Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus J. Basanavičiaus g. 13 ir J. Basanavičiaus g. 17, Palangoje.

2021-05-04

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas „Pastato – gyvenamojo namo su verslo patalpomis (unikalus Nr. 2592-0000-4021) J. Basanavičiaus g. 17 ir J. Basanavičiaus g. 13, Palangoje padalinimo į du pastatus, rekonstruojant ir keičiant antro atidalinto pastato J. Basanavičiaus g. 13, Palangoje pagrindinę naudojimo paskirtį į maitinimo paskirties pastatą, projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinio statybvietės adresas - Palangos m. sav., Palangos m., J. Basanavičiaus g. 13, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2501/0031:168.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).

Statinio būsima pagrindinė naudojimo paskirtis:  maitinimo paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Palangos projektas“, Gintaro g. 33A, LT-00133 Palanga. Statinio architektas Alfredas Gumuliauskas, tel. +370 62776586 , el. paštas palangos.projektas@gmail.com .

Statytojas - I. Drakšaitės individuali įmonė; Taikos g. 9-1, Palanga; el. p. draksaiteinga@gmail.com; tel. +370 65287580.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima  UAB „Palangos projektas“, Gintaro g. 33A, LT-00133 Palanga patalpose, darbo laiku 10.00 - 17.00 val. nuo 2021-05-06 iki 2021-05-20, tel. Nr. +370 62776586 ir Palangos miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje https://www.palanga.lt/.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu palangos.projektas@gmail.com.

Viešas susirinkimas įvyks 2021-05-20, 16.00 val.  adresu Vytauto g. 112, Palanga, savivaldybės patalpose.

Karantino metu susirinkimas bus vykdomas nuotoliniu būdu nuorodoje:

https://us04web.zoom.us/j/4068467598?pwd=OVFEMEJIUCtGR0hwZXNIcnZ2aUxQZz09

Meeting ID: 406 846 7598

Passcode: FSkTb4

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-05-04 15:12
lt
en ru