Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Piniginė socialinė parama

Išmokos rūšis

Prašymo forma Nuoroda į paslaugą Informacija teikiama telefonais
Laidojimo pašalpa

Prašymo-paraiškos forma SP-5

Prašymo forma E124

https://www.spis.lt/

tel. (0 460) 48 719, 34 166, 48 732, 20 207

Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas

Prašymo-paraiškos forma SP-5

SP-1 forma

SP-2 forma

https://www.spis.lt/ 

tel. (0 460) 48 719, 34 166, 48 732, 20 207

 Socialinė pašalpa

Instrukcija

SP-4 forma

SP-4 (A) forma

SP-4 (B) forma

SP-1 forma

SP-2 forma

Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 formos priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

 https://www.spis.lt/ 

tel. (0 460) 48 719, 34 166, 48 732, 20 207

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos
 Vienkartinė pašalpa Prašymo forma   tel. (0 460) 48 719, 34 166, 48 732, 20 207
Socialinė parama mokiniams SP-11  https://www.spis.lt/ tel. (0 460) 48 719, 34 166, 48 732, 20 207
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas

Prašymo forma

 

tel. (0 460) 34 166

Išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, pripažintiems nedarbingais ir auginantiems vaikus Prašymo forma   tel. (0 460) 48 719, 34 166, 48 732,20 207
 Vienkartinė išmoka vaikui

 SP-3 forma

SP-1 forma

Prašymo forma

 

https://www.spis.lt/  tel. (0 460) 34 165, 34 163
Išmoka vaikui

SP-3 (A1) forma

SP-1 forma

https://www.spis.lt/  tel. (0 460) 34 165, 34 163

Globos rūpybos išmoka ir globos rūpybos išmokos tikslinis priedas

SP-3 (B) forma

SP-1 forma

https://www.spis.lt/  tel. (0 460) 34 165, 34 163

Vienkartinė  išmoka įsikurti

 

SP-3 (B) forma

SP-1 forma

  tel. (0 460) 34 165, 34 163

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

 SP-3 (A) forma

SP-1 forma

https://www.spis.lt/  tel. (0 460) 34 165, 34 163

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

 

 SP-3 (A) forma

SP-1 forma

https://www.spis.lt/  tel. (0 460) 34 165, 34 163

Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

 SP-3 (A) forma

SP-1 forma

Prašymo forma 

 https://www.spis.lt/ tel. (0 460) 34 165, 34 163

Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

 

SP-3 (B) forma

SP-1 forma

  tel. (0 460) 34 165, 34 163

Išmoka įvaikinus vaiką

 

 SP-3 (A) forma

SP-1 forma

  tel. (0 460) 34 165, 34 163

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacija

 SP-6 forma

SP-1 forma
https://www.spis.lt/  tel. (0 460) 34 165, 34 163

Išmokos mirus tikslinės kompensacijos gavėjui

Prašymo forma   tel. (0 460) 34 165, 34 163

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

 SP-3 (A) forma

SP-1 forma

  tel. (0 460) 34 165, 34 163

Vienkartinė pašalpa ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir jiems laidoti

 

 

  tel. (0 460) 34 162

Vienkartinė pašalpa žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms

 

 

  tel. (0 460) 34 162

Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietų armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31)

 

 

  tel. (0 460) 34 162
Išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus rengimas ir teikimas Prašymo forma    tel. (0 460) 34 128
Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas Prašymo forma    tel. (0 460) 487 32
Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas Prašymo forma    tel. (0 460) 48 719, 34 166, 48 732, 20 207
Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines išmokas išdavimas Laisvos formos prašymas, kuriame pateikiama informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris; už kokį laikotarpį asmuo pageidauja gauti pažymą, apie jam (jo šeimai) išmokėtas (mokamas) socialines išmokas    tel. (0 460) 487 16
Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos daugiavaikei motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui) išauginusiems penkis ir daugiau vaikų, teikimas     tel. (0 460) 34 162
Teisės paramai pagal 2021-2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą teikiamą paramą į socialinę ar kitą jai lygiavertę kortelę gauti nustatymas Prašymo forma https://www.spis.lt/   tel. (0 460) 48 719, 34 166, 48 732, 20 207

Prašymai dėl išmokų ar pažymų išdavimo teikiami www.spis.lt arba atvykus į Socialinės rūpybos skyrių, Vytauto g. 112, Palanga

Socialinės rūpybos skyriaus kontaktai 

 

   Irena Šatkauskienė, vedėja

tel. (0 460) 34 168, el. p. irena.satkauskiene@palanga.lt

  Asta Zubė, sekretorė

tel. (0 460) 48 716, el. p. srs@palanga.lt

Konsultuoja dėl valstybinių pensijų užauginus ir gerai išauklėjus daugiau kaip 5 vaikus, pašalpos ginkluoto pasipriešinimo dalyviams, projektų administravimo klausimais  Renata Jucienė, vedėjo pavaduotoja tel. (0 460) 34 162, el. p. renata.juciene@palanga.lt

Konsultuoja dėl piniginės socialinės paramos

(kompensacijos už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį, socialinė pašalpa, vienkartinė parama, socialinė parama mokiniams, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) lengvatos, parama mirties atveju, parama maisto produktais)

 Dalia Baranauskienė, patarėja

tel. (0 460) 48 732, el. dalia.baranauskiene@palanga.lt

 Irma Zubavičienė, vyriausioji specialistė

tel. (0 460) 48 719, el. p. irma.zubaviciene@palanga.lt
Valerija Otsus, vyresnioji specialistė  tel. (0 460) 34 166, el. p. valerija.otsus@palanga.lt 
Jurgita Mažutytė, vyriausioji specialistė

tel. (0 460) 20 207 , el. p. jurgita.mazutyte@palanga.lt

Konsultuoja dėl išmokų vaikams, slaugos arba priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų Airida Narkienė, vyriausioji specialistė tel. (0 460) 34 165, el. p. airida.narkiene@palanga.lt
 Irma Trakienė, vyriausioji specialistė tel. (0 460) 34 163, el. p. irma.trakiene@palanga.lt
Trumpalaikės, ilgalaikės ir kitos socialinės paslaugos. Būsto pritaikymas neįgaliesiems.

 Lonija Flaksienė, vyriausioji specialistė

tel. (0 460) 48 720, el. p. lonija.flaksiene@palanga.lt
Konsultuoja dėl vaiko globos, laikinos priežiūros ir dėl socialinių paslaugų teikimo. Atvejo vadyba.

 Agnietė Kazlauskienė, vyriausioji specialistė

 tel. (0 460) 34 128, el. p. agniete.kazlauskiene@palanga.lt
Konsultuoja suaugusių asmenų globos (rūpybos) nustatymo, asmenų pripažinimo neveiksniais, asmeninės pagalbos asmenims su negalia, asmenų su negalia reikalų koordinavimo klausimais
  Rasa Piekienė, vyriausioji specialistė  tel. (0 460) 34 164, el. p. rasa.piekiene@palanga.lt

 

 

Piniginę socialinę paramą reglamentuojantys teisės aktai

Parama šeimoms, auginančioms (globojančioms)  vaikus

Parama nepasiturintiems asmenims

Parama mirties atveju

Parama mokiniams

Parama neįgaliesiems

Parama nukentėjusiems asmenims

 • Lietuvos Respublikos įstatymas dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms
 • Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1004 ,,Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas
 • Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti išmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimu Nr.177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams“
 • Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
 • Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269 ,,Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas
 • Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės mero 2023 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. M1-80 "Dėl Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo".

Šeimos kortelė

 • Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymas
 • Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-380 ,,Dėl  Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Šeimos kortelės programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A1-286 ,,Dėl šeimos kortelės programos patvirtinimo“

Užimtumo didinimo programa

 • Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas
 • Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 ,,Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kiti teisės aktai

 

 

Informacija atnaujinta 2024-05-15 14:57