Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Neteko galios dalis sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendacijų

Neteko galios dalis sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos...
2020-05-26

Nebeliko reikalavimų prekybos bei įvairių grožio, laisvalaikio paslaugų teikimo vietose, sporto veiklų ir pratybų vietose, prie įėjimų į lankomus objektus (pažintinius, mokomuosius takus, apžvalgos bokštus, parkus, zoologijos sodus), renginiuose, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose automobiliuose, nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose gerai matomoje vietoje skelbti informaciją, kad nerekomenduojama čia lankytis ar naudotis paslaugomis „rizikos grupės asmenims (vyresniems nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“). Taip pat neteko galios rekomendacija minėtose vietose nedirbti „darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei.

Neteko galios ir rekomendacija vaiko (ų) tėvams (globėjams) ugdyti vaiką namuose, jei jis serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, arba gyvena kartu su rizikos grupei priskiriamais asmenimis. Taip pat neteko galios rekomendacijos neleisti vaikui (ams) dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veiklose, kai vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, o darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei, ugdymo paslaugų teikimo vietoje bei neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje nedirbti tiesiogiai su vaikais.

Neteko galios ir rekomendacijos atidėti užsienio kalbos lygio mokėjimo vertinimo egzaminus (įskaitas) asmenims, stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas, taip pat – laikantiems transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminus bei lankantiems teorinius ir praktinius mokymus rizikos grupės kandidatams bei rekomendacijos paslaugų teikimo vietoje ir egzamino organizavimo patalpose tiesiogiai su kandidatais nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei (vyresniems nei 60 metų amžiaus ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis).

Rekomendacijos nedirbti rizikos grupei priskiriamiems asmenims neteko galios ir darbuotojams, vykdantiems tarptautinius skrydžius.

Neteko galios ir rekomendacijos rizikos grupės asmenims nesilankyti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietose nesilankyti rizikos grupei priklausantiems asmenims.

 

Informacija atnaujinta 2020-05-26 10:34
lt
en ru