Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą teritorijoje tarp Jūros g., Prieplaukos g. ir valstybinio miško, Palangoje

2022-10-26

Planavimo pagrindas. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. A1-1183 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo teritorijoje tarp Jūros g., Prieplaukos g. ir valstybinio miško, Palangoje“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje K-VT-25-18-509

Teritorijos planavimo tikslai. Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, koregavimas teritorijoje tarp Jūros g., Prieplaukos g. ir valstybinio miško, Palangoje.

Teritorijos planavimo uždaviniai. Detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo organizatorius. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 8-460-41402, faks. 8-460-40217.

Planavimo iniciatorius. AB „Vilma“.

Pritarimas TPD koncepcijai. 2019-11-27  Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr.(4.17) - D3-3655 pritarė detaliojo plano koncepcijai.

TPD rengėja. UAB „Katedra“, Turgaus a.14, LT87122 Telšiai, tel. + 370 699 52727, DPV vadovas V.Katarskis, el.p. viktoras.katarskis@gmail.com

Supažindinimas su rengiamu TPD. Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima susipažinti nuo 2022 m. lapkričio 7 d. iki 2022 m. lapkričio 21 d.  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;internetiniame tinklalapyje palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas); darbo metu TPD rengėjo UAB „Katedra“ patalpose arba nuotoliniu būdu Turgaus a.14, LT87122 Telšiai, tel. + 370 699 52727.

Vieša ekspozicija. Nuo 2022 m. lapkričio 11 d. iki 2022 m. lapkričio 21 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga ir Šventosios seniūnijos  patalpose Šventosios g. 14, LT-00306 Palanga.

Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymai  planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) iki detaliojo plano koregavimo viešo svarstymo pabaigos.

Viešo svarstymo susirinkimas. 2022 m. lapkričio 22 dieną 16 val. Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir planavimo skyriaus patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.

Skundų teikimo tvarka. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-10-26 13:33