Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Nustatyta aiškesnė tvarka dėl ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai nustatyti paėmimo tam tikrai asmenų grupei savivaldybių mobiliuose punktuose

Nustatyta aiškesnė tvarka dėl ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai nustatyti paėmimo...
2020-05-21

Nustatyta aiškesnė tvarka dėl ėminių laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti paėmimo tam tikrai asmenų grupei savivaldybių mobiliuose punktuose

Daugiau informacijos:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1c6c24f1969e11eaa51db668f0092944

Palangos miesto savivaldybės laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti organizavimo tvarka: http://195.182.88.88/aktai/default.aspx?Id=3&DocId=42670

Savivaldybių mobiliuose punktuose ėminiai laboratoriniams tyrimams COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti imami iš šių ASMENŲ GRUPIŲ:

  1. Asmenų, kuriems pasireiškia bent vienas ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomas;
  2. Asmenų, kurie dėl lengvos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) formos ambulatoriškai gydėsi namuose – jų pasveikimui patvirtinti, kai turi gydytojo siuntimą.
  3. Asmenų, kuriems bus teikiamos planinės invazinės ir (ar) intervencinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus odontologijos ir burnos priežiūros paslaugas, ar į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionarizuojamiems pacientams, kai turi gydytojo siuntimą, o jeigu stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.), ir tam asmeniui, –ir ne anksčiau nei 48 valandos iki asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo pradžios;
  4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų (tyrimai neatliekami asmenims, kurie dirba nuotoliniu būdu ar, kurie darbo metu neturi tiesioginio kontakto su kitais asmenimis):

4.1. greitosios medicinos pagalbos įstaigų darbuotojų;

4.2. palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių darbuotojų;

4.3. vyresnių nei 60 metų amžiaus, nenurodytų 4.1 ir 4.3 papunkčiuose;

4.4. esant protrūkiui – visiems asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų.

  1. Socialinės globos įstaigų darbuotojų:

5.1. dirbančių su rizikos grupės asmenimis;

5.2. vyresnių nei 60 metų amžiaus, nenurodytų šio sprendimo 5.1 papunktyje.

  1. Iš užsienio šalių grįžusių asmenų.
  2. Kitų asmenų (tyrimai atliekami tik tiesiogiai dirbantiems COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židiniuose arba kurie tiesiogiai aptarnauja klientus): Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos darbuotojams, kariams, vaistinių ir prekybos vietų darbuotojų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų.
Informacija atnaujinta 2020-05-21 13:54
lt
en ru