Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Sudarytas preliminarus Privačios nuosavybės teise valdomų nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašas

2020-07-07

Palangos miesto savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-123 patvirtino Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašą (2020 m. birželio 11 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-130 redakcija) (toliau – Aprašas).

Palangos miesto savivaldybės administracija vadovaudamasi Aprašu sudarė preliminarų Privačios nuosavybės teise valdomų nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą (toliau – Sąrašas).

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Aprašo 17 punktu sklypų savininkai per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie priklausančio sklypo įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos gali raštu pateikti Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai motyvuotą prašymą išbraukti sklypą iš Sąrašo ir pateikti dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 5 punkte nustatytų kriterijų arba atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar kelių Aprašo 6 punkte numatytų aplinkybių. Prašymus prašome teikti adresu Vytauto g. 112, Palanga arba el. p. administracija@palanga.lt.

 

PRELIMINARUS PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo kadastrinis ir/arba unikalus Nr.

Žemės sklypo plotas, ha

Kriterijus (-ai), pagal kurį (-iuos) sklypas įtraukiamas į Sąrašą

1

Vytauto g. 214

2501-0022-0009

0,400 ha

Aprašo 5.1 p.

2

Diemedžių takas 8

2501-0040-0428

0,0657 ha

Aprašo 5.1 p.

3

Vasaros g. 7

4400-2063-0159

0,3455 ha

Aprašo 5.1 p.

4

Užkanavės g. 65

2501-0017-0010

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

5

Užkanavės g. 70

2501-0017-0091

0,1820 ha

Aprašo 5.1 p.

6

Vilimiškės kel.

2501-0033-0097

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

7

Molyno g. 29

4400-1759-4164

0,1000 ha

Aprašo 5.1 p.

8

Valteriškės g. 18

4400-1133-0551

0,1000 ha

Aprašo 5.1 p.

9

Vilimiškės kel.

2501-0033-0134

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

10

Vilimiškės kel.

2501-0033-0153

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

11

Vilimiškės kel.

2501-0033-0113

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

12

Vilimiškės kel.

2501-0033-0131

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

13

Objektui adresas nesuteiktas

2501-0033-0115

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

14

Jūražolių g.

2501-0033-0185

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

15

Matininkų g. 37

4400-2453-6347

0,1005 ha

Aprašo 5.1 p.

16

Aklinoji g. 4

4400-2453-6547

0,1019 ha

Aprašo 5.1 p.

17

Matininkų g. 35

4400-2453-6103

0,1341 ha

Aprašo 5.1 p.

18

Matininkų g. 27

4400-2453-5993

0,1232 ha

Aprašo 5.1 p.

19

Klaipėdos pl. 44A

4400-1493-2768

0,5374 ha

Aprašo 5.1 p.

20

Ilgoji g. 26

2501-0033-0138

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

21

Vilimiškės kel.

2501-0033-0159

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

22

Vilimiškės kel. 12

2501-0033-0163

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

23

Ilgoji g. 35

4400-1035-4239

4,2719 ha

Aprašo 5.1 p.

24

Užkanavės g. 72

2501-0017-0090

0,1748 ha

Aprašo 5.1 p.

25

Užkanavės g. 83

2501-0017-0164

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

26

Kontininkų g. 7

2501-0019-0102

0,1611 ha

Aprašo 5.1 p.

27

Užkanavės g. Kunigiškės

4400-2338-6087

0,2447 ha

Aprašo 5.1 p.

28

Užkanavės g. 76

2501-0017-0073

0,1820 ha

Aprašo 5.1 p.

29

Užkanavės g. 95

2501-0017-0099

0,2163 ha

Aprašo 5.1 p.

30

Užkanavės g. 93A

4400-0298-1426

0,1272 ha

Aprašo 5.1 p.

31

Užkanavės g. 96

2501-0017-0075

0,1784 ha

Aprašo 5.1 p.

32

Paukščių tak. 3

4400-3945-7584

0,2280 ha

Aprašo 5.1 p.

33

Paukščių tak. 1

2501-0005-0100

1,3800 ha

Aprašo 5.1 p.

34

Užkanavės g 82

2501-0017-0134

0,1820 ha

Aprašo 5.1 p.

35

Sedulų tak. 45

2501-0033-0061

0,0558 ha

Aprašo 5.1 p.

36

Lieknų g. 14A

4400-0919-8445

0,1323 ha

Aprašo 5.1 p.

37

Lieknų g. 14B

4400-2682-0297

0,1435 ha

Aprašo 5.1 p.

38

Lieknų g. 14C

4400-2681-9965

0,1435 ha

Aprašo 5.1 p.

39

Lieknų g. 14D

4400-2682-0086

0,1435 ha

Aprašo 5.1 p.

40

Lieknų g. 14E

4400-2682-0006

0,1434 ha

Aprašo 5.1 p.

41

Vytauto g. 149 A

4400-1064-7342

0,1470 ha

Aprašo 5.1 p.

42

Ašaralio g. 2

2501-0024-0014

0,1996 ha

Aprašo 5.1 p.

43

Sermiesčio g. 42

2501-0024-0016

0,1926 ha

Aprašo 5.1 p.

44

Sermiesčio g. 25

2501-0024-0049

0,1993 ha

Aprašo 5.1 p.

45

Ajerų g. 2

4400-0728-0266

0,5159 ha

Aprašo 5.1 p.

46

Ašaralio g. 4

2501-0024-0017

0,1999 ha

Aprašo 5.1 p.

47

Vanagupės g. 9

4400-5381-6605

1,1698 ha

Aprašo 5.1 p.

48

Vanagupės g. 9B

4400-5381-4954

0,1215 ha

Aprašo 5.1 p.

49

Vanagupės g 22B

4400-1185-3824

0,4445 ha

Aprašo 5.1 p.

50

Brukšvos g. 3

2501-0024-0027

0,1762 ha

Aprašo 5.1 p.

51

Sermiesčio g. 26

4400-1074-5365

0,1659 ha

Aprašo 5.1 p.

52

Sodų g. 42,

4400-4489-5523

0,1338 ha

Aprašo 5.1 p.

53

Molo g. 50

4400-4048-6412

0,2675 ha

Aprašo 5.1 p.

54

Aušros g. 35

4400-1169-3822

0,0800 ha

Aprašo 5.1 p.

55

Aušros g. 33

4400-1169-3695

0,0800 ha

Aprašo 5.1 p.

56

Aušros g. 25

4400-1760-8327

0,0800 ha

Aprašo 5.1 p.

57

Aušros g. 27

4400-2437-5022

0,0800 ha

Aprašo 5.1 p.

58

Klaipėdos pl. 35C

2501-0037-0001

0,3976 ha

Aprašo 5.1 p.

59

Užkanavės g. 69A

2501-0017-0007

0,2000 ha

Aprašo 5.1 p.

60

Vakaro g. 8

4400-0551-7380

0,3366 ha

Aprašo 5.1 p.

61

Vakaro g. 4

4400-0551-7259

1,0617 ha

Aprašo 5.1 p.

62

L. Vaineikio g. 5

2501-0032-0003

0,0665 ha

Aprašo 5.1 p.

63

S. Dariaus ir S.Girėno g. 49

2501-0032-0053

0,2448 ha

Aprašo 5.1 p.

64

Vaivorykštės g. 15A

4400-4114-1146

0,2351 ha

Aprašo 5.1 p.

65

Vaivorykštės g. 15

4400-4114-8356

0,2351 ha

Aprašo 5.1 p.

66

Paliepgirių kel. 43

4400-0491-8887

2,3392 ha

Aprašo 5.1 p.

67

Vaivorykštės g. 16

4400-2731-8263

0,1500 ha

Aprašo 5.1 p.

68

Vaivorykštės g. 12

4400-2731-7799

0,1968 ha

Aprašo 5.1 p.

69

Liepojos pl. 8

2501-0008-0002

0,2000 ha

Aprašo 5.2 p.

70

M. Daujoto g. 1

2501-0021-0107

0,0984 ha

Aprašo 5.1 p.

71

Vytauto g. 186

4400-0395-5220

0,1000 ha

Aprašo 5.1 p.

72

Vytauto g. 190

4400-0395-5164

0,1020 ha

Aprašo 5.1 p.

73

Vytauto g. 188

4400-0395-5186

0,1000 ha

Aprašo 5.1 p.

74

Sermiesčio g. 24

4400-1125-8956

0,1580 ha

Aprašo 5.1 p.

75

Kontininkų g. 3

4400-5085-9175

0,3115 ha

Aprašo 5.2 p.

76

Kontininkų g. 3A

4400-5086-9939

0,3001 ha

Aprašo 5.2 p.“

 

Informacija atnaujinta 2020-07-07 15:57
lt
en ru