Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie baigiamą rengti Palangos miesto savivaldybės Kunigiškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas

2021-07-27


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267 patvirtintomis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, skelbiamas Palangos miesto savivaldybės Kunigiškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas.

Naudojimo plano rengimo pagrindas: 2018 m. sausio 17 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimas Nr. S39-17.

Planavimo organizatorius: UAB „Omta“, įm. kodas 303299824, Mokyklos g. 24-5, LT-97340 Kartena, tel.: 8-673-86636, el. paštas: uabomta@gmail.com.

Naudojimo plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, įm. kodas 304147449, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel.: 8-610-63653, el. paštas: zemetvarkos.sprendimai@gmail.com.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.


Planavimo uždaviniai:
1. suformuoti žemės sklypą karjero įrengimui ir suplanuoti sąlygas racionaliam žemės gelmių išteklių naudojimui žemės sklypo kad. Nr. 2501/0018:15 dalyje;
2. padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 2501/0018:15) į du žemės sklypus, vienam žemės sklypui kasybos laikotarpiui nustatant pagrindinę naudojimo paskirtį – kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos), kitam – paliekant esamą pagrindinę naudojimo paskirtį (miškų ūkio (rekreacinių miškų sklypai));
3. padalintiems žemės sklypams nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
4. suprojektuoti kapitalinius, nuodangos, gavybos ir rekultivavimo darbus karjere;
5. numatyti žaliavos transportavimo ir karjero vidaus kelius;
6. nustatyti reikalavimus karjero darbų saugiam vykdymui;
7. numatyti karjero įrengimui suformuoto žemės sklypo naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą po karjero rekultivavimo.

Susipažinimo su parengtu naudojimo planu tvarka: susipažinti su parengtu naudojimo planu galima nuo 2021 m. liepos 26 d. iki 2021 m. rugpjūčio 6 d. imtinai UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ patalpose (Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, kontaktinis asmuo – Pranas Paplauskas, tel. 8 610 63653, el. p. zemetvarkos.sprendimai@gmail.com).

Pasiūlymų teikimo tvarka: teikti pasiūlymus, pastabas dėl parengto naudojimo plano galima raštu planavimo organizatoriui ir/ar rengėjui iki susipažinimo su parengtu naudojimo planu pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus nebuvo atsižvelgta parengtame naudojimo plane, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

Palangos miesto savivaldybės Kunigiškių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano pagrindinis brėžinys: Atsisųsti

 

Informacija atnaujinta 2021-07-27 08:17
lt
en ru