Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Gairės kultūros kelių kūrėjams „Kultūros keliai“

Gairės kultūros kelių kūrėjams „Kultūros keliai“
2020-06-05

Kultūros kelias – kultūros, švietimo, kultūros paveldo ir turistinio bendradarbiavimo projektas, kuriuo siekiama sukurti ir populiarinti vieną ar kelis su istoriniu keliu, kultūros koncepcija, išskirtinės svarbos asmenybe ar reiškiniu susiju­sius turizmo maršrutus, reikšmingus puoselėjant europinių vertybių supratimą ir pagarbą joms.

Keliai atveria naujus horizontus ir veda jų link, prisidėdami prie kultūrinės, ekonominės, socia­linės ir ekologinės pažangos skirtingais geogra­finiais lygmenimis. Pirmiausia svarbu identifi­kuoti, kuo ypatinga ir išskirtinė konkreti vietovė. Juk kelionės planavimas visuomet prasideda nuo asmeninių siekių ir motyvacijos.

Kultūros kelių kūrimas ir populiarinimas Lietuvoje prisideda prie šalies žinomumo, kultū­rinės, edukacinės, socialinės, ekonominės vertės kūrimo, turizmo plėtros ir regioninio identiteto ugdymo.

Esamus kultūros kelių projektus Lietuvoje inicijuoja valstybės, savivaldybių ir viešosios kultūros įstaigos, asociacijos ar savivaldybės. Nepaisant gerų ketinimų ir pavienių sėkmės istorijų, daugumai iniciatyvų trūksta tvarumo. Vos kelis projektus galima pavadinti ilgalaikiais ir tvariais.

Įtraukusios įvairias suinteresuotąsias šalis ir nuėjusios ilgą kelią kuriant vieningą kultūros kelių Lietuvoje koncepciją, 2019 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija bei Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtino „Kultūros kelių plėtros Lietuvoje koncepciją“ (toliau – koncepcija).

Šios koncepcijos tikslas – apibrėžti Lietuvos kultūros kelių plėtros, finansinės paramos ir administravimo sistemą. Joje taip pat apibrėžtos su kultūros keliais, partneryste ir bendradar­biavimu (regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis), naudingomis institucijomis ir isto­riniu kontekstu susijusios pagrindinės sąvokos. Šis dokumentas rodo Vyriausybės įsipareigojimą skatinti ir palengvinti vietos kultūros sektoriaus, kultūros paveldo ir turizmo organizacijų, taip pat savivaldybių, vietos bendruomenių, tyrėjų ir pilie­tinės visuomenės bendradarbiavimą regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis kuriant ir skatinant kultūros kelius. Be to, koncepcija turėtų paskatinti glaudesnį bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis kuriant tarptautinius kultūros kelius.

Gairės kultūros kelių kūrėjams „Kultūros keliai“.

Informacija atnaujinta 2020-06-05 09:56
lt
en ru