Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Plytų g. 15, Palangoje

Informuojame apie Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Plytų...
2020-02-18

Planuojama teritorija: žemės sklypas Plytų g. 15, Palangos mieste. Plotas - 0,0750 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga.

Detaliojo plano iniciatorius: M. G. (įgaliotas asmuo Saulius Plungė).

Detaliojo plano rengėjas: UAB „A405“, Bijūnų g. 8, Klaipėda.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-01-07 d. Nr. A1-11.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo  uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamosios teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2020-02-26 iki 2020-03-10 imtinai:

  • Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje palanga.lt,
  • Rengėjo bendrovės UAB ,,A405,, patalpose , esančiose Bijūnų g. 8 Klaipėdoje, darbo valandomis: I-V 9:00-17.00. Tel. 8 (46) 380998, el. paštas info@a405.lt.,
  • LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje ( tpdris.lt, Nr. K-VT-21-19-67).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, el. paštu administracija@palanga.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-19-67) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,  www.vtpsi.lt).

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Informacija atnaujinta 2020-02-18 16:38