Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Dvibučio gyvenamojo namo Priešaušrio g. 18A, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2024-02-12

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Dvibučio gyvenamojo namo Priešaušrio g. 18A,Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas: Dvibučio gyvenamojo namo Priešaušrio g. 18A, Palangoje, statybos projektas

Statinio statybos vieta: Palanga, Priešaušrio g. 18A(sklypo kad. nr. 2501/0039:200)

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:  Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių  naudojimo paskirtis: 6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai –skirti gyventi dviem šeimoms;

Projektuotojas: Margarita Juškienė. Nuolatinio Lietuvos gyventojo Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 1099538.

Projekto vadovas: Margarita Juškienė, atestato Nr. A854.

Architektas: Benediktas Kuoras

Statytojas: Fiziniai asmenys G.E., D.E., Š.V., V.V.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos m. sav. internetinėje svetainėje www.palanga.lt ir adresu: Vytauto g. 118-7, Palangoje, iš anksto susitarus tel. +370 67016280

Pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo el. paštu.: margarita.juskiene@gmail.com ir raštu viešojo susirinkimo metu.

Viešas susirinkimas įvyks 2024-03-04, 16 val. nuotoliniu būdu jungiantis per nuorodą

https://us04web.zoom.us/j/76840684672?pwd=Hs3xhaXp8ITf4brC2G5SL6EDYLpl98.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2024-02-12 15:59