Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangiškio kortelės išdavimo tvarka

Keičiasi Palangiškio kortelės galiojimo laikas

2020 m. lapkričio 26 d. posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-228 pakeitimo“.

Įsigaliojęs Tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T2-228 nurodo, kad Palangiškio kortelių galiojimo laikas pratęsiamas iki 2025 m. gruodžio 31 d. Taigi palangiškiams naujų kortelių išsiimti nereikia, jos lieka galioti iki nurodyto termino. Tačiau tuo pačiu sprendime įsigalioja „Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo aprašo“ naujas popunktis, kuriuo nurodoma, kad „Neatsiėmus kortelės per 6 mėnesius nuo jos pagaminimo, ji naikinama“.

Taip pat šiame Tarybos sprendime patikslintas kontaktinis telefono numeris (8 460) 34144, kuriuo galima kreiptis kilus klausimams dėl palangiškio kortelės arba užklausimus galite siųsti el.paštu rinkodara@palanga.lt.

Informacija norintiems gauti Palangiškio kortelę

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje yra pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Reglamento svarbiausi pakeitimai susiję su trimis asmens duomenų apsaugos reformos tikslais: duomenų subjektų teisių stiprinimas; duomenų tvarkytojų ir duomenų subtvarkytojų atsakomybės nustatymas; reguliavimo skaidrumas ir patikimumas.

Dėl šios priežasties, nuo 2018 m. gegužės 25 d. pildantieji prašymus gauti Palangiškio kortelę privalo pateikti galiojančią gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą ar jos kopiją. Pažymos prie prašymo pridėti nereikės, būtina tik pateikti prašymą priimančiam atsakingam asmeniui. Jei gyvenamoji deklaruota vieta nesikeitė, naujos pažymos išsiimti nereikia, galioja paskutinė, kokią turi gyventojas. Reikalingą pažymą galima išsiimti Palangos miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje (Kęstučio g. 19, darbo dienomis 8.00-15.00 val.). naujai taikomo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento prašymai el. p. ([email protected]) NEBEBUS PRIIMAMI. Taip pat atkreipiame palangiškių dėmesį dėl prašymų pildymo tvarkos. Prašyme yra eilutė ,,Sutinku, kad kontaktinė informacija būtų naudojama gaunant Palangos miesto savivaldybės administracijos naujienas ir tiesioginės rinkodaros tikslais“, tad jei norintis gauti pranešimą sutinka, būtina sutikimą pažymėti prie šios eilutės esančiame langelyje. Nepažymėję sutikimo palangiškiai, kuomet kortelės bus pagamintos ir paruoštos naudojimui, negaus jokio pranešimo, kad gali atvykti pasiimti kortelės. Taip pat prašyme būtinas pildančiojo parašas. Jo nebuvimo atveju prašymas bus negaliojantis ir kortelė nebus gaminama.

Visa su Palangiškio kortele susijusi informacija teikiama tel. 8 460 34144 arba el. paštu rinkodara@palanga.lt

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimas Nr. T2-228 „Dėl Palangiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

**********

Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 22T-068 Palangos miesto savivaldybės teritorijoje apsistojusiems Ukrainos karo pabėgėlio statusą turintiems asmenims, kuriems suteiktas Migracijos departamento dokumentas (-ai) dėl laikino gyvenimo Lietuvoje, leista naudotis Palangiškio kortelės teikiamais specialiais pasiūlymais ir nuolaidomis įvairioms prekėms ir paslaugoms.

Ukrainos karo pabėgėlio statusą turintiems asmenims bus išduodamas Palangiškio kortelės atitikmuo – Palangiškio kortelės pažyma (toliau – pažyma), kurią bus galima gauti nemokamai nuo balandžio 1 d. Palangos turizmo informacijos centre (Vytauto g. 94, Palanga) užpildžius prašymą. Reikalinga  pateikti Migracijos departamento ir sutarties dėl gyvenamosios vietos Palangoje dokumentus, t.y. Migracijos departamento išduotą leidimą gyventi Lietuvoje ir sutartį dėl gyvenamosios vietos Palangoje nuomos ar panaudos.

Pažyma galios tik sutarties dėl gyvenamosios vietos Palangoje nurodytu laikotarpiu. Pratęsus nuomos ar panaudos sutartį – ji bus išduodama iš naujo.

Pranešimai apie Palangiškio kortelės, o dabar ir jos analogo – Palangiškio kortelės pažymos – turėtojams suteikiamas nuolaidas skelbiami Palangos miesto savivaldybės tinklalapyje www.palanga.lt ir Facebooko paskyroje www.facebook.com/palanga.lt kiekvieno mėnesio pabaigoje – apie ateinantį mėnesį.

Palangos miesto savivaldybės taryba taip pat nusprendė, kad karo pabėgėliai, apsistoję Palangoje, iki šių metų gruodžio 31 d. galės nemokamai lankytis Palangos kurorto muziejuje, jiems taip pat nemokamai bus išduodami Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojo (skaitytojo) pažymėjimai, nebus imamas mokestis už tam tikro skaičiaus dokumentų kopijavimą ar laminavimą.

Informacija atnaujinta 2022-06-10 14:23
lt
en ru