Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Nuo liepos 1 d. priimami dokumentai socialinei paramai mokiniams gauti

2020-07-21

Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 1 d.  galima tvarkyti dokumentus socialinei paramai mokiniams gauti – nemokamo mokinių maitinimo bei paramos mokinio reikmenims įsigyti

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi mokiniai, kurie  mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukai) ir pradinio ugdymo programą (pirmokai), turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Dėl socialinės paramos mokiniams, pareiškėjas (vienas iš mokinio (priešmokyklinuko) tėvų (globėjų) ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų) kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena, administraciją, užpildydamas:

  • Prašymą-paraišką (SP-11 (A) forma) gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų ( kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar (ir) pirmokui)
  • Prašymą-paraišką (SP-11 forma) gauti socialinę paramą mokiniams (jeigu šeimoje yra ne tik priešmokyklinukų ir (ar) pirmokų, bet ir vaikų, kurie mokosi vyresnėse klasėse, kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams, pildoma bendra forma)

Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (187,5 Eur);
  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (250 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;
  • Išimties atvejais, nemokamas maitinimas mokiniui ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriami, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžio (312,5 Eur).

Prašymą dėl socialinės paramos mokiniams galima pateikti:

  • elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.
  • Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje 115 kab. I–IV nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.). Būtina išankstinė registracija tel. 8 (460) 48 719.
  • mokyklos, kurioje mokinys mokosi administracijai.

Informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje tel. 8 (460) 48 719.

Informacija atnaujinta 2020-07-21 11:10
lt
en ru