Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos Botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms, II etapas, Projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-02-V-02-013

Palangos Botanikos parko istorinės dalies restauracija ir pritaikymas viešosioms reikmėms, II...
2012-09-01

Projekto vykdytojas

Palangos miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Šio projekto tikslas: išsaugoti nacionalinės svarbos kultūros paveldo objektą - Palangos dvaro sodybą, kompleksiškai restauruojant Palangos dvaro sodybos objektus ir pritaikyti juos kultūros, turizmo, švietimo, meno, mokslo, edukacijos ir kitoms viešosioms reikmėms skatinant turizmo sezoniškumo mažėjimą.

Projekto uždaviniai:

1. Pagerinti ir pritaikyti turizmui Palangos botanikos parko istorinės dalies viešąją infrastruktūrą;

2. kompleksiškai restauruoti Palangos dvaro sodybos objektus ir pritaikyti juos kultūros, turizmo, švietimo, meno, mokslo, edukacijos ir kitoms viešosioms reikmėms skatinant turizmo sezoniškumo mažėjimą;

3. papildyti esamą regiono turizmo infrastruktūrą ir didinti turizmo, ypač kultūrinio turizmo, paslaugų kompleksiškumą.

Projekto rezultatai

Įgyvendinus projektą planuojami pasiekti rezultatai:

1.  Sutvarkytas esamas turistų traukos objektas - Palangos botaniko parko istorinė dalis, taip papildant Klaipėdos regiono ir Palangos miesšo viešąją turizmo infrastruktūrą;

2. Sukurtos naujos ilgalaikės darbo vietos (tiesioginės) - 1 papildoma darbo vieta;

3. Padidintos turizmo rinkodaros ir marketingo galimybės, nes Palangos miesto botanikos parkui bus sudarytos didesnės galimybės plėsti savo veiklą (aktyviau įsijungti į turistinių maršrutų regione vystymą, vykdyti reprezentacinę kultūrinę veiklą ir kt.);

4. Pritraukta turistų per 3 metus po projekto įgyvendinimo - iš viso per 3 metus po II etapo įgyvendinimo 50 000 lankytojų.

Finansavimo šaltinis (-iai)

ES Struktūriniai fondai: Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonė VP3-1.3-ŪM-02-V Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms, Europos regioninės plėtros fondas.

Įgyvendinimo laikas

 2012-09-01/2015-08-31

Paramos suma

 3 000 000 Lt ES lėšos

676 228,00 Lt Savivaldybės biudžeto lėšos

Kontaktinis asmuo

 Inga Juozapaitienė, Palangos miesto  savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 460) 48 125, el. paštas: turizmas@palanga.lt

Informacija atnaujinta 2019-10-01 11:29
lt
en ru