Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas: 8-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 46-ASIS POSĖDIS
Data: 2018-11-29
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 46
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl UAB ,,Palangos vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl pavadinimo gatvei suteikimo – Signatarų alėja ir jos geografinės charakteristikos patvirtinimo. Pranešėjai: Žydrūnas Žvirblis Pavadinimas: Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš apskaitos Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėjai: Irma Babičaitė-Kučinskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-113 pakeitimo. Pranešėjai: Alvidas Bacius Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės gyventojų mokymo plaukti programos patvirtinimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl pritarimo paraiškos ,,Žvejybos infrastruktūros plėtra Šventosios jūrų uoste“ teikimui. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano metmenų patvirtinimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-4 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos kultūros ir jaunimo centre patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-229 pakeitimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl pritarimo bendradarbiavimui įgyvendinant projektus ,,Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ ir ,,Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo K. Geco prekybos įmonei. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB ,,Palangos šilumos tinklai“. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo UAB poilsio namams ,,Baltija“. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-96 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl vidutinės kietojo kuro kainos patvirtinimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl pritarimo dalyvavimui projekte ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo. Pranešėjai: Snieguolė Saltonienė Pavadinimas: Dėl Savivaldybės socialinio būsto Kastyčio g. 38-13, Palangoje, išnuomojimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-170 pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl baseino perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise VšĮ „Palangos investicijų valdymas“. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl VšĮ „Palangos investicijų valdymas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas
lt
en ru