Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas 8-ių poilsio paskirties pastatų Žiogų g. 14, Palangoje (Kadastro Nr. 2501/0023:177) statybos projektinius pasiūlymus

Informuojame apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių...
2020-04-21

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų 8-ių poilsio paskirties pastatų Žiogų g. 14 Palangoje (Kadastro Nr. 2501/0023:177)  statybos projektinių pasiūlymų  visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:  Kita, naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos.

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai (7.13.) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: Margarita Juškienė, vykdanti veiklą pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 700207, Projekto vadovas: Margarita Juškienė, atestato Nr. A184.

Statytojas: MB „Turto vystymo sprendimai“, į.k. 303040565, buveinės adresas: Pirties g. 7A, LT-00230 Palanga.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB S. Juškos architektūros studija patalpose, M. Valančiaus g.21 Kaune, darbo dienomis 9.00-12.00, 13.00- 18.00 val., iki 2020-05-11, iš anksto susitarus tel.: 8-670-16280.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu: margarita.juskiene@gmail.com, registruotu paštu: UAB S. Juškos architektūros studija, M.Valančiaus g.21 LT-44275 Kaunas, Margaritai Juškienei.

Viešas susirinkimas įvyks 2020-05-11, 17.00 val. adresu:   Žiogų g. 14 Palangoje.

Karantino metu vaizdo konferencijos būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us04web.zoom.us/j/71235368386?pwd=juVwINb2sqbFvY6cqpyIKvuRa2pWmA

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2020-04-21 15:48