Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Projektai

Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas
Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“
Socialiniai projektai
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybėje
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybėje