Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype J. Janonio g. 31, Palangoje

Informuojame apie  Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype J....
2020-02-04

Informuojame, kad skelbiamas  Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype J. Janonio g. 31, Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-498.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype J. Janonio g. 31, Palangoje.

2020-01-24 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype J. Janonio g. 31, Palangoje, koncepcijai, raštu Nr. (4.17)-D3-378.

Su projektu galima susipažinti nuo 2020-02-12 iki 2020-02-26 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, bei detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2020-02-19 iki 2020-02-26  Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga, tel. (8-460) 48708. Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos (2020-02-26)  planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt, www.palanga.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); bei detaliojo plano rengėjui - UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-698-83701, el. paštas: info.vrp@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Sprendinių konkretizavimas

Pagrindinis brėžinys

 

Informacija atnaujinta 2020-02-04 13:20