Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

INFORMACIJA APIE VYKDOMĄ KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠYMĄ

Informuojame, kad tinkamo posėdžio eigos fiksavimo ir atsekamumo tikslu bus daromas garso įrašas. Duomenų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslą ir priemones, yra Palangos miesto savivaldybės administracija, kodas 125196077, adresas Vytauto g. 112, Palanga. Garso įrašas bus saugomas 4 metus. Įrašas daromas teisės akto pagrindu. Jūs turite teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą; teisę susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištaisyti duomenis; teisę reikalauti ištrinti duomenis; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar kitais asmens duomenų apsaugos klausimais galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@palanga.lt.

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. LAPKRIČIO 23 D. 13 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 m. lapkričio 12 d. raštas Nr. (4.27)D3-3498 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 2. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-120 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Indrė Gudavičienė.
 3. Sprendimo „Dėl Tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-262 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 4. Sprendimo „Dėl 2021–2023 metų reprezentacinių Palangos miesto renginių sąrašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 5. Sprendimo „Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 6. Sprendimo „Dėl bendradarbiavimo sutarties“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 7. Dėl sporto prioritetų, tikslų, uždavinių rengiamame Palangos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginiame plėtros plane.

Pirmininkė                                                                                        Ilona Pociuvienė

 

STATYBOS IR MIESTO ŪKIO KOMITETO NUOTOLINIO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. LAPKRIČIO 23 D. 16 VAL., DARBOTVARKĖ

 

 1. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-226 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Alvidas Bacius.
 2. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-74 papildymo ir pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 3. Sprendimo „Dėl pavadinimo Antano Mončio skveras suteikimo ir jo geografinės charakteristikos patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
 4. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Danutė Mikienė.
 5. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos miesto bendrojo plano koregavimui (P2 rajone)“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
 6. Sprendimo „Dėl pritarimo Palangos miesto bendrojo plano koregavimui, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas“ projektas. Pranešėjas – Vytautas Indreika.
 7. Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 m. lapkričio 12 d. raštas Nr. (4.27)D3-3498 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.

Komiteto pirmininkas                                                                          Dainius Želvys

EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2020 M. LAPKRIČIO 24 D. 10 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

 

 1. Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020 m. lapkričio 12 d. raštas Nr. (4.27)D3-3498 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 2. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-120 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Indrė Gudavičienė.
 3. Sprendimo „Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-228 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 4. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-226 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Alvidas Bacius.
 5. Sprendimo „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patikslinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 6. Sprendimo „Dėl Bendruomenės iniciatyvų administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 7. Sprendimo „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš apskaitos“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 8. Sprendimo „Dėl BĮ Palangos miesto rinkliavų centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ projektas. Pranešėja – Aušra Dangėlaitienė.
 9. Sprendimo „Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-198 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 10. Sprendimo „Dėl Tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-262 pakeitimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 11. Sprendimo „Dėl 2021–2023 metų reprezentacinių Palangos miesto renginių sąrašo patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 12. Sprendimo „Dėl bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 13. Sprendimo „Dėl bendradarbiavimo sutarties“ projektas. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 14. Sprendimo „Dėl pavadinimo Antano Mončio skveras suteikimo ir jo geografinės charakteristikos patvirtinimo“ projektas. Pranešėjas – Žydrūnas Žvirblis.
 15. Sprendimo „Dėl Tarybos 2019 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T2-217 pakeitimo“ projektas. Pranešėja – Danutė Mikienė.

Komiteto pirmininko pavaduotoja                                         Elena Kuznecova

 

 

Informacija atnaujinta 2020-11-20 11:12
lt
en ru