Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie gyvenamosios paskirties vieno buto pastato Draugystės takas 15, Palanga statybos projekto projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene.

2021-07-01

Informuojame apie gyvenamosios paskirties vieno buto pastato Draugystės takas 15, Palanga statybos projekto projektinius pasiūlymus bei viešą svarstymą su visuomene.

Statinių paskirtis - Gyvenamoji (vieno buto pastatai).

Statinio kategorijos - neypatingosios kategorijos statiniai.

Statytojas - fizinis asmuo G. Š.

Statybos adresas - Palanga, Draugystės tak. 15, sklypo kadastrinis Nr. 2501/0032:208.

Projektinius pasiūlymus parengė - MB "Architektorius" Minijos g. 11-67, Klaipėda.

Projekto vadovas Rolandas Rakevičius, kvalifikacijos atestatas A 1259, paštas: rolandas@a1259.lt, tel.: Nr. 868626392.

Projektinių pasiūlymų rengėjo įgaliotas asmuo - Rolandas Rakevičius paštas: rolandas@a1259.lt, tel.: Nr.868626392.

Supažindinimo su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-07-17, Turgaus a. 27 Klaipėda darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00, tel.: Nr. 868626392.

Visuomenė pasiūlymus dėl projektuojamų statinių projektinių pasiūlymu gali teikti:

MB "Architektorius" Minijos g. 11-67, Klaipėda arba paštas rolandas@a1259.lt iki 2021-07-15 ir viešojo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas vyks Vytauto g. 112, Palanga (Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose) 2021-07-15 16.00 val.

Esant karantinui viešas susirinkimas vyks 2021-07-15 16.00 val.,  elektroninėje erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYyODViZDgtMDY5Mi00ZWUzLTk5MGYtMWQyOGJmMzJiYmZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223daa41b1-3270-4708-b4e6-4d782b565996%22%2c%22Oid%22%3a%2204240532-e4ab-4139-912d-3676bfe7afc8%22%7d

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-07-01 13:05
lt
en ru