Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Švietimo proceso pokyčiai dėl koronaviruso

2020-04-27 dienos informacija "Dėl vaiko priežiūros paslaugos teikimo karantino metu Palangos miesto savivaldybėje":

Nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki 2020 m. karantino pabaigos laikinoji vaikų priežiūros paslauga vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ arba Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ patalpose nuo 7.30 val. iki 18.00 val.

Laikinoji vaikų priežiūros paslauga teikiama, kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir yra pateikta darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbo) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės vaiko palikti namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.

Dėl vaikų priežiūros paslaugos tėvai turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę el. paštu svietimas@palanga.lt siųsdami nustatytos formos prašymą (pridedama).

Prašymas dėl laikinosios vaikų priežiūros nagrinėjamas ne ilgiau kaip 2 darbo dienas.

Apie priimtą sprendimą Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius raštu informuoja laikinąją vaikų priežiūros paslaugą teikiančios švietimo įstaigos administraciją ir el. paštu tėvus.

-----------------

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės įsakymai švietimo įstaigoms, susiję su švietimo proceso pokyčiais dėl koronaviruso:

Remiantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorės 2020 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A1-321 Dėl pavedimo Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigoms" dėl vaikų priežiūros kreiptis reikėtų į  Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę siunčiant laisvos formos prašymą el. paštu Laima.Valuziene@palanga.lt arba kreiptis telefonu 8 620 692 75.

Prašyme turi būti nurodytas vaiko vardas, pavardė, ugdymo įstaiga ir priežastys, dėl kurių vaiko priežiūros karantino laikotarpiu negalima užtikrinti namuose. Jeigu apie tokius atvejus informuojama telefonu, faktines aplinkybes surašo Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė.

Vaiko priežiūros karantino laikotarpiu maitinimu rūpinasi vaiko tėvai, o nesant galimybės – Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo. Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus kontaktinis telefonas 8 460 521 59 (darbo valandomis nuo 8.00 iki 17.00).

Vaiko priežiūra Palangos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ užtikrinama: grupėse nuo 8.00 iki 17.00, o esant būtinybei ir 24 val. (Socialinės globos skyriaus patalpose, prižiūri socialiniai darbuotojai).

Informacija atnaujinta 2020-04-27 14:52