Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Dviejų viešbučio paskirties svečių namų, Genio g. 46A, Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-02-18

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti „Dviejų viešbučio paskirties svečių namų, Genio g. 46A, Palangoje, statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Genio g. 46A, Palangos m.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas A – svečių namai. Paskirtis – 7.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai).

Pastatas B – svečių namai. Paskirtis – 7.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV Jovita Pauplienė, el. paštas: jovita.paupliene@gmail.com, tel. Nr.: +370 699 19914

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. R.; A. R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Jurbarko g. 2-301, Kaunas (darbo dienomis, 10.00 - 16.00, suderinus telefonu), +370 699 19914.

Taip pat ir interneto svetainėje https://www.palanga.lt/skelbimai/6437

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-03-10 elektroniniu paštu: jovita.paupliene@gmail.com ir viešame susirinkime iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Objekto „Dviejų viešbučio paskirties svečių namų, Genio g. 46A, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų viešas susirinkimas įvyks 2022-03-10  16:00 val. vadovaujantis LR vyriausybės rekomendacija vaizdo konferencijos būdu jungiantis per nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/76394968822?pwd=rpVJTnvoE2Zsw55BWSlf7lWeFl_x8s.1

Meeting ID: 763 9496 8822

Passcode: D1GhVJ 

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-03-09 08:56