Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastato (7.13) su viešbučių paskirties (7.1) patalpomis Prieplaukos g. 2 , Šventosios sen., Palangos m. sav., naujos statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-04-08

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Poilsio paskirties pastato (7.13)  su viešbučių paskirties (7.1) patalpomis Prieplaukos g. 2 , Šventosios sen., Palangos m. sav., naujos statybos projektas“, projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresai: Prieplaukos g. 2 , Šventosios sen., Palangos miesto savivaldybė.

Žemės sklypų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Rekreacinės teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statomų pastatų paskirtis-poilsio paskirties pastatai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB "Statinių projektavimo biuras" , J. Zikaro 41a, LT-35222, Panevėžys, Raimundas Pilkauskas , +37067177360, spb00755mail.com.; Architektas Edgaras Neniškis, tel. +37068614452,  

Statytojo (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto ir telefono Nr.):

AB "Lietkabelis", J. Janonio g. 4, LT-35101 Panevėžys, laidas@lietkabelis.lt, +37045502685

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas , telefono numeris ir laikas:

Dėl specialiosios situacijos šalyje , susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuotoliniu būdu darbo dienomis , iš anksto susitarus telefonu +37067177360, taip pat Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje  www.palanga.lt ;

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti iki 2022-04-28 dienos 15:00 val. elektroniniu paštu spb00755@gmail.com

Kada ir kur vyks viešasis susirinkimas ( adresas, laikas):   2022-04-28 15 val.     

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. :

nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/81746539797?pwd=aWlTK21aZk12K2s2cVB4cnBocXY4QT09

 Meeting ID: 817 4653 9797

Passcode: 005225

Pastaba: transliacijos metu vaizdas ir garsas bus įrašinėjami.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-04-08 09:49