Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Poilsio paskirties pastato Vanagupės g. 52, Palangoje naujos statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-05-11

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti „Poilsio paskirties pastato Vanagupės g. 52, Palangoje naujos statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai

Statinio projekto pavadinimas: Poilsio paskirties pastato Vanagupės g. 52, Palangoje naujos statybos projektas

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Palanga, Vanagupės g. 52,

2501/0021:140

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): 5.1.2 Negyvenamasis pastatas

Statinio numatomos  pagrindinės naudojimo paskirties pogrūpis (pagal STR 1.01.03:2017): 7.13. poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita; Rekreacinės teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas:

MB NEW FOLDER, el. paštas: andrius@newfolder.lt, mob. +37065771888 ,

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Andrius Gabrys , el. paštas: andrius@newfolder.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės): UAB „Sutikimas“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris, savivaldybės interneto svetainės adresas: iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu R. Kalantos g. 161, Kaunas, arba el. paštu andrius@newfolder.lt , mob.: +37065771888

Susipažinti  su  projektiniais  pasiūlymais  galima  Palangos  miesto  savivaldybės  internetiniame puslapyje https://www.palanga.lt/

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Informacija teikiama ir kreipimaisi raštu priimami iki 2022 m. gegužės 26 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas įvyks 2022-05-26, 15:00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose adresu: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-05-11 09:30
lt
en ru