Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tvarkos

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. A1-257 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų (saviraiškos, prevencinės, pilietinio ir tautinio ugdymo) rėmimo konkurso organizavimo"

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-1542 „Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T2-6 „Dėl Palangos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. A1-52 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo patvirtinimo“

 
 
 
Informacija atnaujinta 2024-01-25 15:08