Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Pristatyta Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita už 2004-2005 metus

2006-12-17

Palangos miesto savivaldybės administracija, įgyvendindama Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginį planą, 2006 m. gruodžio 14 d. Palangos miesto bendruomenei pristatė Savivaldybės Tarybos aprobuotą Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą už 2004–2005 metus. Renginio metu diskutuota, kaip efektyviau organizuoti ir vykdyti Strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą. Renginio dalyviai buvo supažindinti su Suomijos savivaldybių patirtimi diegiant ir taikant šiuolaikinius strateginio valdymo principus, diskutuota apie veiksnius, įtakojančius sėkmingą strateginio valdymo įrankių taikymą viešojo sektoriaus organizacijose. Palangos miesto savivaldybės meras R. A. Kirstukas įteikė padėkos raštus Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vedėjui I. R. Večerskiui už daugiausiai įgyvendintų Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano priemonių ir Palangos turizmo informacijos centro direktorei A. Valužienei už aktyvų dalyvavimą įgyvendinant Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano turizmo priemones ir projektus.

Ekonominės plėtros skyriaus informacija

lt
en ru