Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastato adresu: Šermukšnių g. 11 Palangoje statybos projekto“, laida „A“ projektinius pasiūlymus.

2022-02-14

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ”
visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių
projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Poilsio paskirties pastato adresu:
Šermukšnių g. 11 Palangoje statybos projekto“, laida „A“, projektinių pasiūlymų visuomenės
informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.
Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Šermukšnių g. 11,
kadastrinis Nr: 2501/0024:217; sklypo plotas 0,1863 ha.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Poilsio paskirties pastatai (7.13.) pagal STR 1.01.03:2017
„Statinių klasifikavimas“.
Projektinius pasiūlymus parengė: UAB S. Juškos architektūros studija, įmonės kodas 133660424, adresas:
M. Valančiaus g,21, LT-44275, Kaunas. Projekto vadovas: Stasys Juška, tel. 8-687-95505, el.paštas:
stasysj1 @gmail.com
Statytojai: T.G, V.G., K.G.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB S.Juškos architektūros studija patalpose, M. Valančiaus
g.21 Kaune, darbo dienomis 9.00-18.00 val. iki 2022-03-02, išanksto susitarus tel.: +37068795505.
Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu:
stasysj1 @gmail.com, registruotu paštu: UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g.21 LT-44275
Kaunas, arba viešojo svarstymo metu.
Viešasis svarstymas numatytas 2022-03-02, 16.00 val. adresu: Vytauto g. 112 Palangoje, architektūros ir
teritorijų planavimo skyriuje ir vaizdo konferencijos būdų jungiantis per nuorodą:
https://us04web.zoom.us/j/72585449176?pwd=0ggWj2GDSsB-72kGpYo5vTfQyyaiTp.1

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-02-14 16:36