Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Piniginė socialinė parama

Išmokos rūšis

Prašymo forma Nuoroda į paslaugą Informacija teikiama telefonais
Laidojimo pašalpa

Prašymo-paraiškos forma SP-5

Prašymo forma E124

https://www.spis.lt/

tel. (8 460) 48 719, 34 166, 48 732

Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas

Prašymo-paraiškos forma SP-5

SP-1 forma

SP-2 forma

https://www.spis.lt/ 

tel. (8 460) 48 719, 34 166, 48 732

 Socialinė pašalpa

SP-4 forma

SP-4 (A) forma

SP-4 (B) forma

SP-1 forma

SP-2 forma

Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formos priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

 https://www.spis.lt/ 

tel. (8 460) 48 719, 34 166, 48 732

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos
 Vienkartinė pašalpa Prašymo forma   tel. (8 460) 48 719, 34 166, 48 732
Socialinė parama mokiniams SP-11  https://www.spis.lt/ tel. (8 460) 48 719, 34 166, 48 732
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas

Prašymo forma

 

tel. (8 460) 34 166

Išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, pripažintiems nedarbingais ir auginantiems vaikus Prašymo forma   tel. (8 460) 48 719, 34 166, 48 732
 Vienkartinė išmoka vaikui

 SP-3 forma

SP-1 forma

Prašymo forma

https://www.spis.lt/  tel. (8 460) 34 165, 34 163
Išmoka vaikui

SP-3 (A1) forma

SP-1 forma

https://www.spis.lt/  tel. (8 460) 34 165, 34 163

Globos rūpybos išmoka ir globos rūpybos išmokos tikslinis priedas

SP-3 (B) forma

SP-1 forma

https://www.spis.lt/  tel. (8 460) 34 165, 34 163

Vienkartinė  išmoka įsikurti

 

SP-3 (B) forma

SP-1 forma

  tel. (8 460) 34 165, 34 163

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

 SP-3 (A) forma

SP-1 forma

https://www.spis.lt/  tel. (8 460) 34 165, 34 163

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

 

 SP-3 (A) forma

SP-1 forma

https://www.spis.lt/  tel. (8 460) 34 165, 34 163

Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

 SP-3 (A) forma

SP-1 forma

 
 https://www.spis.lt/ tel. (8 460) 34 165, 34 163

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

 

SP-3 (B) forma

SP-1 forma

  tel. (8 460) 34 165, 34 163

Išmoka įvaikinus vaiką

 

 SP-3 (A) forma

SP-1 forma

  tel. (8 460) 34 165, 34 163

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacija

 SP-6 forma

SP-1 forma
https://www.spis.lt/  tel. (8 460) 34 165, 34 163

Išmokos mirus tikslinės kompensacijos gavėjui

Prašymo forma   tel. (8 460) 34 165, 34 163

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

 SP-3 (A) forma

SP-1 forma

  tel. (8 460) 34 165, 34 163

Vienkartinė pašalpa ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir jiems laidoti

 

Prašymas skirti vienkartinę pašalpą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviui-kariui savanoriui

Prašymas skirti pašalpą kariui savanoriui laidoti

 

  tel. (8 460) 34 162

Vienkartinė pašalpa žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms

 

Prašymas skirti vienkartinę pašalpą už žuvusį ar mirusį pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvį

  tel. (8 460) 34 162

Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietų armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31)

 

Prašymas skirti vienkartinę kompensaciją netekus darbingumo ar jo dalies karinės tarnybos ar karinių  mokymų sovietinėje armijoje

Prašymas skirti vienkartinę kompensaciją dėl karo gydytojo sprndimu pripažinto netinkamu karo tarnybai

Prašymas skirti vienkartinę kompensaciją už asmenį, žuvusį ar mirusįprivalomos karinės tarnybos metu sovietinėje armijoje

  tel. (8 460) 34 128
Išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus rengimas ir teikimas Prašymo forma    tel. (8 460) 34 164
Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas Prašymo forma    tel. (8 460) 487 32
Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas Prašymo forma    tel. (8 460) 48 719, 34 166, 48 732
Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines išmokas išdavimas Laisvos formos prašymas, kuriame pateikiama informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris; už kokį laikotarpį asmuo pageidauja gauti pažymą, apie jam (jo šeimai) išmokėtas (mokamas) socialines išmokas    tel. (8 460) 487 16
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos daugiavaikei motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui) išauginusiems penkis ir daugiau vaikų, teikimas  Prašymo forma   tel. (8 460) 34 162
Teisės paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti nustatymas Prašymo forma   tel. (8 460) 48 719, 34 166, 48 732

Prašymai dėl išmokų ar pažymų išdavimo teikiami www.spis.lt arba atvykus į Socialinės rūpybos skyrių, Vytauto g. 112, Palanga

Socialinės rūpybos skyriaus kontaktai 

 

   Irena Šatkauskienė, vedėja

tel. (8 460) 34 168, el. p. irena.satkauskiene@palanga.lt

  Asta Zubė, sekretorė

tel. (8 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

Konsultuoja dėl valstybinių pensijų užauginus ir gerai išauklėjus daugiau kaip 5 vaikus, pašalpos ginkluoto pasipriešinimo dalyviams, projektų administravimo klausimais  Renata Jucienė, vedėjo pavaduotoja tel. (8 460) 34 162, el. p. renata.juciene@palanga.lt

Konsultuoja dėl piniginės socialinės paramos

(kompensacijos, socialinė pašalpa, vienkartinė pašalpa, socialinė parama mokiniams, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) lengvatos, parama mirties atveju)

 Valerija Otsus, vyresnioji specialistė

tel. (8 460) 34 166, el. p. valerija.otsus@palanga.lt
 Irma Zubavičienė, vyriausioji specialistė tel. (8 460) 48 719, el. p. irma.zubaviciene@palanga.lt
 Dalia Baranauskienė, vyriausioji specialistė

tel. (8 460) 48 732, el. dalia.baranauskiene@palanga.lt

Konsultuoja dėl išmokų vaikams, slaugos arba priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų Airida Narkienė, vyriausioji specialistė tel. (8 460) 34 165, el. p. airida.narkiene@palanga.lt
 Irma Trakienė, vyriausioji specialistė tel. (8 460) 34 163, el. p. irma.trakiene@palanga.lt
Trumpalaikės, ilgalaikės ir kitos socialinės paslaugos. Būsto pritaikymas neįgaliesiems.

 Lonija Flaksienė, vyriausioji specialistė

tel. (8 460) 48 720, el. p. lonija.flaksiene@palanga.lt
Konsultuoja dėl vaiko globos, laikinos priežiūros ir dėl socialinių paslaugų teikimo. Atvejo vadyba.

 Agnietė Kazlauskienė, vyriausioji specialistė

 tel. (8 460) 34 128, el. p. agniete.kazlauskiene@palanga.lt
Konsultuoja suaugusių asmenų globos (rūpybos) nustatymo, asmenų pripažinimo neveiksniais, asmeninės pagalbos neįgaliesiems klausimais
 Monika Motijauskienė, vyriausioji specialistė tel. (8 460) 34 164, el. p. monika.motijauskiene@palanga.lt

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-10-19 08:24