc. bendros kelių objekto vertės. Savivaldybės lėšomis finansuojamų darbų vertė negali viršyti 70 proc. bendros kelių objekto vertės. Kelių objektų Savivaldybės dalis apmokama Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis (toliau – KPPP lėšos), kurios gali būti naudojamos Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoms reikmėms finansuoti. Pareiškėjų lėšomis apmokamos visos būtinos kelių objektams įgyvendinti, tačiau netinkamos finansuoti KPPP lėšomis išlaidos ir visos arba dalis KPPP lėšomis tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškas dėl 2022 metais siūlomų įgyvendinti kelių objektų pareiškėjai gali teikti iki 2021 m. lapkričio 1 d. Paraiškos popieriuje teikiamos Savivaldybės administracijai tiesiogiai ar siunčiant paštu, o elektroniniu dokumentu teikiamos paraiškos turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu ir atsiųstos elektroniniu paštu komunikacija@palanga.lt.

Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto Palangos mieste, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašas

Prašymo forma

Informacija atnaujinta 2021-10-14 09:55
lt
en ru